Ознайомлення зі схемою санітарно-мікробіологічного контролю виробництва м’яса та м’ясопродуктів, страница 7

При підрахунках колі-індекса у пробах незнезараженої води з більшим фекальним забрудненням, коли для аналізу профільтровано об’єм менше 10 мл, або її розведення, то для обліку вибирають той фільтр, на якому виросло не менше 10 і не більше 30 ізольованих колоній E.coli.

Кількість колоній на ньому, віднесених до бактерій групи E.coli, перераховують на 1 л з урахуванням лише того об’єму води, який профільтрований. Наприклад, було профільтровано 500 мл води. На фільтрі виросло 2 типові колонії E.coli. Колі-індекс становить 4.

Для водопровідної води колі-титр повинен бути не меншим 333, а для води відкритих водоймищ – не менше 111 мл.

Бродильний метод

Цим методом досліджують мутну воду. Суть методу полягає у посіві відповідних об’ємів дослідної води, і підрощуванні при 37°С у середовищах накопичення з наступним пересівом на середовище Ендо, диференціацію вирослих бактерій та визначення числа E.coliу 1 л води за таблицею 1–2–3 додатку 4.

При дослідженні води на етапах знешкодження засівають 100; 10; 1; 0,1 мл води.

На виході у водопровідну мережу та в найбільш характерних місцях засівають три об’єми по 100 мл, по 10 мл та по 1 мл.

Вказані об’єми дослідної води вливають у пляшечки та пробірки з лактозопептонним, або глюкозопептонним середовищем (середовища готують у двох видах: нормальне і концентроване). Середовище нормальної концентрації: 10 г пептону, 5 г хлористого натрію, 5 г лактози, 1 л дистильованої води. Після розчинення названих компонентів додають індикатор – 2 мл 1,6%-го спиртового розчину бромтимолового синього або 10 мл індикатора Андреде і стерилізують при 112°С протягом 12 хв. При виготовленні концентрованого середовища кількість усіх інгредієнтів, крім води, збільшують у 10 разів.

Посів 100 і 10 мл дослідної води проводять у пляшечки і пробірки відповідно з 10 і 1 мл концентрованого середовища; посіви 1 і 0,1 мл дослідної води проводять у пробірки з 10 мл середовища нормальної концентрації. Посіви ставлять у термостат при 37°С на 24 год. Відсутність помутніння й утворення кислоти і газу у пляшечках і пробірках дозволяє дати негативну відповідь про наявність бактерій групи E.coli в дослідному об’ємі води і закінчити дослідження.

Якщо в засіяних пляшечках і пробірках є зміни у вигляді помутніння, утворення кислоти та газу, тоді для того, щоб упевнитись, що ці зміни викликані бактеріями групи E.coli, з кожної пляшечки, де виявлено зміни середовища, роблять пересів петлею на 3–4 сектори середовища Ендо. Посів роблять так, щоб отримати ізольовані колонії. Чашки ставлять у термостат при 37°С.

При відсутності росту колоній на секторах середовища Ендо, а також при наявності нехарактерних для E.coli колоній, дають негативну відповідь.

Якщо при пересівах із пляшечок і пробірок, у яких було помутніння, кислота і газ, на середовищі Ендо виросли темно-червоні з металевим блиском і без нього колонії, проводять мікроскопію мазків з цих колоній і ставлять оксидазний тест.

Постановка оксидазного тесту

Бактеріологічною петлею знімають по 2–3 ізольовано вирослі колонії кожного типу і наносять їх штрихом на фільтрувальний папір, зволожений реактивом. Якщо реакція на оксидазу негативна, то на місці нанесення бактеріальної маси папір не змінює кольору, а якщо реакція позитивна, то папір синіє протягом 1 хв.

Наявність у мазках грамнегативних паличок і негативний оксидазний тест дозволяють дати позитивну відповідь про наявність бактерій групи E.coli в досліджуваному об’ємі води.

При дослідженні питної води враховують і ті сектори, на яких виросли лише рожеві і безбарвні колонії й ті, де темно-червоні колонії дали позитивну реакцію на оксидазний тест. У даному випадку із 2–3-х колоній різного типу кожного сектора готують мазки, фарбують їх за Грамом і мікроскопують.

 Наявність лише грампозитивних спороутворювальних бактерій оцінюється як негативний результат.

Наявність активної оксидази у всіх бактерій, висіяних із пляшечок і пробірок, дозволяє зробити висновок про негативний результат.