Підготовка до технології сепарування, регулювання масової частки жиру вершків, фактори впливу на ефективність сепарування, страница 2

17.  Кришку поставити так, щоб штифт увійшов до прорізу днища, а нижній край її розташувався на гумовому кільці. При такому положенні фіксатор вершкового гвинта розділової тарілки увійде до паза кришки. Нижче за вершковий отвір чітко позначиться проріз для
виходу знежиреного молока. З тильної сторони вершкового гвинта є отвір для виходу повітря.

18.  Затискну гайку нагвинчувати на різьблення трубки спочатку вручну, а потім ключем, щоб притиснути гумове кільце до днища. У сепараторів  високої продуктивності використовують спеціальне затискне пристосування.

19.  Вивчити прийоми регулювання жирності вершків. Співвідношення між кількістю (об'ємом) вершків і знежиреного молока можна змінювати в широких межах (від 1:4 до 1:12).

Якщо угвинтити вершковий гвинт і тим самим зменшити відстань між центральною трубкою і отвором гвинта, то через нього будуть виходити більш жирні вершки. Якщо вигвинтити вершковий гвинт, то вершки будуть з меншим змістом жиру. Така регулювання лежить у межах 1…2 повних обертів.

20.  Вивчити регулювання жирності вершків в сепараторі. Регулювальний гвинт у нього встановлений в отворі для виходу знежиреного молока. Тут угвинчування гвинта приводить до зменшення жирности вершків. Вигвинчування регулятора супроводжується більшим
струмомзнежиреного молока і вершки будуть більш жирними.

21.  Перед роботою перевірити положення отвору для виходу вершків. Воно повинне бути вищим за край приймача на 2…3 мм. Якщо отвір не відповідає цьому, відрегулювати висоту барабана гвинтом підп'ятника.

22. На збірник вершків встановити основу поплавкової камери, а потім і камеру. Прослідити, щоб трубка камери не була погнутаабо засмічена, діаметр її калібрується на проходження 50 або 100 л молока за 1 год.

23.        На камеру поплавця встановити молокоприймач. Bерхній його край відігнути для додання жорсткості, крім того, до нього прикріплюють марлю в 2…3 шари для очищення молока перед сепарацією.

При остаточному кріпленні сепараторів їх треба вивірити. На верхній відшліфований край корпусу встановлюють рівень у взіємноперпендикулярних напрямах. При перекосах необхідні картоннііпрокладки. Раціональна експлуатація сепаратора і систематичний догляд за ним — застава довготривалої роботи. Мастять сепаратор  систематично спеціальними маслами для швидкообертаючихся механізмів. Не менше одного разу в три місяця масло замінюють, його необхідно зразу ж замінювати і при попаданні води або молока. При цьому спочатку випускають забруднене масло, а потім в картер вливають керосин і декілька хвилин обертають рукоятку (без барабана). Приводний механізм сепаратора розбирають і промивають у керосині один раз в рік.

Повнота виділення жиру з молока залежить від багатьох умов.

1.  Температура  молока.  Холодне   молоко  має   велику в'язкість, перешкоджаючу виділенню жирових кульок. Перед сепаруванням молоко підігрівають до 25…30 °С або сепарують його парним.

2.  Швидкість обертання барабана. Ніж більше обертів в 1 хв. робить барабан, тим швидше і повніше виділяються жирові кульки. Але кожний барабан сепаратора розрахований на граничне число обертів
перевищувати які можна лише в межах 10…15 %.

3.  Кількість молока, що поступає в барабан. Чим менше молока поступає в одиницю часу, тим довше воно знаходиться під впливом відцентрової сили, тим краще знежирюється. Для
якнайповнішого знежирення іноді зменшують приток молока на 10…15 %, скорочуючи діаметр трубки камери поплавця. Але зі зменшенням притоку молока знижується продуктивність сепаратора.

4.  Величина жирових кульок. Чим крупніше жирові кульки, тим
швидше вони виділяються. В сучасних сепараторах в знежиреному молоці залишаються кульки діаметром менше 0,1 мкм, а загальна кількість жиру в ньому складає 0,05 %.

5. Чистота молока і його кислотність. При значній кількості механічних домішок вони відкладаються не тільки в грязьовому просторі барабана, але і на периферії тарілок, ступінь знежирення молока різко знижується. Тому через кожні 1…1,5 год безперервної роботи сепаратор слід зупинити, вимити деталі барабана, а потім роботу продовжити.

Перед початком сепарації молока зробити необхідні розрахунки. Для цього треба знати кількість молока, призначеного для сепарації, і вміст в ньому жиру.

В нижчеприведених формулах прийняті такі позначення (кг):

М — кількість молока;

С — кількість вершків;

О — кількість знежиреного молока;

 Жм — вміст жиру в молоці;

Жс — вміст жиру у вершках;

Жо — вміст жиру в знежиреному молоці;

В — вихід вершків (%).

По основній формулі визначають, яку кількість вершків заданої жирності можна одержати з молока, призначеного для сепарації:

Вихід вершків — кількість молока, що пішло на отримання 1 кг вершків, - розраховують одним з двох способів: