Теми, рекомендації і контрольні питання для самостійних робіт з дисципліни "Основи санітарії та гігієни на підприємствах харчування", страница 3

Контрольні питання

1. Які методи використовують для поліпшення якості води?

2. Яке гігієнічне значення має грунт?

3. Які нормативні документи регламентують якість води?

4. Які збудники кишкових інфекцій зберігаються у ґрунті?

Література

1. А.И.Педенко, И.В.Лерина, Б.И.Белицкий «Гигиена и санитария общественного питания». М., Экономика, 1984. – 250 с.

2. Санитарно-гигиенические нормы «Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цеха и предприятия, вырабатывающие мороженое». СанПин 42-123-5777-911 – 53 с.

3. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. М., 1990. – 185 с.

4. Закон Украины о санитарно-эпидемиологической безопасности пищевых продуктов. Киев, 2005. – 14 с.

5. В.Н.Корзун «Гігієна харчування». Київ, КНТЕУ, 2003. – 234 с.

6. Гігієна харчування з основами нутріціології. За ред.. В.І.Ципріяна. Київ, «Здоров’я». 1999. – 568 с

СРС 3

Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання підприємств харчування та особистої гігієни персоналу

Особиста гігієна є одним з найважливіших розділів загальної гігієни, що розробляє питання зміцнення здоров'я людини шляхом дотримання гігієнічних норм і правил не лише в особистому житті, але і в трудовій діяльності. Отже, дотримання правил особистої гігієни має не тільки індивідуальне, але і соціальне значення. Особливе це торкається працівників, пов'язаних з харчовими продуктами, у тому числі і працівників громадського харчування. Стикаючись з харчовими продуктами, посудом, інвентарем, обладнанням персонал підприємств харчування може обсіміняти їх збудниками різних інфекційних хвороб, кишкових інфекцій, харчових токсикоінфекцій і інтоксикацій, а також яйцями глист. Тому суворе дотримання правил особистої гігієни має велике значення для профілактики вказаних хвороб.

Чистота – обов'язкова умова культури обслуговування відвідувачів. Вона необхідна для підтримки певного санітарного режиму на виробництві.

Шкіра захищає організм людини від дії різноманітних чинників зовнішнього середовища. Зокрема, неушкоджена шкіра практично непроникна для будь-яких мікроорганізмів. Захисні властивості шкіри в значній мірі залежать від її чистоти. Чиста здорова шкіра в більшості випадків має кислу реакцію, тому пригнічується розвиток мікробів в ній.

У шкірі людини знаходяться потові і сальні залози. Виділення поту і шкіряного сала призводить до забруднення шкіри. Щодня з поверхні шкіри злущується значна кількість епітелію. Крім цього, на поверхні шкіри накопичується пил, кіптява і інші механічні домішки повітря. Забруднення шкіри перешкоджає нормальному газообміну, відділенню поту і сала. Під впливом мікроорганізмів органічні речовини розкладаються з виділенням органічних кислот, летючих з'єднань з неприємним запахом і ін. Це приводить до розм'якшення і роздратування шкіри. При цьому можуть виникати дерматити, грибкові захворювання шкіри, гнійничкові і т.д. Гнійничкові захворювання шкіри, особливо на руках, нерідко є причиною стафілококових захворювань шкіри.

Працівники харчування зобов'язані стежити за чистотою свого тіла. Для цього не рідше за один раз на тиждень необхідно митися з милом і мочалкою. Одночасно з миттям необхідно міняти натільну білизну. На виробництві щодня перед початком роботи слід приймати душ і надівати чистий санітарний одяг.

Особливо ретельного догляду вимагають руки. Руки слід мити перед початком роботи, при переході від однієї операції до іншої, до і після відвідування туалету, після кожної перерви. Працівники харчування повинні мити руки так, як це робить лікар-хірург: з милом і щіткою теплою водою. Руки миють звичайним туалетним милом, двічі намилюючи їх. Витирати руки рекомендується індивідуальними серветками разового користування. Найгігієнічніше і безпечніше санітарному відношенні електрорушник.