Загальні відомості про проектування підприємств галузі, страница 3

·  суму капітальних вкладень і основні техніко-економічні показники підприємства, які повинні бути досягнуті після освоєння проектної потужності;

·  стадійність проектування;

·  вимоги до розробки варіантів технічного проекту або його частин.

Разом із завданням на проектування проектній організації видають архітектурно-планувальне завдання, отримане від місць Ради народних депутатів, в якому зазначаються вимоги до забудови ділянки, до поверховості та оформлення будівель, установлення і місця приєднання електро-і санітарно-технічних комунікацій до міських інженерних мереж.

Завдання на проектування підлягає узгодженню замовника ¬ ми (за участю проектних організацій) з відповідними органами виконавчих комітетів Рад народних депутатів щодо приєднання до зовнішніх інженерних мереж і споруд, з будівельними організаціями - за передбаченим у про будівельних матеріалів і конструкцій, засобів механізації будівельно-монтажних робіт і методам їх організації, а також з органами відповідних міністерств і відомств - за технологічними проблем (для типових проектів і проектів експериментального будівництва, не призначених для конкретних будівельних майданчиків, узгодження із зазначених питань проводять проектні організації).

Стадії проектування. Розробка проектно-технічної документації підприємств про-громадської харчування включає, як правило, дві стадії: розроблення проекту зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва і робочої документації з кошторисами.

У проекті висвітлюються наступні питання;

·  забезпечення виробництва сировиною, матеріалами, енергією, водою, паливом тощо;

·  схема транспортних потоків сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

·  спеціалізація і кооперування виробництва, зв'язки з опо ¬ женнимі галузями народного господарства;

·  технологічні схеми виробництва, що забезпечують високу продуктивність праці;

·  організація виробництва, можливість застосування АСУ; планові показники фінансово-господарської діяльності;

·  забезпечення виробництва кадрами;

·  використання території, відведеної під забудову, і вибір оптимального варіанту генерального плану;

·  об'ємно-планувальні і архітектурно-конструктивні рішення будівлі, номенклатура будівельних матеріалів, конструкцій ¬ ту, виробів та інженерного обладнання;

·  кошторисна вартість будівництва;

·  техніко-економічні характеристики проектованого підприємства;

·  організація і тривалість будівництва.

Проект складається з розрахунково-пояснювальної записки, креслень, кошторисно-фінансового розрахунку та техніко-економічних показників, ілюстративних матеріалів.

У розрахунково-пояснювальну записку в основному входять:

·  вступ;

·  техніко-економічні розрахунки;

·  технологічні схеми та розрахунки;

·  архітектурно-будівельне рішення;

·  розрахунок і підбір холодильного обладнання;

·  розрахунок і підбор санітарно-і електротехнічних пристроїв та обладнання;

·  вибір засобів механізації та автоматизації трудомістких процесів;

·  техніка безпеки;

·  висновок.

Склад креслень:

·  генеральний план;

·  розрізи будівель;

·  поверхові плани з розстановкою обладнання;

·  фасад.

Затверджений відповідними міністерствами і відомствами проект деталізується, тобто розробляється робоча документація.

Робоча документація – планувальні та конструктивні рішення окремих вузлів будівлі та обладнання. Вона визначає остаточні форми і розміри проектованого об'єкта і кожного його елемента.

Робоча документація складається із загальних креслень (планів і розрізів), що показують розташування устаткування і привязку до його будівельним конструкціям будівлі, креслень комунікацій, пов'язаних з обладнанням, і креслень на спеціальні види робіт (пристрій опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації) зі специфікаціями обладнання і матеріалів.

При розробці проектно-технічної документації на об'єкти, для яких передбачається використовувати типові і повторно застосовуються проекти, а також на технічно нескладні об'єкти (павільйони, невеликі кафе тощо) доцільно здійснювати проектування в одну стадію і розробляти так званий робочий проект (проект , поєднаний з робочою документацією). Зміст і склад робочого проекту в основному такі ж, як і при двостадійному проектуванні.