Нормативи пожежної безпеки виробничих приміщень і споруд. Визначення категорії та типу зони блискавкозахисту, страница 3

Щільність

потоку Д,

м2

Рух по

горизонталі

Дверний

отвір

Східці

вниз

Східці

вверх

Швидкість,

V

Інтенсивність, q

Інтенсивність

швидкість

інтенсивність

швидкість

інтенсивність

0,01

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9 і більше

100

100

80

60

47

40

33

27

23

19

15

1,0

5,0

8,0

12,0

14,1

16,0

16,5

16,2

16,1

15,2

13,5

1,0

5,0

8,7

13,4

16,5

18,4

19,6

19,0

18,5

17,3

8,5

100

100

95

68

52

40

31

24

18

13

8

1,0

5,0

9,5

13,6

15,6

16,0

15,5

14,4

12,6

10,4

7,2

60

60

53

40

32

26

22

18

15

13

11

0,6

3,0

5,3

8,0

9,6

10,4

11,0

10,8

10,5

10,4

9,9

Гранична допустима довжина (м) евакуаційної ділянки обчислюється за формулою:

де V — швидкість руху людей при евакуації, м/хв.;

Т — час евакуації, хв. (табл. 3.12).

Таблиця 3

Необхідний час евакуації з виробничих приміщень Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ступенів вогнестійкості, хв.

Категорія виробництв

Об’єм приміщення, тис. м3

до 15

30

40

50

60 і більше

А, Б, Е

В

Г, Д

0,5

1,25

-

0,75

2

-

1

2

-

1,5

2,5

-

1,75

3

-

Щільність (люд./м2) розміщення людей на площі евакоприйомної дільниці (показник свободи переміщення) можна визначити за формулою:

де: N — кількість чоловік на площі дільниці, з урахуванням площі, яку він займає в горизонтальній проекції – 0,1…0,125, з сумкою — 0,315м2;

S — площа шляху комунікаційної дільниці, м2.

Масові людські потоки характерні поздовжньою щільністю, яка досягає 10…12люд./мдля дорослих, а для дітей-школярів дорівнює 20…25люд./м2.

Необхідну ширину евакуаційної дільниці d (м) визначають за формулою:

Кількість евакуаційних шляхів ПЗП визначають за формулою:

Кількість евакуаційних виходів приймають не менше 2.

Ширину евакуаційних дверей приймають 0,8…2,4м, проходів, маршів – 1,15-2,4м, коридорів – більше 1,4м.

Пропускною здатністю шляху Q (чол./хв.) називається кількість людей, які проходять в одиницю часу через поперечний розріз шляху шириною d:

Кількість виходів для евакуації тварин з приміщення визначають за формулою:

де: N1 — кількість тварин, які утримуються в приміщенні;

nq — допустима кількість тварин на 1м ширини виходу, гол., приймається по табл. 3.13.

d — ширина одних воріт, приймається не менш 2м для приміщення великої рогатої худоби, 1,5м для свинарників і 2,5м для вівчарників.

Для кожного тваринницького приміщення приймається не менш 2 воріт (вхідні і вихідні).

Приклад

Для корівника на 400 голів ВРХ, розміри якого: довжина L = 64м, ширина B = 18м і висота h = 4м, потрібно обчислити висоту блискавкозахисту від удару блискавки, а також, недоторканий запас води для гасіння пожежі та кількість евакуаційних виходів.

Порядок розрахунку грозозахисту

Визначимо кількість ушкоджень блискавкою в рік приміщення корівника.

Оскільки в Сумській області середня кількість грозових годин в рік коливається від 40 до 60, то це означає, що середня кількість уражень на 1кмскладає 4, тоді:

Одержаний результат показує, що при такій кількості уражень блискавкою, дане приміщення корівника відноситься до зони захисту Б зі ступенем надійності 95%.

Для визначення висоти блискавкоприймача скористуємось формулою:

Оскільки нам відома висота, довжина та ширина приміщення, то по всій довжині приміщення ми виділяємо рівні прямокутники, в які можна було б вписати коло з радіусом rX. В цьому випадку (рис. 3.17) радіус захисту:

Розбивши довжину корівника L на 4 прямокутники з довжиною сторони (АВ = 16м) і скориставшись формулою Піфагора для визначення гіпотенузи (АС), обчисляємо її розміри:

Звідси: rX = 12,55м.