Холодильні установки. Допоміжна холодильна апаратура і трубопроводи, страница 11

α2 - коефіцієнт тепловіддачі від стінки   до повітря з холодної сторони, Вт/(м2·°С);

Значення коефіцієнтів теплопередачі конструкції огороджень холодильників варто приймати за наведеними нижче рекомендаціями Гіпрохолода. Ці рекомендації засновані па тому, що в якості теплоізоляційних матеріалів використовуються головним чином пінопласти марок ПСБ-С і ФРП-1   (табл. 2, 3,  4).

Таблиця 2

Коефіцієнти теплопередачі зовнішніх стін і покриттів

Середньорічна температура

зовнішнього повітря ( району будівництва)

 і вид огородження

Коефіцієнт теплопередачі k, Вт/(м2·°С) при внутрішній

температурі повітря холодильних камер, °С

від -15 до -10

-4

0

+4

0°С і нижче

Зовнішні стіни

Покриття

1 - 8°С

Зовнішні стіни

Покриття

9°С і вище

Зовнішні стіни

Покриття

0,34

0,29

0,29

0,26

0,23

0,21

0,41

0,35

0,35

0,29

0,27

0,24

0,47

0,41

0,40

0,35

0,30

0,29

0,47

0,41

0,47

0,35

0,34

0,29


Примітки: 1. Коефіцієнти теплопередачі горищних перекриттів збільшують на 10%.

2. При застосуванні панельної системи охолодження коефіцієнти теплопередачі покриттів збільшують на 20%.

Таблиця 3

Коефіцієнти теплопередачі внутрішніх стін, перегородок та міжповерхових перекриттів.

Температура повітря більш

теплого приміщення, °С

Коефіцієнт теплопередачі k, Вт/(м2·°С) при внутрішній

температурі більш холодного приміщення, °С

-15

-10

-4

0

+4

-15

-10

-4

0

+4

+12

+18

0,58

0,52

0,41

0,35

0,35

0,28

0,26

0,52

0,58

0,52

0,47

0,41

0,35

0,29

0,41

0,52

0,58

0,52

0,47

0,41

0,35

0,35

0,47

0,52

0,58

0,52

0,47

0,41

0,35

0,41

0,47

0,58

0,58

0,58

0,58

Примітка. Коефіцієнти теплопередачі, приведені в таблиці, дійсні для розрахунків при відносній вологості в приміщеннях до 85%. При відносній вологості більше 85%  огородження повинні перевірятися на конденсацію з теплої сторони стінки.

Таблиця 4

Коефіцієнти теплопередачі внутрішніх огороджуючи конструкцій, відділяючих холодильні камери від неохолоджених тамбурів, вестибюлів, коридорів та інших приміщень.

Температура повітря в холодильній камері, °С

Коефіцієнт теплопередачі k, Вт/(м2·°С)

стін від суміжних не охолоджуваних приміщень, °С

сполучених з зовнішнім

Повітрям

несполучених з зовнішнім повітрям

Від -20 до -18

Від -15 до -10

-4

0

+4

0,28

0,33

0,35

0,41

0,47

0,41

0,47

0,52

0,58

0,58

Для попередження конденсації вологи на теплій стороні стіни необхідно забезпечити умови:

де  α1 – коефіцієнт теплопередачі від повітря до стіни зі сторони теплого приміщення, Вт/(м2·°С);

tт п і tх к – температура повітря відповідно в теплому приміщенні і холодильній камері, °С;

tр – температура точки роси повітря теплого приміщення, °С.

Коефіцієнт теплопередачі перегородок, а також міжповерхових перекриттів між суміжними камерами з однаковими температурами або при різниці температур до 4°С включно приймають не більше 0,58 Вт/(м2·°С).

2. Літературні джерела

1.  Процеси і апарати харчових виробництв. Під ред. проф. Манежика І.Ф. – Київ.: НУХТ, 2003 р.

2.  Чумак И.Г и др. Холодильные установки. - М.: Легкая промышленность, 1981 г.

3.  Технологическое оборудование пищевых производств. Под ред. Азарова Б.М. М.: Агропромиздат, 1988 г.

4.  Мещеряков Ф.Е. Основы холодильной техники и холодильной технологи. – М.: Пищевая промышленность, 1975 г.

5.  Драганов Б.Х. і інші . Теплотехніка : підручник – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Київ: фірма «Інкос», 2005 р.

6.  Ильясов В.С. и др. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983 г.