Компресори. Призначення і класифікація компресорів. Процеси в циліндрі парового поршневого компресора. Холодопродуктивність і потужність компресора, страница 2

Режими роботи герметичних компресорів показують: плюсовий, або високотемпературний, буквою П або В, низькотемпературний буквою Н, середньотемпературний, або стандартний, буквою С.

Після літерних позначень наприкінці марки пишуть число, що показує холодопродуктивність компресора при нормальному режимі роботи.

Таким чином, по марці компресора можна судити про основні його параметри. Наприклад, по марці ФВ6 можна сказати, що цей компресор фреоновий, вертикальний відкритого типу (сальниковий), одноступінчастий, продуктивністю 7000 Вт (6 тис. ст. ккал/год). Компресор А V 45-аміачний з V -подібнимним розташуванням циліндрів, відкритого типу, одноступінчастий, продуктивністю 52 кВт (45 тис. ст. ккал/год).

У марках безсальникових компресорів, що випускають після 1969 р., перед літерними позначеннями пишуть цифру 2, що показує, що компресори оснащені електродвигунами нової серії А2. У моделях же цих компресорів, що виготовлялися до 1969 р., ставилися електродвигуни серії А, і в марках їх не вказували.

До введення зазначених ГОСТів певної системи позначення компресорів не було. Марки моделям машин привласнювалися за найрізноманітнішими параметрами. Так, досить розповсюджені фреонові компресори продуктивністю від 800 до 1750 Вт (від 0,7 до 1,5 тис. ст. ккал/год) мають марку 2ФВ-4/4,5. Цифра 2 показує, що компресор двоциліндровий; букви Ф и В - фреоновий вертикальний, а дріб - конструктивні розміри в сантиметрах: чисельник - діаметр циліндрів, а знаменник - хід поршнів.

ПРОЦЕСИ В ЦИЛІНДРІ ПАРОВОГО ПОРШНЕВОГО КОМПРЕСОРА,

ТЕОРЕТИЧНИЙ ПРОЦЕС

При розгляді теоретичного процесу в циліндрі компресора і побудові його індикаторної діаграми (рис.1) приймають, що з початком руху поршня з лівого крайнього положення вправо відкривається всмоктувальний клапан і холодильний агент всмоктується в циліндр. Всмоктування (лінія а1) відбувається при постійному тиску р0 , рівному тиску у випарнику, з якого засмоктується холодильний    агент, і закінчується, коли поршень досягає свого крайнього правого положення. Всмоктувальний клапан при цьому закривається. У  процесі всмоктування парів холодильного агента в циліндр компресора    залишається постійним не тільки їхній тиск,  але також температура і питомий об’єм. При зворотному   русі поршня — зправа наліво — у циліндрі відбувається адіабатичний стиск (лінія   1 2)    холодильного   агента.    Він стискується до тиску р , рівного тиску у конденсаторі.   При цьому тискові відкривається нагнітальний клапан, через який пари холодильного агента при подальшому русі поршня вліво витісняються із циліндра (лінія 2-b). Цей процес протікає при постійному тиску р, рівному тиску в конденсаторі.

Вважають також, що, коли поршень досягне крайнього лівого положення, між ним і кришкою циліндра не залишається простору і, отже весь холодильний агент при цьому витісняється із циліндра. Якщо позначити обсяг, описуваний поршнями компресора через Vc , а питому об'ємну холодопродуктивність холодильного агента, що відповідає його стану при всмоктуванні в компресор, через qv , то теоретична холодопродуктивність машини буде визначатися по формулі:

     

Дійсна  ж     холодопродуктивність  машини значно менша.  

Рис.1. Теоретична індикаторна

діаграма поршневого компресора.

2. Літературні джерела

1.  Процеси і апарати харчових виробництв. Під ред. проф. Манежика І.Ф. – Київ.: НУХТ, 2003 р.

2.  Чумак И.Г и др. Холодильные установки. - М.: Легкая промышленность, 1981 г.

3.  Технологическое оборудование пищевых производств. Под ред. Азарова Б.М. М.: Агропромиздат, 1988 г.

4.  Мещеряков Ф.Е. Основы холодильной техники и холодильной технологи. – М.: Пищевая промышленность, 1975 г.

5.  Драганов Б.Х. і інші . Теплотехніка : підручник – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Київ: фірма «Інкос», 2005 р.

6.  Ильясов В.С. и др. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983 г.