Ознайомлення зі схемою санітарно-мікробіологічного контролю виробництва м’яса та м’ясопродуктів, страница 6

Після закінчення фільтрування лійку і фільтри знімають, останні пінцетом обережно переносять у бактеріологічну чашку із середовищем Ендо і, не перевертаючи його, кладуть на середовище так, щоб вони щільно прилягали до середовища. В одну чашку можна класти кілька (3–4) фільтрів, при умові, щоб вони не торкалися між собою.

Чашки з посівами ставлять у термостат і інкубують при 37°С протягом 16–18 годин.

За відсутності будь-яких колоній на фільтрах або при  наявності нехарактерних для E.coli колоній дають негативну відповідь про відсутність  E.coli в дослідному об’ємі води. Дослідження на цьому закінчується.

За наявності на фільтрах колоній, характерних для E.coli(темно-червоних з металевим блиском і без нього, рожевих, прозорих), із декількох колоній кожного типу готують мазки, фарбують за Грамом і мікроскопують. Якщо в мазках відсутні грамнегативні неспорові палички, то також дають негативну відповідь.

При наявності в мазках грамнегативних, коротких поліморфних, які не утворюють спор, паличок, ставлять оксидазний тест. Тест використовують для диференціації бактерій родини Enterobacteriaceae від родини Pseudomonadaceae та інших спорових бактерій.

Постановка оксидазного тесту

Мембранний фільтр з вирослими на ньому колоніями пінцетом переносять, не перевертаючи, кладуть на кружечок фільтрувального паперу, трохи більшого розміру, ніж фільтр. Кружечок із фільтрувального паперу ретельно зволожують реактивом такого складу: 40 мг α-нафтолу, розчиненого у 2,5 мл етилового спирту; туди ж додають 7,5 мл дистильованої води, у якій розчинено 60 мг діметил-п-фенілендіаміну.

Через 2–4 хвилини вираховують результат. Усі посинілі колонії або із синім обідком не належать до родини Enterobacteriaceae, їх вираховують.

Колонії, що не змінили свого початкового забарвлення, здебільшого утворені  E.coli.

Враховуючи те, що реактив володіє бактерицидністю не пізніше ніж через 5 хв, після чіткого проявлення оксидазного тесту, фільтр пінцетом переносять знову на середовище Ендо і негайно пересівають оксидазонегативні колонії у напіврідке середовище із глюкозою.

Відсутність оксидази у темно-червоних колоній з металевим блиском і без нього дозволяє ці бактерії віднести до E.coliі дати позитивну відповідь.

Аналіз питної води на цьому етапі може бути закінчений.

При наявності на фільтрах рожевих і безбарвних колоній з негативною оксидазною активністю, їх підраховують і належність до бактерій групи E.coliперевіряють шляхом посіву 2–3-х ізольованих колоній кожного типу у напіврідке середовище з глюкозою. Облік проводять через 4–5 год інкубації при 37°С. При утворенні кислоти і газу результат аналізу вважають позитивним. При їх відсутності отримують негативний результат і аналіз закінчують.

Вирахування колі-індекса

Результат виражають кількістю бактерій E.coliв 1 л води. Питна вода, відповідає вимогам державного стандарту, коли колі-індекс не перевищує 3. Колі-індекс вираховують таким чином: кількість бактерій групи E.coli, що виросли з досліджуваного об’єму води, множать на 1000 мл і ділять на цей об’єм води.

За відсутності на фільтрах бактерій групи E.coliколі-індекс буде меншим тієї величини, яка була б визначена у випадку виявлення у дослідному об’ємі однієї клітини E.coli.

Наприклад, при посіві 300 мл води не виросло жодної колонії (1х1000):300=3. Колі-індекс – менше 3-х.

При наявності бактерій групи E.coliвираховують колі-індекс, враховуючи весь об’єм дослідної води.

Наприклад, при посіві 3-х об’ємів води по 100 мл на 1 фільтрі виросло 3 колонії бактерії групи E.coli, на двох інших росту не було. Колі-індекс складає: (3х1000):300=10.

При посіві 10 і 100 мл води на одному фільтрі виросла одна колонія, на другому – 5 колоній; колі-індекс дорівнюватиме: (6х1000):110=54.

Якщо на одному з фільтрів виявлено суцільний ріст і підрахунок неможливий, то в розрахунок беруть той об’єм води, при фільтруванні якого на фільтрі виросли ізольовані колонії. Наприклад, у 100 мл – суцільний ріст, у 10 мл – 12 бактерій групи E.coli, колі-індекс дорівнює: (12х1000):10=1200.