Технологія згущених молочних консервів, страница 5

            Показники складу концентрованого стерилізованого молока формуються таким чином: сухий молочний залишок збільшується від 11,8 до 28%, відношення Ж/СЗМЗ в незбираному молоці змінюється до 0,468 в нормалізованій суміші і продукті, масові частки у водній частині збільшуються таким чином: лактози від 5,0 до 13,8—14,2%, ККФК від 3,4 до 8%. Як і для згущеного стерилізованого молока, виключаються кристалізація лактози і утворення нової структури ККФК. Для формування показників властивостей характерно: збільшення кислотності від 18 до 44—48 °Т, густина (при температурі 20 °С) від 1028 до 1068—1070 кг/м3 і в'язкості від 2 до 8—15 мПа•с.

Зміни складу і властивостей згущеного стерилізованого і концентрованого стерилізованого молока в ході технологічного процесу відбуваються відповідно до кратності концентрації згущенням і є оборотними. Цим підтверджується надійність режимів і параметрів технології.

Асортимент згущених стерилізованих молочних консервів при необхідності може бути розширений за рахунок організації виробництва, в основному за тією ж технологією згущених стерилізованих продуктів із смаковими наповнювачами і солодом.

Перспективним є виробництво згущеного стерилізованого молока з підвищеною масовою часткою сухих речовин на основі сепарування згущеної нормалізованої суміші з подальшим роздільним фасуванням і стерилізацією двох одержуваних продуктів — консервного масла і згущеного стерилізованого білкового молока.

Розрахунок.

На виробництво направляємо 1000 кг молока коров‘ячого незбираного Ж=3,8%, густина – 1028 кг/см3. Щоб провести нормалізацію використовуємо молоко нежирне Жм.н.=0,05%, густина-1030 кг/м3.

Готовий продукт: молоко згущене стерилізоване незбиране Ж=8,8%, В=25,9%.

Розв‘язок.

1)  Визначаємо масову частку СЗМЗ готового продукту:

СМЗпр =100-В-Ж

СМЗпр = 100-25,9-8,8 = 65,3%

2)  Визначаємо сухий молочний залишок молока коров‘ячого незбираного:

СМЗм = ; СМЗм =

3)  Визначаємо СЗМЗ молока коров‘ячого незбираного:

СЗМЗм = СМЗм - Жм

СЗМЗМ = 12,2-3,8 = 8,4%

4)  Qпр = ; Qпр =

5)  Визначаємо коефіцієнт, що враховує втрати жиру та сухих речовин.

К=; К=

6)  Q роз = Qпр х К; Q роз = 0,135 х 0,997 = 0,135

7)  Визначаємо СМЗ в молоці нежирному

СМЗм.н. = Д / 4 + Жм.н. +  0,59; СМЗм.н = 30 / 4 + 0,05 + 0,59 = 8,14%

8)  Визначаємо СЗМЗ молока нежирного

СЗМЗм.н = СМЗм.н – Жм.н.; СЗМЗм.н = 8,14 - 0,05 = 8,09%

9)  Визначаємо масу молока нежирного:

Км.н. = Км.н. ; Км.н. =1000

10)  Визначаємо масу суміші

К сум = Км + Км.н.; К сум = 1000+2558 = 3558 кг

11)  Визначаємо масову частку жиру суміші

Ж сум = ; Ж сум =

12)  Визначаємо масу сухих речовин в суміші

К сум х СМЗсум = К м х СМЗм + К м.н. х СМЗм.н.; СМЗ сум =

СМЗ сум =

13)  Визначаємо масу готового продукту

М гот. пр.   Де Впр – волога у продукті, %;

М гот. пр.

14)  Визначаємо кількість туб

1 туба – 400 кг

х          - 445,6 кг

х = 445,6 / 400 = 1,114(туби)

Перевірка:

К гот. пр. х Ж пр = К сум х Ж сум

445,6 х 8,8 = 3558 х 1,1

3921,28 = 3913,8

445,6 – 3558

1000 – х

х = (кг)

3,8                                           1,05

 


                        1,1

0,05                                         2,7/3,75

Км 3,8=7984,7×1,5/3,75=2235,7 кг

Км.н.=7984,7×2,7/3,75=5749 кг

Визначаємо кількість молока, що пішло на сепарування для отримання 5749 кг молока нежирного.

Км = 5749×(30-0,05)/(30-3,8)×100/(100-0,4)=6598 кг.

Рекомендована література:

  1. Технология молока и молочных продуктов / Г.В. Твердохлеб, 3.X. Диланян, Л.В. Чекулаева, Г.Г. Шилер. М.: Агропромиздат, 1991.— 463 с.
  2. Власенко В.В., Машкін М.І., Бігун П.П. Технологія виробництва і переробки молока і молочних продуктів. – Вінниця: ГІПАНІС, 2000. – 306 с.
  3. Радаева И.А., Гордезиани И.А., Шулькина С.П. Технология молочных консервов и заменителей цельного молока. – М.: Агропромиздат, 1986. – С. 94-104.
  4. Чекулаева Л.В., Полянский К. К., Голубева Л.В. Технология продуктов консервирования молока и молочного сырья. - М.: ДеЛи принт, 2002. - 249 с.