Вивчення установок для охолодження кисломолочного сиру

Страницы работы

Содержание работы

Практична РОБОТА № 11

ТЕМА: Вивчення установок для охолодження кисломолочного сиру.

1. МЕТА: Вивчити будову, правила експлуатації установок для охолодження кисломолочного сиру.

Знати:

·  будову установок для охолодження кисломолочного сиру.

Уміти:

·  правильно експлуатувати установки для охолодження кисломолочного сиру.

Для охолодження сиру застосовуються охолоджувачі і комбіновані установки, в яких операції зневоднювання згустку й охолодження сиру сполучені.

При охолодженні сиру, отриманого звичайним способом, використовуються відкриті і закриті охолоджувачі сиру, виробленого роздільним способом, трубчасті і пластинчасті.

 Відкритий охолоджувач,складається з обертового барабана, привода, завантажувального бункера і несучої конструкції. Усередині барабан постачений теплообмінною сорочкою, розділеної подовжніми перегородками для збільшення швидкості руху холодоносія, у якості якого використовується розсіл. Розсол надходить до барабану і видаляється з нього через порожні цапфи.

Над барабаном розташований завантажувальний бункер для сиру і валок, а під барабаном - шнек. Для зняття сиру з барабана служить ніж із притискним пристроєм.

Привод для обертання барабана і шнеку, складається з електродвигуна, черв'ячного редуктора і ланцюгової передачі.

Сир із завантажувального бункера надходить тонким шаром на поверхню барабана і за неповний його оборот охолоджується, знімається ножем у жолоб і шнеком подається на подальшу переробку. Товщина шару, а отже, й ступінь охолодження сиру регулюються валком. Продуктивність охолоджувача 400 кг/год.

Установка для пресування й охолодження сиру в мішечках:

1 - рама; 2 - ванна; 3 - трубопровід для входу розсолу; 4 - кожух; 5 - піддон; 6 - трубопровід для виходу розсіл; 7 - трубчастий барабан: 8 "приводна станція; 9 – кришка.

Холодоносій надходиться одночасно в теплообмінні сорочки обох циліндрів через патрубки, з'єднані колектором. Продуктивність охолоджувача 600 кг/год. Частота обертання барабанів регулюється за допомогою варіатора в межах0,13-0,21с-1.

Закритий охолоджувач сиру 209-ОТД-1 відрізняється від описаного вище, конструкцією витискувальних барабанів, що виконані порожніми й у які також по змійовику подається холодоносій. Таким чином, у даному охолоджувачі здійснюється двостороннє охолодження сиру: з боку циліндра і з боку витискувального барабана. Крім того, ножі в середній частині барабанів замінені шнеком, тобто барабан має суцільний шнек. Зазор між барабаном і циліндром зменшений до 8 мм. Частота обертання барабанів не регулюється і складає 0,49 с-1. Усе це дозволило збільшить продуктивність охолоджувача до 780 кг/год. По окремому замовленню охолоджувач 209-ОТД-1 поставляється з ланцюговим підйомником Я2-ОБ1.

Трубчастий охолоджувач сиру  являє собою одноходовий трубчастий теплообмінник. Усередині циліндра розташовані теплообмінні трубки, кінці яких герметично розвальцьовані в трубних решітках.

Між циліндром і кожухом прокладена теплоізоляція. З торцевих сторін охолоджувач закритий конічними кришками зі штуцерами для приєднання трубопроводів, по яких подається в охолоджувач і приділяється з нього сир. Для підведення і відводу холодоносія служать патрубки.

Для проходження сиру через теплообмінні трубки насос для його подачі повинний мати напір не менш 600 КПа.

Пластинчасті охолоджувачі відрізняються від трубчастих типом теплообмінного апарата і дозволяють мати ту ж продуктивність при менших габаритах. Такий охолоджувач застосований у високопродуктивній установці (до 1500 кг/год.) для охолодження сиру в потоці Я5-ОТН.

Потрібна кількість холоду, необхідного для охолодження сиру Qx, Дж/год. знаходиться за формулою

,

Рис. 11.6 - Відкритий охолоджувач сиру:

1 - теплообмінний барабан; 2 - шнек; 3 - привод; 4 - валок; 5 - завантажувальний бункер; 6 - ніж.

Закритий охолоджувач сиру:

1 - конусний патрубок; 2 - розвантажувальні витки; 3 - витискувальний барабан; 4 - сорочка; 5 - циліндр; 6 - змійовик; 7 - ножі; 8 - прийомна частина барабана зі шнеком; 9 - бункер: 10 - пульт; 11 - ланцюгова передача; 12 - редуктор; 13 - пасова передача; 14 - варіатор: 15 - електродвигун; 16 - станина.

Трубчастий охолоджувач сиру:

1 - кришка; 2 – гайка; 3 - ущільнювальне кільце; 4 – фланець 5 - циліндр; 6 - теплообмінні трубки; 7 - теплоізоляція; 8 - кожух; 9 - патрубок   для   підведення   теплоносія;   10  -   притискні   планки; 11 – фланець; 12 - стійка; 13 - патрубок для відводу теплоносія.

Для одержання  необхідної консистенції сирної маси збезводнений згусток  додатково перетирають на вальцовках.

3. Рекомендована література.

1.  Золотин Ю.П., Френклах М.Б., Лашутина Н.Г. Оборудование предприятий молочной промышленности. - М.: Агропромиздат, 1985. -270 с.

2.  Томбаев Н.И. Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности. - М. Пищевая промышленность, 1972. - 543 с.

3.  Довідник по обладнанню для виконання курсових робіт з предмету «Технологія молока та молочних продуктів»

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
142 Kb
Скачали:
0