Експлуатація холодильного обладнання

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота № 8

Тема: Експлуатація холодильного обладнання

Мета роботи:

1. Набуття експлуатаційних навичок при виконанні експлуатаційних операцій з обслуговування холодильних машин, що зустрічаються найбільш часто.

Обладнання, інструменти та прилади:

холодильна машина 5МВВ6-1-2, набір (комплект) ріжкових ключів, олівець, гумка.

Література: 1, с. 139-150; 2, с. 217-223.

Контрольні питання на допуск до лабораторної роботи

1.  Призначення компресору в холодильній машині,

2.  Призначення конденсатора в холодильній машині.

3.  Призначення ТРВ у холодильній машині.

4.  Призначення випарника (повітроохолоджувача) в холодильній машині.

5.  Призначення теплообмінника в холодильній машині.

6.  З якою метою в холодильній машині встановлюється фільтр-осушувач?

7.  Які холодильні агенти використовують в холодильних машинах?

8.  Які ситуації, що потребують втручання фахівця, можуть виникнути при експлуатації холодильного обладнання?

Загальні відомості

В практичній роботі досить часто виникають ситуації з холодильним обладнанням, які потребують втручання фахівця і виконання визначених операцій. Цими ситуаціями можуть бути:

-  витік фреону у місцях з’єднань трубопроводів;

-  заміна випарника;

-  заміна фільтра-осушувача;

-  додавання в машину фреону;

-  підключення манометра або мановакууметра.

Звичайно виконання цих операцій здійснюється спеціалістом-слюсарем або майстром-ремонтником з холодильного обладнання. Але обслуговуючим персоналом можуть бути виконані попередні операції, що дозволяють зупинити машину в положенні, при якому забезпечуються мінімальні експлуатаційні втрати. В різних ситуаціях ці операції можуть бути самими різноманітними. В даній роботі розглядаються експлуатаційні операції, які зустрічаються найбільш часто і потребують втручання обслуговуючого персоналу.

Методика виконання роботи

Виконання даної роботи потребує вирішення поставлених ситуаційних завдань.

Завдання 1. Виконати операції на холодильній машині 5МВВ6-1-2 з установлення мановакууметра на усмоктувальному боці машини.

Для виконання цього завдання студенти повинні намітити послідовність операцій:

-  перекрити доступ фреону до штуцера на усмоктувальному запірному вентилі шляхом обертання шпинделя проти часової стрілки;

-  зняти заглушку на штуцері запірного вентиля;

-  капілярну трубку з накидною гайкою під’єднати до штуцера за допомогою ріжкового ключа;

-  шпиндель запірного вентиля на усмоктувальному боці компресора (шляхом обертання за часовою стрілкою) встановити в середнє положення;

-  одіти на вентиль захисні ковпачки.

Завдання 2. На вході у випарник під накидною гайкою утворилась тріщина, в результаті чого спостерігається витік фреону і мастила. Необхідно попередити повний витік фреону з машини і вимкнути її.

Для того, щоб попередити витік фреону із системи, необхідно виконати ряд операцій, а потім вимкнути машину.

 Студенти повинні намітити послідовність операцій:

-  перекрити попадання фреону у випарник шляхом закриття ТРВ (обертанням шпинделя ТРВ за часовою стрілкою до упора) і закриття запірного вентиля на конденсаторі шляхом обертання шпинделя за часовою стрілкою до упора;

-  увімкнути холодильну машину, попередньо проконтролювати увімкнення електродвигуна вентилятора на конденсаторі;

-  спостерігати за показниками мановакууметра до повного відкачування фреону з випарника;

-  перекрити усмоктувальний запірний вентиль компресора шляхом обертання шпинделя за часовою стрілкою до упору;

-  вимкнути машину;

-  закрити вентиль на нагнітаючому боці компресора шляхом обертання шпинделя за часовою стрілкою до упору.

Таким чином виконано ряд операцій, що дозволили перекачати холодильний агент з випарника в конденсатор, тобто зменшити втрати фреону в навколишнє середовище.

Завдання 3. Після ремонту холодильної машини спостерігається нестача фреону у системі: обмерзає тільки частина випарника при повному відкриванні ТРВ. Необхідно додати у машину фреон.

Для додавання є балон з фреоном R22, на якому є запірний вентиль, трубопровід з накидною гайкою.

Для виконання цього завдання студенти повинні намітити послідовність операцій:

-  зважити балон з фреоном;

-  закрити вентиль на виході з конденсатора шляхом обертання шпинделя за часовою стрілкою до упору;

-  за допомогою шпинделя на запірному вентилі усмоктувального боку компресора перекрити доступ фреону до штуцерів. Для цього шпиндель необхідно обертати проти часової стрілки до упору;

-  зняти заглушку штуцера на запірному вентилі;

-  підключити до штуцера трубопровід з накидною гайкою від балона з фреоном;

-  увімкнути машину, попередньо проконтролювати увімкнення електродвигуна вентилятора на конденсаторі;

-  відкачати пари фреону з балона і сконденсувати їх у конденсаторі;

-  після додавання зважити балон, перед цим попередньо вимкнути машину і закрити вентиль на балоні.

Зміст звіту

1.  Найменування та мета роботи.

2.  Ситуаційні завдання.

3.  Послідовність виконання операцій з позначенням позицій на схемі машини.

4.  Висновки за роботою.

Контрольні питання

1.  За якими ознаками визначається нестача фреону в системі машини?

2.  Назвіть послідовність операцій з додавання в машину фреону.

3.  Як перевірити повноту заправки машини фреоном?

4.  Назвіть послідовність операцій з заміни фільтра-осушувача.

5.  Як визначити наявність витоку фреону?

6.  Назвіть можливі місця витоку фреону?

7.  Назвіть послідовність операцій з підключення манометра, вакуумметра?

Літературні джерела

1.  Процеси і апарати харчових виробництв. Під ред. проф. Манежика І.Ф. – Київ.: НУХТ, 2003 р.

2.  Чумак И.Г и др. Холодильные установки. - М.: Легкая промышленность, 1981 г.

3.  Технологическое оборудование пищевых производств. Под ред. Азарова Б.М. М.: Агропромиздат, 1988 г.

4.  Мещеряков Ф.Е. Основы холодильной техники и холодильной технологи. – М.: Пищевая промышленность, 1975 г.

5.  Драганов Б.Х. і інші . Теплотехніка : підручник – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Київ: фірма «Інкос», 2005 р.

6.  Ильясов В.С. и др. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983 г.

Похожие материалы

Информация о работе