Рекомендації до самостійного вивчення теми "Конструкційні матеріали. Будова, властивості, технологія виробництва, застосування"

Страницы работы

Содержание работы

Файл 01

Рекомендації до самостійного вивчення теми „Конструкційні матеріали. Будова, властивості, технологія виробництва, застосування”

Перш за все потрібно усвідомити, що таке метал, якими основними властивостями володіють метали і чим ці властивості обумовлені. Познайомитися і розібратися з класифікацією металів. Усвідомити атомно-кристалічну будову металів, відмінність їх будови від будови неметалів. Довідатися про основні типи кристалічних решіток. Тут потрібно розібратися, чому метали, що мають однотипні кристалічні решітки, мають неоднакові властивості. Характеристики кристалічних решіток – параметри, координаційне число, щільність упакування. Познайомитися з основними типами зв'язків, що зустрічаються у твердих тілах і в металах зокрема. Усвідомити відмінність будови “реальних” кристалів від “ідеальних”. При цьому необхідно зрозуміти, що метали, використовувані в практиці, тіла полікристалічні, складаються з безлічі дрібних кристалів – зерен, у яких мається велика кількість крапкових, лінійних і поверхневих дефектів (вакансій, дислокацій). Усвідомити їхню появу в кристалах і вплив на властивості металів, звернувши особливу увагу на роль дислокацій при пластичній деформації. Познайомтеся з явищем анізотропії властивостей у кристалах і можливості одержання цього явища в полікристалічного металу. Розберіться з явищем аллотропії металів і в його використанні для одержання потрібних експлуатаційних властивостей металів.

При розгляді питань плавлення і кристалізації металів потрібно розібратися в термодинамічних основах фазових перетворень. Варто усвідомити, що прагнення до найменшого запасу вільної енергії, що обумовлює плавлення і кристалізацію металу, є часткою загального закону природи. Цим же пояснюється наявність при різних температурах у тих самих металах різних типів кристалічних решіток.

Розберіться в механізмі процесу кристалізації чистих металів, впливу домішок на цей процес, утворенні зерен, дендритів, утворенні і будові злитка. Усвідомте, якими параметрами характеризуються механічні, технологічні, фізичні і хімічні властивості металів і основні методи їх визначення.

При вивченні виробництва чорних і кольорових металів необхідно насамперед ознайомитися з досягненнями в цій області на Україні і за кордоном, значенні металургії в житті суспільства і для розвитку агропромислового комплексу.

При розгляді питань одержання чавуна зверніть увагу на вихідні матеріали доменного процесу, процеси відновлення заліза в доменній печі, формування чавуна. Розгляньте продукти доменного виробництва – передільний і ливарний чавуни, феросплави, шлак, доменний газ і їхнє застосування в народному господарстві. Зверніть увагу на основні техніко-економічні показники доменного процесу. Вивчаючи виробництво сталі, усвідомте відмінність хімічного складу її від чавуна і, у зв'язку з цим, основні фізико-хімічні процеси, що відбуваються в сталеплавильних агрегатах. Розберіться у будові і роботі кисневого конвертора, мартенівської й електричної печей. Зверніть увагу на різновиді цих процесів у залежності від футеровки печей і складу шихти.

Розгляньте й усвідомте питання, пов'язані з розкисленням сталі, одержанням при цьому спокійної, напівспокійної і кип’ячої сталей, розходження властивостей сталі, будови злитків і застосування.

Познайомтеся з різними способами розливання сталі після її виплавки (зверху, сифонний, безперервний) і методами підвищення чистоти сталей: обробка синтетичним шлаком, вакуумування, електрошлаковий переплав.

Розберіться в схемах виробництва міді, алюмінію, титану.

Література:

  1. Гуляев А.П. Металоведение М., Металургия, 1986 - 544 с.
  2. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. М.: Машиностроение, 1980, -493 с.
  3. Дальский А.М., Арутюнова И.А., Барсукова Т.М. и др. Технология конструкционных материалов. М., Машиностроение. 1985. - 448 с.
  4. Кондратьев Е.Т. Технология конструкционных материалов и материаловедение. М.; Колос, 1983. – 272

Похожие материалы

Информация о работе