Підготовка до технології сепарування, регулювання масової частки жиру вершків, фактори впливу на ефективність сепарування, страница 3

 або

Після освоєння необхідних розрахунків слід приступити до безпосередньої сепарації молока. Для цього зібраний барабан насадити на веретено, встановити приймачі спочатку для знежиреного молока, потім для вершків. Перевірити положення їх отворів, встановити камеру поплавця з поплавцем і молокоприймач. Перед початком роботи перевірити герметичність барабана, для його прогрівання, а також через камери поплавця пропустити 3…5 л води, що має температуру 40…50 °С. Упевнившись в чіткості роботи машини, звільнити молокоприймач і барабан від залишків води. До цього часу, закінчивши розрахунки, підігріти молоко до 30…35 °С. Якщо сепарується парне молоко, підігрівання виключається.

Підставити під ріжки заздалегідь зважений посуд для вершків і знежиреного молока. В молокоприймач, накритий подвійним шаром тканини, влити молоко. Почати поволі обертати рукоятку і поступово довести її обертання до необхідного числа обертів, яке заздалегідь розраховують. Число обертів повинне відповідати тому, яке вказане на рукоятці. Сигналізатор звучатиме до тих пір, поки барабан не досягне передбаченої кількості обертів. При роботі на сепараторі з електропроводом включити мотор і почекати 2…3 хв., поки барабан досягне необхідного числа обертів.

Відкрити кран мопокоприймача, прослідити, щоб витікаючі струмені спочатку знежиреного молока, а потім і вершків були направлені у відповідні судини. Через 1…2 хв. після появи вершків визначити робоче співвідношення. Для цього одночасно підставити під ріжки для знежиреного молока кухоль на 2 л, для вершків — стакан. При наповненні стакана кухоль прибрати. Зміряти, скільки стаканів знежиреного молока доводиться на один стакан вершків. Якщо співвідношення співпадає з розрахованим, то сепарацію продовжувати. Вершки матимуть задану кількість жиру.

Якщо ж співвідношення буде нижче розрахованого (припустимо, 1:5), то вершки будуть меншої жирності, а маса їх більше, ніж розраховано. Сепаратор зупинити і вершковий гвинт повернути управо. Якщо барабан сепаратора має інше регулювання, то гвинт для виходу знежиреного молока повернути вліво. При подальшій сепарації зливання будуть більш жирними.

Якщо співвідношення буде більше розрахованого (припустимо, 1:10), то вершки будуть більш жирними, а кількість їх по масі менше ніж визначена. Сепарацію довести до кінця. Такі вершки після закінчення роботи розбавити знежиреним молоком до необхідної маси.

Для витягання залишків вершків з барабана перед закінченням сепарації влити в приймач 2…3 л знежиреного молока, рукоятку при цьому не обертати, а мотор вимкнути; барабан обертатиметься за інерцією.

Пробу відбирають із загальної кількості знежиреного молока після закінчення сепарації. В ньому залишаються найдрібніші жирові кульки, тому, визначаючи вміст жиру, слід користуватися спеціальними жиромірами з більш вузьким просвітом і центрифугувати їх вміст не менше трьох разів. Середні проби вершків (не більше 50 г) відбирають із загальної їх кількості після закінчення сепарації. Заздалегідь вершки ретельно перемішують. Проби зручно брати спеціальним черпаком.

Оформлення роботи

Описують способи регулювання жирності вершків в сепараторах. Проводять розрахунки, заповнюють таблицю. Аналізуя отримані результати спів зіставляють аналітичні і розрахункові показники. Відмічають зміни кислотності, масової частки СЗМЗ з підвищенням масової частки жиру у вершках.

Витрати молока на 1 кг вершків, кг

Масова частка жиру у вершках, %

Кислотність вершків, 0Т

Масова частка СЗМЗ, %

Кислотність знежиреного молока, 0Т

Густина, кг/м3

у вершках

у знежиреному молоці

розрахунок

аналіз

розрахунок

аналіз

розрахунок

аналіз

розрахунок

аналіз

розрахунок

аналіз

розрахунок

аналіз

Питання для самоперевірки

1.Для яких цілей використовують сепаратори спеціального призначення?

2.На якому принципі основний процес сепарування молока?

З.При якій масовій частці жиру в молоці нежирному робота сепаратора оцінюється задовільно?

4.Як впливає температура молока незбираного на процес сепарування?

5.Коли можна розпочинати процес сепарування молока?

6.Що потрібно зробити, щоб отримати вершки з високою масовою часткою жиру?

ЛІТЕРАТУРА:

1.  Мастаков. Н.Н. Технология тепловой обработки молока: Учебное пособие. - К. Вища школа. 1990. - 167 с.

2.  Ромоданова В.О., Костенко Т.П. Лабораторний практикум з технохімічного контролю підприємств молочної промисловості. К. УДУХТ, 1997. - 102 с.