Скелет, його будова, функції. Ендокринні залози як сировина для виготовлення продуктів спеціального призначення. Поняття про породу, породоутворення, племінне тваринництво, страница 4

5. Сальмонельоз як типова токсикоінфекція. Профілактика харчових сальмонельозів у великої рогатої худоби.

Профілактика харчових сальмонельозів передбачає комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію сальмонельоз-них захворювань тварин, запобігання екзогенному обсіменінню харчових продуктів сальмонелами, уникнення можливості розмноження сальмонел у м'ясі, молоці, яйцях та інших продуктах, знищення сальмонел під час теплової обробки продуктів. Кожне з цих положень спрямоване на розрив епідеміологічного ланцюга. Досить розірвати ланцюг в одній з ланок — і спалаху харчового сальмонельозу не буде. Для того щоб запобігти сальмонельозам людини, слід провадити загальні й спеціальні заходи на тваринницьких комплексах, забійних пунктах, м'ясокомбінатах і колгоспних ринках:

1) не допускати інтравітального і постмортального обсіменіння м'яса сальмонелами;

2) не допускати до забою втомлених тварин, а також тих, що перед забоєм зазнали тривалого (більш як 24 год.) голодування, перегрівання і переохолодження;

3) тварин хворих і реконвалесцентів (що одужують) забивати на санітарній бойні;

4) здійснювати ветеринарно-санітарний контроль під час заготівлі, забою худоби, первинної обробки і зберігання м'ясних туш і субпродуктів, доїння корів і первинної обробки молока;

5) не допускати до переробки м'яса, субпродуктів, молока і молочних продуктів осіб-сальмонелоносіїв;

6) оберігати дітей від контакту з хворими на сальмонельоз тваринами;

7) стежити за тим, щоб у складських приміщеннях, де зберігаються м'ясо, м'ясопродукти, молоко і молочні продукти, не було гризунів і мух;

8) зберігати м'ясо, м'ясопродукти та інші продукти тваринництва при низьких температурах; '

9) забезпечити додержання на забійних пунктах і молочних фермах високого рівня санітарної культури;

10) ретельно здійснювати лабораторний контроль продукції, якщо є підозра на обсіменіння її сальмонелами;

11) здійснювати на належному рівні ветеринарно-санітарну експертизу продуктів тваринництва на колгоспних ринках.

Необхідно також додержувати належного санітарного режиму під час перевезення і зберігання м'яса, м'ясопродуктів, молока і молочних продуктів, не допускаючи обсіменіння їх сальмонелами. Дуже важливо, щоб особи, зайняті переробкою м'яса, молока та інших продуктів тваринництва, ретельно додержували правил особистої і виробничої гігієни.

Крім перелічених заходів велику роль у запобіганні сальмонельозу відіграють правильна обробка, приготування, зберігання і використання харчових продуктів. Розбирати і обробляти сире м'ясо необхідно окремо від м'яса вареного.

Враховуючи, що сальмонельоз — захворювання, спільне для людини і тварин, ветеринарно-профілактичні й оздоровчі заходи необхідно розробляти для всіх тваринницьких ферм господарства, неблагополучного щодо цієї інфекції, і провадити в комплексі. Тварин з ферм, неблагополучних щодо сальмонельозу, не треба забивати разом із здоровими. Продукти забою таких тварин підлягають ретельній після-забійній ветеринарно-санітарній експертизі. В неблагополучних щодо сальмонельозу господарствах обслуговуючий персонал повинен додержувати заходів особистої профілактики. Цих осіб необхідно щокварталу обстежувати на сальмонелоносійність. Працівників неблагополучних щодо сальмонельозу ферм не слід допускати до роботи на харчоблоках і кормокухнях.