Холодильні установки. Допоміжна холодильна апаратура і трубопроводи, страница 6

де   F — обумовлена площа камери, м2;

G— добова витрата продукту, кг;

τ—  строк зберігання продукту, у добах.;

g — питоме навантаження на одиницю корисної вантажної площі , кг/м2;

β — коефіцієнт збільшення площі камер на проходи, розміщення пристінних охолоджуючих батарей і відступи від стін і охолоджуючих батарей. При проектуванні холодильників підприємств громадського харчування цей коефіцієнт рекомендується приймати для малих камер рівним 2,2, для середніх - 1,8 і для більших камер - 1,6.

Після розрахунку площ, необхідних для зберігання окремих видів продуктів, уточнюють число холодильних камер і їхньої площі.

ПЛАНУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Площі окремих камер, отримані в результаті розрахунку, не є остаточними. Їхні розміри встановлюють при складанні загального планування холодильника  і  після розрахунку  ізоляції.

Розташовують холодильники підприємств громадського харчування, як правило, в одному будинку з підприємством, що обслуговується ними, або їх пристроюють до цього будинку. Іноді їх розташовують і в окремому будинку. При вирішенні питання про розміщення холодильників рекомендується виходити зі зручності подачі продуктів з камер у виробничі приміщення або торговельний зал і завантаження камер. Необхідно також ураховувати можливість і умови приєднання устаткування холодильника до електромережі, до водопровідної і каналізаційної ліній.

Не можна розміщувати охолоджувані камери поруч із котельнями, бойлерними, душовими, гарячими цехами і іншими приміщеннями з підвищеною температурою і вологістю, а також під цими приміщеннями і над ними. При наявності підвалу холодильні камери треба розміщувати у ньому.

Всі охолоджувані камери варто розміщати по можливості одним блоком, обов'язково влаштовуючи входи в них через теплові шлюзи (тамбури). Камери не можна робити  прохідними.

Камеру харчових відходів рекомендується розташовувати в загальному блоці тільки при розміщенні холодильника на першому поверсі. Якщо ж він проектується в підвалі, то камеру відходів варто розташувати окремо на першому поверсі, поблизу мийного відділення. Камера відходів повинна мати окремий тамбур з виходом у двір і у виробничий   коридор.

За площею окремі камери стаціонарних холодильників повинні бути не менш 5 м2. Висота камер від підлоги до ізольованих балок або перекриття (при безбалкових перекриттях) у чистому вигляді повинна становити не менш 2,4 м, але не більше 3,5 м. Якщо висота поверху, де розміщується холодильник, більше 3,5 м, то камери варто перекрити самостійними підшивними стелями, над якими повинен бути вільно вентильований повітряний простір. Найменша припустима ширина тамбурів 1,6 м; при стулчастих же дверях камер вона повинна бути не менш 2,2 м. Будова порогів і сходів у тамбурах не дозволяється.

По охолоджуваних камерах не повинні проходити труби опалення, водопроводу, каналізації, газу, а також повітроводи  загальної   вентиляції  будинку.

Підлогу в машинних відділеннях і виступаючу над підлогою частину фундаментів під обладнанням покривають керамічною плиткою; стіни на висоту 1,8 м облицьовують плиткою або фарбують олійною фарбою.

На підприємствах громадського харчування варто застосовувати фреонові холодильні   машини й системи безпосереднього охолодження камер. На групу камер ставлять звичайно одну або дві холодильні машини. Однією машиною охолоджуються звичайно дві камери. Нерідко одна машина забезпечує холодом чотири невеликі камери.

Якщо холодильник проектують із розсільною системою охолодження, то в цьому випадку повинне бути передбачене спеціальне машинне відділення, яке варто розташовувати на першому поверсі або підвалі виробничого будинку по можливості ближче до блоку охолоджуваних камер.

При охолодженні камер невеликими фреоновими агрегатами спеціального машинного відділення проектувати не треба. У цьому випадку агрегати розташовують у сусідніх приміщеннях поруч із охолоджуваними   камерами.

Площі приміщень для   агрегатів можна    підібрати за  наступними   даним: