Основи гігієнічного використання харчових добавок, страница 7

Примітка: в таблиці напроти позначення харчової добавки Е вказано характер її шкідливого впливу у відповідності з вказаними під таблицею умовними позначеннями. Наприклад: Р – ракоутворююча канцерогенна харчова добавка.

Умовні позначення шкідливого впливу добавок:

О!      -  небезпечний

С  -  висип

ОО!   -  дуже небезпечний

Р  -  ракоутворюючий

(З)     -  заборонений

РЖ – викликає розлад шлунка

РК     -  викликає кишковий розлад

Х  -  холестерин

РД     -  порушує артеріальний тиск

П  -  підозрілий

ВК     -  шкідливий для шкіри

Список особово шкідливих харчових добавок Е з інформацією INFO Мінздрав

Косерванти (Е-200 – Е-299)

Код

Назва

Примітка

Е-200

Сорбинова кислота

Може викликати шкіряні реакції.

Е-209**

Пара-гідроксибензойна кислота гептиловий  ефір

Е-210

Бензойна кислота

Може провокувати приступи астми

Е-213**

Бензоат кальцію

Е-214**

Пара-гідроксибензойна кислота етиловий ефір

Заборонений у ряді країн

Е-215**

Пара-гідроксибензойна кислота етиловий ефір натрієва соль

Заборонений у ряді країн

Е-216*

Пара-гідроксибензойна кислота пропіловий ефір

Заборонений у Росії

Е-217*

Пара-гідроксибензойна кислота пропіловий ефір натрієва соль

Заборонений у ряді країн

Е-218**

Пара-гідроксибензойна кислота метиловий ефір

Можливі шкіряні алергічні реакції

Е-219**

Пара-гідроксибензойна кислота метиловий ефір натрієва соль

Заборонений у ряді країн

Е-220

Диоксид сірки

Людям з нирковою недостатністю особливо заборонено

Е-221

Сульфіт натрію

Е-225**

Сульфіт калію

Е-226**

Сульфіт кальцію

Заборонений у ряді країн

Е-227**

Гідросульфіт кальцію

Заборонений у ряді країн

Е-228**

Гідросульфіт калію (бісульфіт калію)

Е-230**

Біфеніл, дифеніл

Заборонений у ряді країн

Е-231**

Ортофенілфенол

Заборонений у ряді країн

Примітка: * - речовина входить до списку харчових добавок, заборонених до вживання в харчовій промисловості. ** - речовина входить до списку харчових добавок, не маючих дозвіл до вживання в харчовій промисловості.

Рекомендована література.

1.  1. Гігієна харчування з основами нутриціології/ Ципріян В.І., Матасар І.Т., Слободкін В.І. та ін. Підручник у 2-х книгах. – К.: Медицина, 2007р.

2.  Корзун В.Н. Гігієна харчування. Підручник. К.: КНТЕУ, 2003. – 234 с.

3.  Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок  Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 218 ( z0569-98 ) від 23.07.98 .