Компресори. Призначення і класифікація компресорів. Процеси в циліндрі парового поршневого компресора. Холодопродуктивність і потужність компресора

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 5. Компресори.

План.

1.  Призначення і класифікація компресорів..

2.  Процеси в циліндрі парового поршневого компресора.

3.  Холодопродуктивність і потужність компресора.

1. Конспект лекції.

            Компресор у холодильній машині служить для відсмоктування парів холодильного агента з випарника, стиску і нагнітання їх у конденсатор.

У холодильній техніці застосовують різноманітні типи та конструкції компресорів і класифікують їх за різними ознаками. Насамперед компресори ділять за принципом дії на поршневі, турбінні та ротаційні.

Найпоширенішим типом сучасних холодильних компресорів є поршневі. Їх підрозділяють за стисливими у них холодильних агентах, величині холодопродуктивності, числу ступенів стиску, числу та розташуванню циліндрів, напрямку руху пари в останніх, числу робочих сторін поршня, системі кривошипно-шатунного механізму, конструктивному виконанню циліндрів і картера, типу привода та деяких інших ознак. Залежно від стисливого холодильного агенту компресори підрозділяють на аміачні, фреонові й т.д.

За величиною холодопродуктивності розрізняють компресори:

малі - до 14 тис. Вт (12 тис. ст. ккал/год); середні - від    14 тис.   до 105 тис. Вт    (від 12 тис. до 90 тис. ккал/год), великі - понад 105 тис. Вт (90 тис. ст. ккал/год). За числом ступенів стиску компресори можуть бути одноступінчастими, двоступінчастими і триступінчастими. Залежно від числа циліндрів розрізняють компресори дво-, чотири-, шести- і восьмициліндрові. Випускають компресори й з більшим числом циліндрів.

За розташуванням циліндрів компресори ділять на горизонтальні, вертикальні, V- подібні та W-подібні. Останні називають ще віялоподібні.

Залежно від напрямку руху пари холодильного агента в циліндрі розрізняють компресори прямоточні, у яких пара проходить по циліндрі тільки в одному напрямку, і непрямоточні зі зворотно-поступальним напрямком руху пари в циліндрі.

За числом робочих сторін поршня компресори можуть бути одинарної, або простої, дії, коли діє тільки одна сторона поршня, і подвійної дії, у яких обидві сторони поршня є робочими.

Кривошипно-шатунні механізми в холодильних компресорах можуть бути двох систем: із крейцкопфом (повзуном) і без крейцкопфа. Відповідно розрізняють компресори крейцкопфні й безкрейцкопфні. За конструктивним виконанням циліндрів і картера компресори можуть бути рознімними, коли блок циліндрів і картер являють собою окремі деталі, і блок-картерними, у яких обидві ці деталі виготовлені у вигляді єдиного відливу.

Залежно від конструкції ущільнення картера розрізняють компресори: чепцеві, або відкриті; безсальникові, або напівгерметичні та герметичні. За типом приводу розрізняють компресори: з пасовою передачею; безпосередньо з'єднані з електродвигуном муфтою; з електродвигуном, ротор якого насаджений на вал компресора.

Найпоширеніші в цей час аміачні й фреонові одноступінчасті безкрейцкопфні чепцеві й безсальникові поршневі компресори простої дії вертикальні та V -подібні, прямоточні і непрямоточні.

В останні роки широке поширення одержали також фреонові герметичні компресори.

Крейцкопфні аміачні горизонтальні компресори подвійної дії випускаються продуктивністю більше 670 000 Вт.

Кожному типорозміру компресорів відповідає своє певне позначення - марка.

У марку згідно діючим ГОСТам входить буква, що позначає холодильний агент, на якому працює компресор; число циліндрів і їхнє розташування, конструкція ущільнення картера, число ступенів стиску, температурний режим роботи й холодопродуктивність.

Холодильний агент у марці позначається початковою буквою його назви - аміак буквою А, фреон буквою Ф.

Розташування і число циліндрів показують буквами В, V і W, що відповідно означає: вертикальний двоциліндровий, V - подібний чотирициліндровий і, W - подібний восьмициліндровий.

Букви Г або БС у марці означають, що компресор герметичний або безсальниковий. Якщо цих букв у марці немає, то він відкритий сальниковий.

Двоступінчасті компресори позначають буквою Д. Відсутність цієї букви в марці означає, що компресор одноступінчастий.

Похожие материалы

Информация о работе