Мікробіологічне дослідження м’ясних продуктів, страница 3

Наважку продукту масою 25 г від об’єднаної проби вносять у мірну пляшечку із 100 мл середовища накопичення (Мюллера, Кауфмана, хлористомагнієвого середовища М). Рідина у пляшечці повинна піднятись до поділки 125 мл. Пляшечки ретельно струшують і ставлять у термостат при 37ºС. Через 16–24 год після ретельного перемішування пастерівською піпеткою проводять пересів із середовища накопичення в чашки з попередньо підсушеним середовищем Ендо, Плоскірєва, Левіна, вісмут-сульфітним агаром (за вибором).

На середовищі Ендо бактерії роду сальмонел утворюють безбарвні колонії або з рожевим відтінком; на середовищі Плоскірєва – безбарвні колонії і меншого розміру, ніж на Ендо; на Левіна – прозорі бліді, ніжно-рожеві або рожево-фіолетові; на вісмут-сульфітному агарі – чорні або коричневі з металевим блиском (при цьому спостерігається пофарбування середовища під колонією в чорний колір).

Підозрілі на сальмонели колонії пересівають на трицукровий агар Олькеницького. Посів роблять штрихом по скошеній поверхні і уколом у стовпчик, ставлять їх у термостат на 12–16 год при 37ºС.

При рості сальмонел колір скошеної поверхні середовища Олькеницького стає рожевим, а стовпчик – жовто-бурим. Газоутворення визначають за наявністю тріщин і розриву стовпчика агару.

Бактерії, які утворюють сірководень, викликають потемніння стовпчика.

Інші грамнегативні бактерії викликають такі зміни кольору середовища:

–  бактерії роду Escherichia – усе середовище фарбується в синій або синьо-зелений колір з утворенням газу чи без нього;

–  бактерії із роду протея – середовище фарбується в яскраво-червоний колір; може утворюватись чорний осад;

–  шигели – скошена частина фарбується в рожевий колір, а стовпчик – у синій або синьо-зелений.

Замість середовища Олькеницького дозволяється посів на короткий ряд Гісса.

Для подальшої ідентифікації готують мазки, які фарбують за Грамом і вивчають антигенні властивості дослідної культури в РА із сальмонельозними аглютинуючими сироватками.

Якщо виявлені рухливі грамнегативні палички, які дають характерний ріст на елективних середовищах, не ферментують лактозу і сахарозу і реагують з аглютинуючими сальмонельозними сироватками, то це свідчить про наявність бактерій роду сальмонел.

Визначення наявності бактерій роду Proteus

А. Визначення Н-форм.

1.  Завись дослідної проби (0,5 мл) вносять у конденсаційну рідину свіжоскошеного МПАЕ (не доторкаючись поверхні МПА).

2.  Посіви вертикально ставлять у термостат при 37оС.

3.  Через 24 год проглядають посіви, звертають увагу на появу на МПА з конденсаційної рідини повзучого вуалеподібного  нальоту з голубуватим відтінком.

4.  Із вирощеної культури готують мазки, фарбують за Грамом і вивчають рухливість.

Б. Визначення О-форм “нероящихся”.

1.  Проводять посів на середовище Плоскірєва.

2.  Культивують при 37оС протягом 24 год.

3.  О-форми протея виростають у вигляді прозорих колоній, внаслідок підлужування середовище забарвлюється в жовтий колір.

4.  Із підозрілих колоній проводять пересів на середовище Олькеницького. При наявності бактерій роду протея середовище забарвлюється в яскраво-червоний колір і внаслідок утворення сірководню утворюється чорний осад та розрив агарового стовпчика.

Суть методу полягає у визначенні морфології та культуральних властивостей на живильних середовищах і здатності гідролізувати сечовину та продукувати сірководень.

Для виявлення бактерій роду Proteus  у формі  Н беруть 0,5 мл дослідної суспензії, вносять піпеткою в конденсаційну рідину свіжоскошеного МПА, не доторкаючись скошеної поверхні середовища (посів методом Щукевича). Пробірки у штативі ставлять у термостат при 37оС. Через 18–24 год посіви проглядають, звертаючи при цьому увагу на наявність повзучого вуалеподібного нальоту з голубуватим відтінком (культура піднімається із конденсаційної рідини вверх по поверхні середовища). При наявності такого росту з колоній готують мазки, фарбують їх за Грамом, вивчають рухливість.