Глосарій з дисципліни "Обладнання підприємств молочної промисловості" (бойлерний пристрій, бактофуга, ваги молочні, витримувач, ..., цебри, холодоносій, шлам)

Страницы работы

Содержание работы

Глосарій

Бойлерний_пристрій – устрій для одержання гарячої води.

Бактофуга – пристрій для відділення мікрофлори в молоці.

Акумулятор - збірник робочої рідини.

Ваги_молочні - установка кількісного обліку молока.

Вакуум_випарна_установка – обладнання для згущення молока, перегону і сироватки, продукт згущається внаслідок непереривного відведення пари від киплячого продукту.

Витримувач – устрій для витримки молока при температурі пастеризації протягом деякого часу. Час витримки залежить від температури пастеризації.

Гомогенізатор - машина для подрібнення шариків в молоці

Гомогенізуючи_головка деталь гомогенізаторавключає сідло та клапан, котрий за допомогою зусилля пружини притискається до сідла.

Ємкісне_обладнання апарати, які мають ємкість і з теплообмінною сорочкою, мішалку, привід, патрубки для надходження і відведення робочих середовищ.

Ємкість_танк_молочний – термоізольований сосуд для зберігання охолодженого молока.

Електродвигун – пристрій для перетворення електичної енергії в механічну.

Лічильник – устрій для визначення об’єму молока.

Маслоутворювач - установка для одержання вершкового масла шляхом збивання або перетворення високожирних вершків.

Металоконструкції – рами, станини, ферми, обладнання.

Молокопровід – трубопровід із нержавіючої сталі для приймання, подачі молока до ємностей

Механічні_домішки молока - частинки корму, пил, вовна тварини.

Маслянка – побічний продукт, який одержують при виготовленні високо жирних вершків.

Молочний_цукор – продукт виготовлений із підсирної сироватки.

Молочний_кран – служитьдляшвидкоговідкривання і закривання потоку, а також для регулювання кількості рідини, що надходить на технологічні операції; служить також для повороту продукту під прямим кутом.

Нормалізаційна_ванна – обладнання для збирання високо жирних вершків, які виходять із високо жирних сепараторів і нормалізації їх по вмісту вологи. Використовується в потокових лініях одержання вершкового масла методом сепарування вершків.

Насос_мембранний – насос для перекачування високов’язких продуктів і молока. Основним робочим органом є діафрагма, виготовлена з гуми або полімерних матеріалів. Мають невисоку продуктивність і напір визначається міцністю діафрагми.

Охолоджувач_пластинчастий - одно або двохсекційний апарат для охолодження молока зустрічним потоком льодяної води.

Об_ємні_насоси – перекачування рідини проходить шляхом витіснення певних об’ємів продукту із замкнутого простору робочими органами насосів.

Відцентрові_насоси - перекачування рідини проходить під дією відцентрової сили.

Пастеризація -теплова обробка молока при температурі від 72 до 76оС.

Плунжерний_блок – брус, виготовлений з нержавіючої сталі, в якому зроблені проточки для клапанів, плунжерів, а також колектор для підведення і відведення продукту.

Продуктивність - кількість сировини, що переробляє, або вироблюваної продукції в одиницю часу.

Потокові_технологічні_лінії - виконують всі операції в безперервному потоці.

Привід - служить для передачі руху через виконавчий механізм або виконавчі органи встаткування.

Ресивер - герметичний сосуд для створення запасу повітря.

Сепаратор - машина, використовуюча відцентрову силу для очищення жиру від механічних домішок в тонкому шарі.

Сепаратор_вершковідокремлювач – машина, використовуюча відцентрову силу для розділення молока на вершки і знежирене молоко

Сепаратор_ОТР – машина для виробництва домашнього сиру роздільним способом ОЛТП, а також може бути встановлений окремо.

Сировина – охолоджене молоко з відсотковим процентом жиру до 4%.

Стерилізатори – установки для стерилізації (знищення мікрофлори) молочної продукції.

Секція_пастеризації_теплообмінника середовищемолоко - гаряча вода.

Секція_регенерації_теплообмінника - молоко - гаряче молоко.

Секція_охолодження_теплообмінника – молоко-вода.

Секція_розсільного_охолодження - молоко - розсіл.

Станина основна частина машини на яку кріпляться всі інші частини машини, в тому числі і допоміжних устроїв (транспортування, піднімання і т.п., необхідних для роботи обладнання). В окремих видах обладнання (сепаратор та інше) станина крім основного призначення може служити устроєм (картером) в якому поміщається масло для виконуючого механізму.

Споживчу_енергетичну_потужність - виражає кількістю тепло- або холодоносія, електрики в одиницю часу.

Тарілкодержач – деталь барабана сепаратора для накопичення тарілок.

Трубчастий_теплообміник – установка, яка складається з двох циліндрів, з’єднаних між собою з двох боків планками, встановленими на трубчатій підставці, використовується для пастеризації вершків при виробництві вершкового масла.

Трубчатий_маслоутворювач – машина барабанного типу з трьома циліндрами однакової конструкції для виготовлення вершкового масла, яка використовується в потоковій лінії виготовлення вершкового масла методом перетворення високо жирних вершків.

Трубчатий_барабан – устрій установки виконаний із труб у вигляді білчиного колеса. По трубам циркулює розсіл, який поступає через порожнисту цапфу.

Трьохходовий_кран – молочна арматура, яка служить для повороту продукту під прямим кутом.

Установка_ОДУ_3 – установка для видалення кормових і інших сторонніх прикусів і запахів із вершків. Використовується в лініях виробництва вершкового масла методом перетворення високо жирних вершків і методом збивання вершків.

Установка_УПТ установка для охолодження кисломолочного сиру суміщена з процесом самопресування. В установку сир розфасовують у бязеві мішечки та завантажують через люк в барабані.

Фільтр - устрій для очищення молока механічним шляхом

Центрифуга – машина з барабаном відкритого типу для очищення

Цебри – заквашувальники невеликої місткості.

Холодоносій – різні робочі рідини (гаряча, холодна вода, пар, та інше).

Шлам - осад забруднень в молоці.

Похожие материалы

Информация о работе