Загальні відомості про проектування підприємств галузі, страница 2

Таким чином, будівлі підприємств громадського харчування, особливо великих, проектують як частина ансамблю міста. Їх розташування та просторова структура визначаються функціонально регіональним призначенням і містобудівними завданнями.

 Загальні відомості про проектування підприємств галузі.

Вихідним матеріалом, що визначає основні завдання програм проектування, а тим самим і основні характеристики майбутнього підприємства, є техніко-економічні розрахунки (ТЕР) - визначення лімітуючих техніко-економічних показників, врахованих у титульних списках на вишукувальні та проектні роботи і в завданнях на проектування. ТЕР призначені також для обгрунтування необхідності індивідуальної розробки проектів при отриманні відповідних дозволів.

Зумовлені в ТЕР технічний рівень і основні економічні показники підприємства повинні прийматися у такому вигляді, щоб після здійснення будівництва вони відповідати ¬ вали або були вище, ніж в аналогічних підприємствах, наявних до цього часу. До роботи з їх складання залучаються планування органи, а також фахівці з питань проектування, будівництва та експлуатації підприємств громадського харчування.

До складу ТЕР входять наступні розділи:

·  вихідні дані та положення (підстава для складання ТЕР, відомості за технічним станом наміченого до реконструкції або технічного переозброєння підприємства, аналіз і оцінка техніко-економічних показників його роботи за 3 роки, які передують складання ТЕР);

·  обсяг продукції, що випускається або місткість підприємства, асортимент продукції, види послуг;

·  забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, електроенергією, паливом, водою, трудовими ресурсами;

·  основні технологічні рішення, склад підприємства, організації виробництва і управління;

·  вибір району, пункту, майданчика для будівництва та їх характеристика, топографічні, інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови майданчика;

·  основні будівельні рішення і організація будівництва;

·  охорона навколишнього середовища;

·  розрахункова вартість будівництва;

·  основні техніко-економічні показники підприємства і питомі капітальні вкладення;

·  висновки і пропозиції (рекомендації з оптимального варіанту рішення, оцінка економічної ефективності будівництва, характеристики прогресивності рекомендованих рішень з технології, обладнанню, організації виробництва і праці і т. д.).

Склад ТЕР може уточнюватися в залежності від специфіки планованого об'єкту проектування. Рішення про складання ТЕР приймають міністерства, відомства чи обл міськвиконкоми.

В окремих випадках (особлива складність планованого будівництва) замість ТЕР допускається складання техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), що здійснюється на загальних підставах.

Прийняті в ТЕР або ТЕО рішення узгоджуються замовлення за участю проектної організації (генерального проектувальника) з зацікавленими організаціями в частині виробництва державної і господарської кооперації, розміщення, транспортних зв'язків, забезпечення робочими кадрами, сировиною і паливом, електропостачання, теплопостачання , газопостачання, водопостачання, каналізації, засобів зв'язку, складу та способів очищення шкідливих ви ¬ викидів в атмосферу і водойми, а також застосування основних будівельних матеріалів і конструкцій та організації будівництва. ТЕР і ТЕО дозволяють правильно розмістити і вибрати найбільш відповідний даними умовами тип підприємства, встановити його місткість або обсяг продукції, що випускається, режим роботи, конкретизувати виробничу програму і є підставою для складання завдання на проектування.

Завдання на проектування складає організація-замовник при безпосередній участі організації, що виконує проектну роботу.

У завданні на проектування вказують:

·  тип підприємства;

·  підстава для проектування;

·  район, пункт і майданчик будівництва із зазначенням розрахункових температур зовнішнього повітря;

·  місткість або обсяг продукції, що випускається першої черги підприємства і після досягнення проектних показників;

·  контингент харчуються;

·  режим роботи підприємства;

·  характер виробництва (на сировині чи на напівфабрикатах);

·  основні джерела забезпечення підприємства сировиною, водою, газом і електроенергією;

·  можливість розширення підприємства;

·  намічені терміни будівництва, порядок його здійснення і черговість введення потужностей;