Мікрофлора сировини м’ясних продуктів. Вплив технологій виробництва м’ясних продуктів на склад мікрофлори, страница 3

Сирокопчені ковбаси. При виготовленні сирокопчених ковбас ковбасні батони піддають довготривалій (5- 7 діб) осадці, холодному копченню (за температури 18 – 25°С) та сушці (до 1,5 міс). Різновидом сирокопчених ковбас є сировялені (вялені) ковбаси, які після  осадки сушать бе попереднього коптіння тобто в'ялять. Так як при виробництві сирокопчених ковбас не використовують термічної обробки, яка б забезпечувала знищення мікроорганізмів в ковбасах, то зміни в кількісному та видовому складі мікроорганізмів цих ковбас дещо різняться від варених та ніпівкопчених.

В процесі виробництва сирокопчених та в'ялених ковбас створюються умови, які нібито затримують , проте не пригнічуюють життєдіяльності мікроорганізмів в продукті. В фарші цих ковбас розмножуються такі групи мікроорганізмів: кишкові палички, протей, гнилісні спорові аеробні бактерії, ентерококи, стафілококи і в меншій мірі молочнокислі мікроорганізми, дріжджі та мікрококи. Під час довготривалої осадки  кількість мікроорганізмів у фарші поступово збільшується аж до початку сушіння (на 10 – 20 добу). Потім під час сушки кількість мікроорганізмів поступово знижується і до кінця сушки (на 30 – 50 добу) зменшується у  декілька раз.  Це пояснюється дією на мікроорганізми ряду факторів: зневоднення середовища, підвищення концентрації солі, наявність коптильних речовин ( у випадку сирокопчених ковбас), зміною рН серндовища продукту   та мікробний антагонізм.

Варено-копчені ковбаси. На відміну від сирокопчених варено-копчені ковбаси підлягають менш довготриволій осадці (1 – 2 доби), горячому коптінню при температурі 5- - 60 °С, варці, вторинному коптінню при температурі 32 – 45 °С та менш довготривалій сушці (від 7 до 15 діб).

Під час осадки та первинного коптіння, як увипадку виготовлення сирокопчених ковбас,відбувається розмноження деяких груп мікроорганізмів (мікрококи, молочнокислі бактерії) і їх кількість у фарші збільшується. При варці значна кількість мікрофлори фарша гине. Це протей, кишкова паличка, частина молочнокислих бактерій, мікрококів та спорових бактерій. В процесівторинного копчення та сушки та частина мікроорганізмів, яка вижила при варці, а це молочнокислі та мікрококи, починають інтенсивно розмножуватися. Проте в порівнянні з сирокопченими ковбасами загальна кількість мікроорганізмів в фарші готових варено-копчених ковбас значно нижче. Видовий скдад мікрофлори варено-копчених ковбас в кінці сушки майже не відрізняється від мікрофлори сирокопчених ковбас. В них переважають тіж групи мікроорганізмів  - мікрококи, молочнокислі батерії, які відіграють певну роль в процесі формування кольру, специфічних смаку та аромату готового продукту

.

Згідно до «Медико-біологічних вимог, щодо показників безпечності продовольчої сировини та харчових продуктів» до ковбасних виробів висувають такі мікробіологічні показники.

Група продуктів

Показники досліджень

Допустимі рівні

Примітка

Ковбаси та кулінарні вироби з м'яса

Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУОв 1 г не більше

1х103

Ковбаси (ковбаски) варені, сосиски, сардельки (і в тому числі для дитячого харчування), ковбаса ліверна, сальтисон, бекон пресований

До 25х103

Ковбаси варені другого сорту

1,5 х103 – 2,0 х103

Ковбаса ліверна першого сорту

2,0 х103 – 5,0 х103

Ковбаса ліверна другого сорту

1,0 х103 – 2,0 х103

Ковбаси кров'яні

2,0 х103

Сальтисон білий першого сорту

2,0 х103

Сальтисон сірий третього сорту

5,0 х102

Окороки, яловичина пресована, рулет з яловичини

1,0 х102 – 2,0 х102

Буженина, шинка, рулет

БГКП,  маса продукту (г),  в якому не доспускається 

1,0

Крім, ковбаси ліверної другого сорту, сальтисону білого першого сорту, сальтисону сірого третього сорту, буженини та шинки

0,1

Ковбаса ліверна другого сорту

0,5

Сальтисон білий першого сорту

0,5

Сальтисон сірий третього сорту

10

Буженина, шинка, рулет

Сульфітредукуючі клостридії, маса продукту (г) в якому не допускається

0,01

Крім, ковбас та ковбасок варених і в тому числі для дитячого харчування,  сальтисонів,окорока, яловичини пресованої, буженини, шинки, бекона 

0,1

Ковбаси та ковбаски варені і в тому числі для дитячого харчування,  сальтисонів всіх сортів

Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели, маса продукту (г) в якому не допускаються

25

Коагулазо позитивні стафілококи в 1 г

Не допускаються

Ковбаси та ковбаски варені для дитячого харчування