Варіанти контрольних завдань по темах: "Особливості технологічної системи", "Умови рівноваги системи, закони рівноваги системи", "Оборотні та необоротні процеси"

Страницы работы

Содержание работы

Варіанти контрольних завдань.

1.   Значення харчових виробництв у промисловості України.

2.  Комплексне використання сировини в харчової промисловості.

3.  Інтенсивність, продуктивність, виробничого процесу, механізація та автоматизація виробництва.

4.  Шляхи підвищення ефективності функціонування хіміко-технологічної системи.

5.  Значення кінетичного аналізу в біохімічних процесах.

6.  Молоко як полідісперсна система. Характеристика дисперсних фаз молока, фактори, що впливають на стійкість та руйнування системи.

7.  Вимога до якості води та підготовка води в окремих харчових виробництвах.

8.  Клітковина, її властивості та роль в окремих харчових виробництвах.

Фізіологічне значення клітковини для організму людини.

9.  Процеси одержання гомогенних мас. Замішування тіста, м'ясного фаршу, пластифікація.

10.  Суть процесу дезодорації, його здійснення у виробництві рослинних жирів.

11.  Процес гідролізу білків у харчових виробництвах. Гідроліз білків у виробництві м'ясопродуктів, одержання білкових гідролізатів.

12.  Бланшування та обварювання. Мета обробки, суть процесу.

13.  Смак та аромат продуктів з точки зору науки про харчування.

14.  Методи оцінки рівня якості харчової продукції: диференційний, комплексний.

15.  Процес коптіння риби та м'ясопродуктів. Зміна в хімічному складі цих продуктів при коптінні.

16.  Параметри процесу екструзії в різних технологіях., вплив на якість виробів.

Набуття нових властивостей харчових продуктів при екструзії.

17.  Значення та зміни білкових речовин в різних харчових технологіях (хлібопекарському, цукровому, бродильному, м'ясному виробництвах).

18.  Вода та її взаємодія з іншими компонентами харчових продуктів.

19.  Дослідження драглеутворення в полісахаридах

20.  Фізико-хімічні фактори, які обумовлюють зв'язування водії з білками.

21.Активність води, поняття та значення в технологи харчових виробництв.

22.  Фізичні властивості жирів та значення в технологи харчових виробництв.

23.  Біохімічний шлях псування жирів, речовини, які утворюються при псуванні.

24.  Характеристика речовин, супутніх жиру.

25.  Фосфоліпіди, класифікація, структура. фізико-хімічні властивості.

26.  Каротиноїди. їх значення в технологи харчових виробництв.

27.  Речовини, що обумовлюють смак та аромат жирів.

28.  Ліповітаміни,. їх вміст у жирах рослинного та тваринного походження.

29.  Каталітичні реакції ферментів та їх специфічність.

30.  Вплив технологічних факторів на активність ферментів.

31.  Біохімічні перетворення у харчових продуктах при зберіганні. .

32.  Смакові та ароматичні речовини, їх значення.

33.  Ферменти, які приймають участь у формуванні аромату продуктів.

34.  Основні принципи харчових виробництв.

35.  Кінетика технологічних процесів.

36.Структурно-механічш властивості харчових мас.

З7.Основні процеси харчових технологій: екстрагування; сорбція.

38.  Основні процеси харчових технологій: кристалізація, перегонка.

39.  Основні процеси харчових технологій: ректифікація, сушіння.

40.  Механічна обробка сировини: дробіння. Перемішування, пресування.

41.  Процеси термічної обробки харчової сировини. Загальна характеристика процесів.

42.Основш види термічної обробки продуктів, їх характеристика

43.      Нагрівання, пастеризація харчових продуктів.

44.      Стерилізація. Випарювання харчових продуктів.

45.      Охолоджування, заморожування харчових продуктів.

46.Характеристика теплообмінників та області їх застосування у харчовій промисловості.

47.      Поняття "фізична система", "хімічна система", "біологічна система".

Особливості технологічної системи. Умови рівноваги системи,  закони рівноваги системи.

Оборотні та необоротні процеси.

48.      Кінетика мікробіологічних процесів. Особливості мікробіологічних процесів у харчових технологіях.

49.      Особливості біохімічних реакцій. Швидкість ферментативних реакцій. Фермент-субстратний комплекс, математичні залежності визначення кінетики ферментативних реакцій.

50.      Структурно-механічні властивості харчових мас. Основні поняття реології: в'язкість, пластичність, міцність, пружні властивості, напруга зсуву, релаксація напруги. Рівняння релаксації напруги Шведова. Два періоди релаксації напруги.

Похожие материалы

Информация о работе