Холодильні установки. Допоміжна холодильна апаратура і трубопроводи, страница 2

ОСУШУВАЧІ ФРЕОНУ

При розгляді властивостей холодильних агентів відзначалося, що вода майже не розчиняється у фреоні. Опинившись у системі машини, вона може привести до утворення крижаних пробок і порушити нормальну роботу установки. Особливо часто утворяться такі пробки в регулюючих вентилях  і   капілярних  трубках.

Волога може потрапити в систему холодильної машини при її зборці, монтажі або ремонті. Проникає вона також з повітрям через нещільності при роботі холодильної машини при тисках нижче атмосферного. У герметичних компресорах волога може з'явитися в системі внаслідок виділення її електроізоляційним матеріалом убудованих електродвигунів.

Для поглинання вологи всі фреонові машини забезпечують спеціальними осушувачами. Часто осушувачі поєднують із фільтром і випускають у вигляді єдиного апарату, називаного фільтром-осушувачем. У якості сорбенту в них використовують силікагель — аморф­ний кремнезем. Це тверда склоподібна речовина з мік­роскопічними порами, що володіє великою здатністю поглинати вологу. Поряд із силікагелем широко розповсюджений синтетичний цеоліт — кристалічний активований алюмосилікат, що має більшу поглинальну здатність, ніж силікагель.

ВІДДІЛЬНИКИ РІДИНИ

Віддільники рідини слугують для забезпечення сухого ходу компресора в більших холодильних установках. За своєю будовою та  принципу дії ці апарати схожі на масловіддільники.

Віддільник рідини являє собою зварену вертикальну циліндричну посудину з патрубками для входу і виходу рідкого і пароподібного холодильного агенту і патрубком для приєднання зрівняльної лінії (рис. 3). У нижній частині віддільника рідини є вентиль для спуску масла. Установлюють віддільники рідини на трубопроводі, по якому холодильний агент із батарей безпосереднього охолодження і випарників (не мають власних віддільників   рідини)    засмоктується   в   компресор.   Сюди ж підводять вологі пари холодильного агента після   регулюючого   вентиля.

      Рис. 3. Віддільник рідини

У віддільнику рідини вологі пари холодильного агента змінюють швидкість і напрямок руху, завдяки чому відбувається відділення рідини від пари. Рідина надходить знову в батареї або випарники; а пари холодильного агента направляються в компресор.

У малих фреонових машинах віддільників рідини не ставлять. Сухий хід компресора в них забезпечується за допомогою теплообмінника або приладів    автоматики.

ВІДДІЛЬНИКИ  ПОВІТРЯ

При влученні повітря в холодильну систему порушується
 нормальна робота установки: зменшує­ться холодопродуктивність машини, погіршується робота теплопередаючих апаратів, затрудняється регулювання машини і збільшується витрата енергії.   Тому із системи повітря необхідно видаляти.

У багатьох випадках, особливо на установках невеликої продуктивності, повітря випускають через повітревипускний кран, змонтований на компресорі або конденсаторі. Щоб видалити повітря, машину зупиняють і приблизно через годину відкривають повітревипускний кран. На фреонових установках повітря випускають прямо в машинне відділення, але при цьому включають витяжну вентиляцію. На аміачних установках його виводять під рівень води, для чого на повітревипускний кран надягають гумовий шланг, інший кінець якого опускають у посудину з водою.

Із системи малих фреонових машин холодопродуктивністю до 5,0 кВт повітря видаляють через трійник нагнітального вентиля. Для цієї мети на штуцері трійника послабляють накидну гайку, що потім після видалення повітря знову щільно затягують.

При всіх цих способах обов'язкова тривала зупинка машини, тому зручніше видаляти повітря через спеціальні апарати - повітроохолоджувачі.

На аміачних установках застосовують головним чином повітроохолоджувачі, принципова схема яких показана на рис. 4.


Рис.4. Схема повітроохолоджувача:

1 — надходження рідкого аміаку від регулюючого вентиля, 2 — вихід аміаку до випарника. 3 — надходження суміші аміаку і повітря, 4 — перепуск рідкого аміаку, 5 — випуск повітря, 6 — скляна посудина з водою.