Нормативи пожежної безпеки виробничих приміщень і споруд. Визначення категорії та типу зони блискавкозахисту, страница 4

Таким чином, висота одиночного тросового блискавковідводу буде складати:

Рис. 5 Схема блискавковідводу приміщення

Зробимо перевірочний розрахунок радіусу захисту (rX) по висоті приміщення (hX = 4м):

Таким чином, різниця між розрахунковим та перевірочним радіусом захисту стержневого блискавковідводу не перевищує 1,0%.

По поверхні землі радіус конусу блискавкозахисту дорівнює:

Надійний грозозахист буде забезпечено, коли висота кругового наземного конусу блискавкозахисту буде:

Кількість евакуаційних шляхів з корівника на 400 голів можна визначити скориставшись формулою:

де: N — кількість тварин, які утримуються в приміщенні, чол;

ng — допустима кількість тварин на 1м ширини виходу (приймається по  табл. 3.13);

d — ширина одних воріт (приймається не менше 2м для ВРХ, 1,5 - свинарників, 2,5 — вівчарників).

Таблиця 5

Допустима кількість тварин на 1 м ширини виходу

Тварини

Кількість тварин на 1м ширини виходу в будівлях зі ступенем вогнестійкості

ІІ і ІІІ

ІV і V

корови

свині:

свиноматки з приплодом і хряки

поголів’я на відгодівлі та молодняк

вівці

коні

30

25

250

200

25

20

15

150

120

15

Таким чином, кількість евакуаційних шляхів буде складати:

Приймаємо 7 шляхів евакуації шириною 2м. Скориставшись тим, що в приміщенні буде побудовано 4 вхідних воріт, то додатково, з боків, потрібно буде добудувати 3 воріт шириною не менше 2м.

Розрахунок недоторканого запасу води:

Спочатку визначимо витрати води на зовнішнє та внутрішнє пожежегасіння.

Якщо прийняти, що питома витрата води на зовнішнє та внутрішнє пожежегасіння g = 5л/с, а кількість одночасних пожеж n = 2, і час горіння пожежі Т = 3год., тоді витрати води будуть складати:

Оскільки на кожну корову щоденно витрачається біля 130л води за добу, тоді загальні витрати води на технічні цілі будуть складати:

м3/добу, або 21,6 м3/год.

Якщо в приміщенні корівника буде працювати nP = 12чол., кожним із яких, за зміну буде споживатися n1 = 40л. при нормі n2 = 30л., тоді, загальні витрати води на господарчі потреби будуть складати:

Таким чином, недоторканий запас води на гасіння пожежі буде складати:

Скориставшись нормами забезпечення засобами пожежегасіння на сільськогосподарських виробничих об’єктах, визначимо, скільки і якими засобами пожежегасіння потрібно обладнати приміщення корівника:

-  вогнегасниками ОХП 10: , приймаємо 12шт.

-  кількість відер (по 2 відра на 100мплощі):  відра.

Крім того, приміщення корівника обладнаємо 2 пожежними щитами, на яких буде знаходитися: ящик з піском ємністю не менше 0,5м3, по 2 лопати, сокири, ломи, багри, відра.

Контрольні питання:

1.  Дайте характеристику категорій приміщень по ступеню уражень блискавкою.

2.  Як визначити зону захисту приміщення від уражень блискавкою?

3.  Охарактеризуйте зони захисту одиночним стержневим блискавковідводом висотою до 150м.

4.  Як визначити витрати води на внутрішнє та зовнішнє пожежегасіння?

5.  Що таке недоторканий (необхідний) запас води на гасіння пожежі? Дайте характеристику складовим.

6.  Дайте характеристику критичних умов, властивих при евакуації.

7.  Як визначити ширину та пропускну здібність евакуаційної дільниці?

8.  Як визначити кількість шляхів евакуації?

Рекомендована література:

1. Алексеев М.В., Демидов П.Г., Основы пожарной безопасности. – М., 1971. – 248с.

2. Житецький В.Ц, , Мельников О.В. Основи охорони праці. Навч. посібник. – Вид. 4-е, доп. – Львів, 2000. – 350с.

3. Методичний посібник з питань експлуатації та застосування вогнегасників. / Л.А.Присяжнюк та ін. – К., 1998. -  152с.

4. Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи. У 4-х томах. – К., 1997-1998.

5. Правила пожежної безпеки в Україні. – К., 1995. – 195с.

6. Рожков А.П. Пожежна безпека на виробництві. – К., 1995. – 195с.