Ознайомлення зі схемою санітарно-мікробіологічного контролю виробництва м’яса та м’ясопродуктів, страница 5

Оцінюють лише ті розведення, при посіві яких на середовищі виросли ізольовані колонії – від 30 до 300. При посіві 1 мл нерозбавленої води враховують будь-яку кількість колоній, але таких, що не перевищують 300.

Підраховану кількість колоній на кожній чашці ділять на засіяний об’єм води і вираховують середнє арифметичне. Результат виражають числом колоній в 1 мл дослідної води, заокруглюючи до дво- або тризначних чисел.

Наприклад, в одній чашці засіяно 0,1 мл, а у другій – 0,01 мл дослідної води. При підрахунках у першій чашці виявили 230 колоній, у перерахунку на 1 мл буде: 230х10=2300 колоній. У другій чашці підраховано 28 колоній, що в перерахунку на 1 мл становитиме 28х100=2800 колоній. На двох чашках (2300+2800):2=2550, тобто в 1 мл буде 2550 колоній. Результати заокруглюють таким чином: якщо результат знаходиться в межах чисел від 1 до 100, то записують ті числа, які отримані; якщо результат знаходиться в межах чисел від 101 до 1000, то результат заокруглюють до 10; якщо в межах від 1001 до 10000, то результат заокруглюють до 100 і т.д.

Якщо на всіх чашках спостерігається ріст розпливчастих колоній або виросло більше 300 колоній, то записують: “суцільний повзучий ріст”.

Визначення кількості лактозопозитивних E.coli

Виявлення у воді бактерій групи E.coliслід розглядати як показник фекального забруднення води, а їх кількість дозволяє визначити ступінь цього забруднення.

Найбільш достовірні результати з визначення бактерій групи E.coliотримують при дослідженні води методом мембранних фільтрів та бродильним методом.

Метод мембранних фільтрів

Цей метод використовується для дослідження чистої води, вільної від сторонніх домішок. Суть методу полягає у концентрації бактерій із відповідного об’єму досліджуваної води на мембранному фільтрі та вирощування їх при 37°С на середовищі Ендо, диференціації колоній, що виросли, та підрахунку кількості бактерій групи E.coliв 1 л води.

Підготовка мембранних фільтрів

Мембранні фільтри № 2 або № 3, а також планктонні фільтри № 6 кладуть по одному на поверхню дистильованої води, підігрітої до 80°С, і поволі, на маленькому вогні доводять до кипіння, після чого воду зливають, наливають свіжу і кип’ятять 10 хвилин. Так повторюють 3–4 рази. Після останнього кип’ятіння фільтри є готовими до використання.

Підготовка фільтрувального апарату

Фільтрувальний апарат протирають спиртом і фламбують. Після охолодження на фільтрувальну сіточку пінцетом кладуть мембранний фільтр № 2 або № 3. Якщо у воді є фітопланктон, то поверх фільтрів кладуть фільтр №6 і закріплюють лійку за допомогою затискачів.

Фільтрація води

У лійку фільтрувального апарата, вставленого в колбу Бунзена, з дотриманням правил асептики наливають необхідний об’єм дослідної води, за допомогою вакуумного насоса відсмоктують повітря з колби, після чого проходить її фільтрація. При фільтрації невеликих об’ємів води і менше 1 мл у лійку спочатку наливають 10 мл стерильної води, а потім вносять на фільтр дослідну воду. Фільтрують спочатку найменший об’єм води, згодом більші об’єми. На кожний об’єм води ставлять новий мембранний фільтр.

Об’єм води вибирають, залежно від ступеня її забруднення, з таким розрахунком, щоб на двох фільтрах виросли ізольовані колонії, серед яких не більше 30 колоній належали б до бактерій групи E.coli.

Воду після первинного хлорування можна брати в об’ємі 10 та 100 мл; незнезаражену воду – 0,1; 1 та 10 мл.

При аналізі води невідомої якості слід висівати 3–4 десятикратні об’єми (наприклад, із водопровідної мережі можна фільтрувати 3; 30; 100; 200 мл води; на етапах очищення – 0,1; 1; 10; 100 мл води).

При цьому можна користуватися даними таблиці 51.

Таблиця 51 – Схема посіву води з різних водойм методом мембранних фільтрів

Види водойм

Об’єм води, що висівається, в мл для визначення

лактопозитивних бактерій

ентерококів

Водойми, не забруднені стічними водами

Водойми, забруднені стічними водами

Водойми зони впливу стічних вод

40; 10; 1

10; 1; 0,1; 0,01

1; 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001

50; 10

10; 1; 0,1

1; 0,1; 0,01; 0,001