Обладнання для теплової обробки м'ясної сировини і м'ясопродуктів – шпарильні камери і ванни, печі опалювальні, обладнання для варіння

Страницы работы

Содержание работы

Тема 9. Обладнання для теплової обробки (20 год.)

1.  Огляд теми:

             При вивченні цієї теми студент повинен опанувати устрій, принцип роботи та правила безпечної експлуатації обладнання, що використовується для теплової обробки м'ясної сировини і м'ясопродуктів – шпарильні камери і ванни, печі опалювальні, обладнання для варіння.

Питання по темі:

1.  Що таке шпарка?

2.  Які способи шпарки використовують при обробці туш свиней?

3.  Як влаштовані установки для шпарки зрошенням гарячою водою?

4.  Будова, принцип роботи та правила безпечної експлуатації шпарильного чану типу ФШК.

5.  Що таке опалка?

6.  Які види топлива використовуються для опалки?

7.  Які бувають апарати для опалки периодичної та непреривної дії.

8.  Устрій, принцип роботи та правила безпечної експлуатації печі для опалювання типу К7-ФОЖ.

9.  Технологічна сутність процесу варки.

10.Призначення, принцип дії та правила безпечної експлуатації котла Г2-ФВА.

11.Призначення, принцип дії та правила безпечної експлуатації котла К7-ФВ3-Е.

12.Які варочні котли ви знаєте?

13.Правила санітарної обробки варочних котлів.

14.Матеріали та засоби, що використовуються для санітарної обробки варочних котлів.

2.  Типові задачі:

Задача №1. Яка продуктивність шпирильного чану довжиною 6м, в який одночасно вміщують 12 свинних туш  (продовження шпаріння 15хв), якщо на цей чан поставити штовхуючий конвейєр, то яка буде швидкість руху цього конвейєра?

Задача №2. Довжина шпарильного чану 4,8м. В ньому знаходяться туші з інтервалом 60см. Якщо час шпаріння складає 5хв, то через скільки секунд необхідно піднімати свинячу тушу на скребмашину.

Задача №3. Визначити витрати гострого пару на нагрівання води в шпарильному чані, якщо витрати тепла 3,3*104Вт, ентальпія пари 2706 кДж/кг, температура води в чані 63оС.

Задача №4. Визначити секундні витрати гріючого пару на роботу варочного котла, якщо витрати тепла 2*105Вт, ентальпія гріючого пару 2700кДж/кг, ентальпія конденсату 490 кДж/кг.

3.  Рекомендована література:

1.  Г.Берсан “Машини мясной промышленности” - М., Легкая и пищевая промышленность, 1982.

2.  Г.А.Фалеев “Оборудование предприятий мясной промышленности” - М. Пищевая промышленность, 1966.

3.  А.И.Пелеев “Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности”.-М., Пищепромиздат, 1971.

4.  С.А.Бредихин “Технологическое оборудование мясокомбинатов” - М. “Колос”, 1997.

5.  В.И.Ивашов “Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности” - М. “Колос”, 2001.

Похожие материалы

Информация о работе