Основи гігієнічного використання харчових добавок, страница 6

Основною гігієнічною вимогою до використання ХД у нашій країні є безпечність для людини у разі вживання їх з їжею в дозволених рівнях протягом усього життя.

Контроль за використанням ХД здійснюється відомчими службами на підприємствах, де застосовують ХД, та державою (санепіднагляд – СЕС). Контроль з боку держсанепіднагляду поділяється на запобіжний та поточний. Спочатку вирішують питання дозволу на використання ХД (запобіжний нагляд) у харчовій промисловості, далі перевіряють правильність та доцільність використання ХД (поточний нагляд).

Особливо важливе значення має визначення у продуктах харчування рівня ХД, надмірна кількість яких може вплинути на стан здоров’я людей з підвищеним ризиком захворюваності (дітей, осіб похилого віку, вагітних) та на здоров’я хворих на хронічні захворювання.

В умовах розвитку приватних підприємств збільшується вірогідність неправильного використання ХД (фальсифікації, заміни на недозволені тощо), що можна усунути лише ефективним поточним наглядом з боку органів держсанепідслужби шляхом визначення у продуктах харчування ХД та ідентифікації їх.

На етикетках та упаковках повинна бути позначка про наявність ХД та їх кількість. Перевіряти наявність дозволу МОЗ на використання ХД.

У випадках, коли вміст ХД у продуктах харчування визначити неможливо, їх контролюють на стадії застосування, але лише ХД, використання яких не завадить здоров’ю людини. Це частіше ХД, які є природними складовими частинами харчових продуктів та продуктами обміну речовин в організмі.

Підлягають контролю питання реклами ХД, харчових продуктів і напоїв з ХД. Зміст реклам, як і рецептур, підлягає узгодженню з Держсаннаглядом МОЗ. Зміст етикеток на продуктах харчування має відповідати дійсності (відомості про складові частини харчових продуктів та наявність у них ХД, в яких дозах та призначення).

Рішення питань про безпеку ХД є прерогативою МОЗ, яке має право залучати для цього науково-дослідні установи. Список дозволених для використання ХД систематично переглядається.

Зберігаються ХД на підприємствах харчової промисловості окремо від харчових продуктів у спеціальній тарі з етикетками, на яких указано чітко назву речовини, дату отримання та термін зберігання.

Таким чином, захист споживача від негативного впливу ХД базується на таких групах заходів: науковому обгрунтуванні кількісних критеріїв безпеки використання ХД; переліку харчових продуктів, в яких заборонено використання барвників; переліку харчових продуктів, в яких використання барвників, консервантів та ароматизаторів суворо регламентовано; переліку ХД, які дозволені для використання у дитячому харчуванні; технологічному та аналітичному контролі за вмістом ХД.

В таблиці надані найбільш шкідливі харчові добавки Е, які складені по матеріалах Центра незалежної екологічної експертизи „КЕДР”.

Харчова

добавка  

Шкідливий вплив

Харчова

добавка  

Шкідливий вплив

Харчова

добавка  

Шкідливий вплив

Харчова

добавка  

Шкідливий вплив

Е 102

Е 103

Е 104

Е105

Е 110

Е 111

Е120

Е 121

Е 122

Е123

Е124

Е125

Е126

Е 127

Е129

Е130

Е 131

Е 141

Е142

Е150

Е151

Е152

Е153

Е 154

Е155

Е160

Е 171

Е173

0!

(3)

П

(3)

0!

(3)

0!

(3)

П

00!! (3)

0!

(3)

(3)

О!

0!

(3)

р

п

р

п

ВК

(3)

Р

РК, РД

О!

ВК

П

П

Е180

Е 201

Е210

Е211

Е212

Е213

Е214

Е215

Е 216

Е219

Е220

Е222

Е223

Е224

Е228

Е 230

Е231

Е232

Е233

Е239

Е240

Е 241

Е 242

Е249

Е250

Е 251

Е 252

Е 270

О!

О!

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р(3)

Р

О!  

О!

О!

О!

0!

Р

ВК

ВК

0!

ВК

р

п

0!

Р

РД

р

0!

д/дітей

Е280

Е281

Е282

Е283

Е310

Е311

Е312

Е320

Е 321

Е 330

Е 338

Е339

Е340

Е341

Е343

Е400

Е401

Е402

Е403

Е404

Е405

Е450

Е451

Е 452

Е 453

Е454

Е 461

Е 462

Р

Р

Р

Р

С

С

С

X

X

Р

РХ 

РХ

РХ

РХ

РК

О!

О!

О!

О!

О!

О!

РХ

РХ

РХ

РХ

РХ

РХ

РХ

Е463

Е465

Е466

Е477

Е501

Е502

Е503

Е510

Е513Е

Е527

Е620

Е626

Е627

Е628

Е629

Е630

Е631

Е632

Е633

Е634

Е635

Е636

Е637

Е907

Е951

Е952

Е954

Е1105

РХ

РХ

РХ

П

О!

О!

О!

ОО!!

ОО!!

ОО!!

О!

РК

РК

РК

РК

РК

РК

РК

РК

РК

РК

О!

О!

С

ВК

(З)

Р

ВК