Теплообмінні апарати холодильних машин, страница 4

Коефіцієнтk залежить від багатьох факторів, тому точне його визначення розрахунковим шляхом є складним. У наближених розрахунках конденсаторів користуються значеннями коефіцієнтів теплопередачі, отриманими дослідним шляхом. Так, для аміачних горизонтальних кожухотрубних конденсаторів при швидкості протікання в них охолоджуючої води в середньому від 0,8 до 1,0 м/с коефіцієнт k приймається рівним 700—1000 Вт/(м2·°С), а для фреонових кожухотрубних і кожухозмійовикових при такій же швидкості води — 350—500 Вт/(м2·°С).

Для зрошувальних конденсаторів із проміжним відводом рідкого холодильного агентаk приймається рівним 700—900 Вт/(м2·°С), а для випарних — від 400 до 600 Вт/(м2·°С).

Для конденсаторів з повітряним охолодженням при примусовому русі повітря рекомендується прийматиk рівним 30—50 Вт/(м2·°С).

Середню логарифмічну різницю між температурами конденсації холодильного агента і охолоджуючої води або повітря визначають за формулою

,                                                              

де tв1— температура води або повітря на вході в конденсатор, °С ;

tв2 — температура води або повітря на виході з конденсатора, °C;

t— температура конденсації холодильного агента, °С.

Величина Δtт приймається на підставі техніко-економічних розрахунків. Для аміачних конденсаторів її беруть у середньому 5—6° С, для фреонових кожухотрубних і кожухозмійовикових — 7—10° С і для фреонових з повітряним охолодженням — 8—12° С.

Розрахунок витрат охолоджуючої води для проточних конденсаторів (кожухотрубних і кожухозмійовикових) здійснюють за  формулою

,                                                              ---------------

де Vв— витрати води, м3;    

ρв — щільність води, кг/м3;

св — питома теплоємність води,  Дж/(кг·°С)

Різниця температур води (tв2 - tв1) у цих конденсаторах приймається в середньому 5—6° С.

Для зрошувальних конденсаторів із проміжним відводом рідкого холодильного агента  кількість   рециркуляційної води приймають із розрахунку   0,17·10-3 .до 0,2·10-3 м3/с  (0,6—0,8 м3/год)  на кожен квадратний  метр теплопередаючої поверхні конденсатора, а витрата свіжої води — 20—30% кількості рециркуляційної. Якщо конденсатор постачений градирнею, то витрату свіжої води приймають 10-12% кількості   рециркуляційної.

ВИПАРНИКИ

Випарник - це теплообмінний апарат, у якому охолоджується проміжний холодоносій у результаті теплообміну з киплячим холодильним агентом. Кожухотрубний випарник має в принципі таку ж конструкцію, як і горизонтальний кожухотрубний конденсатор. У міжтрубному просторі випарника кипить холодильний агент, що нагрівається циркулюючим в трубах холодоносієм.

Розрізняють випарники із закритою і відкритою циркуляцією охолоджуваної рідини. Випарники із закритою циркуляцією - кожухотрубні. Охолоджувана рідина протікає в них під напором, створюваним насосом. У випарниках з відкритою циркуляцією випарні труби занурені в охолоджувану рідину, налиту в баки. Циркуляція охолоджуваної рідини створюється за допомогою мішалки. Випарники з відкритою циркуляцією виконують панельними.

Панельний випарник являє собою прямокутний бак, у якому поміщені випарні секції панельного типу. Основна особливість апарату — відсутність безшовних труб  (рис.4.).

Панельні випарники поставляють у комплекті з віддільниками рідини. При використанні як холодоносія крижаної води панельні випарники можна використати як випарники-акумулятори. Для цього у звичайному заводському панельному випарнику збільшують в 2 рази крок між секціями, тобто число секцій скорочують удвічі. Випарники-акумулятори застосовують на деяких молочних підприємствах для згладжування нерівномірності теплового навантаження.

Випускають:

аміачні кожухотрубні випарники ИТГ-63, ИТГ-80, ИТГ-125 ИТГ-160 ИТГ-200, ИТГ-250, ИТГ-315, ИТГ-500, ИТГ-630, ИТГ-800 [И - випарник. Т - трубчатий, Г - горизонтальний; цифри після літер — номінальна величина площі внутрішньої теплопередаючої поверхні (у м2), для ИТГ-500, ИТГ-630, ИТГ-800 — площа зовнішньої теплопередаючої поверхні]. Габаритні розміри апаратів: довжина L = 4580 -9345 мм; ширина В = 10754 - 2985 мм; висота H =1590 - 3200 мм; діаметр кожуха Д =600 - 1800 мм;

 хладонові випарники (R12) ИТР-12, ИТР -18, ИТР -35, ИТР -50, ИТР-70 ІТП-105, ИТР-210, ИТР -400 [И - випарник, Т - трубчастий, Р - ребристий; цифри після літер — площа зовнішньої теплопередаючої поверхні (у м2). Діаметр кожуха D= 325-1200 мм, довжина L= 1415 - 3870 мм;