Мікробіологічне дослідження м’ясних продуктів, страница 2

Пробірки ставлять у термостат при 37ºС на 18–24 год. Посіви змивів, відібраних із поверхні виробів без оболонки, витримують при 43ºС – з метою виявлення повторного бактеріального забруднення.

При рості бактерій роду Escherichia на середовищі хінозол-бромокрезол-пурпур і Кода  спостерігається пофарбування його в жовтий колір. Середовище Хейфеца також набуває жовтого забарвлення, яке може змінюватись до салатно-зеленого.

Щоб упевнитись, що зміни кольору середовища викликані бактеріями роду Escherichia, проводять пересів у чашки із середовищем Ендо, Плоскірєва або Левіна і ставлять їх у термостат при 37ºС. Через 18–24 год посіви проглядають. На середовищі Ендо колонії роду Escherichia  мають темно-червоний колір із металевим блиском; на середовищі Плоскірєва вони цегляно-червоні з глянцевою поверхнею; на Левіна – темно-фіолетові або фіолетово-чорні. Із підозрілих колоній готують мазки, які фарбують за Грамом.

Якщо досліджуваний продукт має високу бактеріальну забрудненість, беруть шматочок дослідного матеріалу масою на більше 0,25 г й опускають його в порожню пробірку, куди кладуть шматочок фільтрувального паперу розміром 5х5см і стерильною паличкою проштовхують (без ущільнення) його на дно. У пробірку наливають середовище Хейфеца або Кода на 3/4 висоти пробірки.

Пробірки ставлять у термостат при 37ºС на 8–10 год. При рості бактерій роду Escherichia середовище Кода змінює колір із фіолетово-пурпурового на жовтий, а середовище Хейфеца – із червоно-фіолетового  на жовтий або салатно-зелений.

Виявлення грамнегативних безспорових паличок і специфічна зміна рідких диференційно-діагностичних середовищ та утворення колоній на елективних середовищах з лактозою свідчать про наявність бактерій роду Escherichia.

Визначення бактерій роду сальмонел

Наважку продукту об’єднаної проби масою 25 г вносять у пляшечку зі 100,0 мл середовища накопиення (Мюллера, Кауфмана, хлористо-магнієве). Пляшечки ретельно струшують і ставлять у термостат при 37оС. Через 16–24 год пастерівською піпеткою пересівають із середовища накопичення в чашки з підсушеним середовищем Ендо, брильянтовим зеленим і феноловим червоним, Плоскирєва, Левіна (на вибір) (див. схему).

СХЕМА визначення бактерій із роду сальмонел у 25 г продукту

  

            25 г продукту

 

Овал: Левіна
 


                                                            

                                                            100 мл середовища накопичення

                                                            37оС – 16–24 год             

Об’єднана проба продукту

                                                                            Посіви культивують при 37оС – 16–24год. 

                                                                          Характерні для сальмонел колонії пересівають на:

 


                                                                                     Визначають серогрупу РА з полі-

                                                                                                   валентною сальмонельозною си-

                                                                                                   роваткою

Параллелограмм: О
 


1   або        2              3           4             5             6              7

1 – середовище Олькеницького, 2 – бульйон Хоттінгера, 3 – глюкоза, 4 – лактоза, 5 – сахароза, 6 – маніт, 7 – піврідкий мпа

Суть методу полягає у виявленні характерного росту на елективних середовищах та визначенні біохімічних і антигенних властивостей.