Холодильні установки. Допоміжна холодильна апаратура і трубопроводи

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 8. Холодильні установки. Допоміжна холодильна апаратура і трубопроводи.

План.

1.  Класифікація холодильників, принципи планування, розрахунок ємкості.

2.  Ізоляційні матеріали та конструкції. Основи розрахунку ізоляції.

3.  Допоміжне обладнання, арматура, трубопроводи.

1. Конспект лекції.

До допоміжної апаратури аміачних машин відносяться масловіддільники, маслозбірники, фільтри, віддільники рідини, віддільники повітря, переохолоджувачі  і  ресивери.

У фреонових холодильних машинах допоміжними апаратами є фільтри, осушувачі фреону, теплообмінники і ресивери.

МАСЛОВІДДІЛЬНИКИ

При роботі машини пари холодильного агенту з компресора несуть у систему значну кількість мастила, що осідає на стінках теплопередаючих апаратів і погіршує їхню роботу. Аміак не розчиняє мастило, тому в аміачних машинах застосовують спеціальні апарати - масловіддільники. Ці апарати встановлюють на нагнітальній лінії між компресором і конденсатором.Рис. 1. Масловіддільники:

а — гравітаційний: 1 — вхідний патрубок, 2 — вихідний патрубок, 3 — перегородка;

б — циклонний: 1 — вхідний патрубок, 2 — вихідний патрубок;

в — з водяним охолодженням: 1 — вхідний патрубок, 2 — вихідний патрубок, 3 — масловідбійник, 4 — змійовик з охолоджувальною водою;

г  — барботажний.


Схеми основних типів масловіддільників наведені на рис. 1. У масловіддільниках, що працюють по схемах

а і б, пари аміаку змінюють напрямок і швидкість свого руху, внаслідок чого частки масла відокремлюються від них, осідають на внутрішній поверхні стінок і стікають по них у нижню частину апарата. Звідси через спеціальний вентиль і трубку масло випускають назовні або перепускають у маслозбірник, а в деяких машинах - у картер компресора.

Масловіддільники такого типу широко застосовують у холодильних установках, але вони недостатньо досконалі. Кращих результатів досягають у масловіддільниках, постачених водяним змійовиком і відбійним шаром порцелянових кілець (рис. 1,в). Поступаючі в такі масловіддільники гарячі пари аміаку і масло потрапляють на змійовик і при взаємодії з його холодною поверхнею охолоджуються. Масло випадає у вигляді крапель на змійовику і стінках посудини і стікає в його нижню частину, а охолоджені пари аміаку піднімаються нагору, проходять через шар порцелянових кілець, у яких додатково очищаються від часток, що залишилися в них, масла, і направляються далі до вихідного патрубка. У відбійному шарі масло осаджується на порцелянових кільцях і стікає в нижню частину масловіддільника. Звідси масло в міру його нагромадження автоматично перепускається через поплавковий клапан у картер компресора або в маслозбірник.

Дуже добре працюють також барботажні масловіддільники (рис. 1,г). У них пари аміаку із супутніми їм частками масла вводяться під рівень рідкого аміаку. При цьому пари прохолоджуються і масло добре відокремлюється від них. Відокремившись, воно осідає в нижню частину апарата, звідки в міру нагромадження віддаляється в маслозбірник. У верхній частині масловіддільника встановлені конічні перфоровані відбійники для додаткового відділення масла й зменшення віднесення часток рідкого аміаку його парами, що направляються в конденсатор.

Масловіддільники застосовують також в установках, що працюють при низьких температурах на фреоні-22.

У холодильних установках, що працюють на фреоні-12, масловіддільники не потрібні, тому що при тиску конденсації масло розчинене у фреоні-12 і циркулює з ним.

МАСЛОЗБІРНИКИ

Маслозбірники застосовують тільки на великих аміачних установках. Апарат являє собою вертикальну циліндричну закриту сталеву посудину із чотирма кутовими запірними вентилями. Два з них служать для приєднання його до масловіддільника і усмоктувальної сторони компресора, третій - для установки манометра і четвертий, розташований у нижній частині посудини, - для спуску масла.

ФІЛЬТРИ

Фільтри застосовують на холодильних установках для вловлювання механічних забруднень (окалини, іржі, піску та ін.), що залишаються в системі машини після її монтажу.

Рис. 2. Фільтри:

а — аміачний: 1 — корпус, 2 -патрубок, 3 — решітчастий циліндр, 4 — сітчастий циліндр;

б — фреоновий: 1 — корпус фільтра, 2 - штуцер, 3 — заглушка, 4 — гайка накидна, 5 — прокладка,  6 — сітка латунна.

Переміщуючись із холодильним агентом при його циркуляції, забруднення можуть потрапити в циліндр компресора під його клапани, у запірні і регулюючі вентилі і цим порушити нормальну роботу машини і викликати передчасне її зношування. Особливо шкідливі наслідки можуть бути при засміченні дроселюючих пристроїв в автоматичних машинах.

Фільтри встановлюють на парових і рідинних лініях. При розташуванні на паровій лінії їх називають паровими, а на рідинній - рідинними.

Парові фільтри монтують перед компресором, а рідинні - на виході з ресивера, перед регулюючим вентилем.

Фільтруючим матеріалом у фільтрах аміачних машин служать сталеві сітки, а у фреонових фільтрах - мідні й латунні сітки, азбестова тканина, сукно, фетр, замша.

На рис. 2 зображені паровий аміачний і рідинний фреоновий фільтри. Останній показаний разом з рідинним запірним вентилем ресивера.

Похожие материалы

Информация о работе