Застосування плану першого порядку при проведенні багатофакторного дослідження: Методичні вказівки для лабораторно-практичного заняття № 2, страница 3

8  Перетворення кодованих перемінних у натуральні.

Для одержання залежності виду (1) з рівняння (6) необхідно зробити наступні заміни:

  

4 Зміст звіту

1.  Титульний аркуш.

2.  Схема виміру погрішності установки заготовки.

3.  Робоча матриця плану.

4.  Математична обробка результатів.

5.  Висновки за результатами досліджень (оцінка однорідності дисперсії дослідів, оцінка адекватності моделі, пропозиції по удосконалюванню моделі).

5 Контрольні питання

1.  Яку мету переслідує проведене дослідження?

2.  Чому необхідне перетворення перемінних з натуральних у кодовані?

3.  З якою метою виконується дублювання дослідів?

4.  З якою метою проводиться рандомізація дослідів?

5.  Як визначити значимість коефіцієнтів та що під цим розуміється?

6.  Що таке адекватність моделі і як вона оцінюється?


Додаток А

Таблица імовірності P[χ2]

F2

Кількість ступенів свободи к

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0,317

0,605

0,801

0,910

0,963

0,986

0,995

0,998

2

0,157

0,368

0,572

0,736

0,849

0,920

0,960

0,981

3

0,083

0,223

0,392

0,558

0,700

0,809

0,885

0,934

4

0,045

0,135

0,262

0,406

0,550

0,677

0,780

0,857

5

0,025

0,082

0,172

0,287

0,416

0,544

0,660

0,758

6

0,014

0,050

0,112

0,199

0,306

0,423

0,540

0,647

7

0,008

0,030

0,072

0,136

0,221

0,321

0,429

0,537

8

0,004

0,018

0,046

0,092

0,156

0,238

0,333

0,434

9

0,003

0,011

0,029

0,061

0,109

0,174

0,253

0,342

10

0,002

0,007

0,019

0,040

0,075

0,125

0,189

0,265

11

0,001

0,004

0,012

0,027

0,051

0,088

0,139

0,202

12

0,003

0,007

0,017

0,035

0,062

0,101

0,151

13

0,002

0,005

0,011

0,023

0,043

0,072

0,112

14

0,001

0,003

0,007

0,016

0,030

0,051

0,082

15

0,002

0,005

0,010

0,020

0,036

0,059

16

0,001

0,003

0,007

0,014

0,025

0,042

17

0,001

0,002

0,004

0,009

0,017

0,030

18

0,001

0,003

0,006

0,012

0,021

19

0,001

0,002

0,004

0,008

0,015

20

0,001

0,003

0,006

0,010


Додаток  Б

Таблиця значень