Вивчення обладнання для соління: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 4

5 – гвинт; 6 – корпус;                                  головка; 10–натяжна станція; 11 - зворотна

7 – м'ясо                                                        пружина; 12 – двигун-варіатор; 13 - кулачок;

14 – кривошип; 15– поперечина; 16 – система

 важелів

Шарикові затвори (Мал. 20.3) знаходяться в корпусі 6 шприцювальної головки, в якому встановлені і втулки 2. Втулки і шарики 3 затвору являються підшипниками ковзання для голок 1. Шарики пружинами 4 утримуються в отворах голок і затримують розсіл в голках до початку і в кінці шприцювання. Шприцювальна головка (див. Мал. 20.2) закрита кожухом 3. Управління шприцом виконують вручну з пульта 2. Зниження тиску в колекторах, які підводять розсіл до голок, компенсуються двома демпферами 1. Регулюють рівень тиску голчатим дроселем.

Конвеєр 5 має окремий корпус, в якому встановлені приводний і натяжний вали. На зірочках, закріплених на валах, натягнута пластинчата стрічка, кромки якої переміщаються по текстолітовим направляючим. Під конвеєром розміщений піддон для збирання стікаючого розсолу і повернення його через фільтр в бак. Приводиться в рух конвеєр і шприцювальна головка від мотор-варіатора 12 (Мал. 20.4), на вихідному валу якого встановлені кулачок 13 і кривошип 14.

Кулачок через систему важелів 16 повертає собачки храпових механізмів 1, 3, встановлених на приводному валу 2 пластинчатого конвеєра, забезпечує його пульсуючий рух з кроком 22 мм.

Кривошип зв’язаний тягою з поперечиною 15, яка тягами 7 переміщує шприцювальну головку 6. Величина ходу шприцювальної головки 170 мм. Таким чином, рух конвеєра і шприцювальної головки механічно синхронізований.

Працює шприц наступним чином. М'ясо вручну щільно вкладають на  пластини конвеєра і вмикають мотор-варіатор і насос для розсолу. В період зупинки конвеєра шприцювальна головка переміщується в нижнє положення і зупиняється, дійшовши до поверхні м'яса. Голки продовжують рухатися вниз, виходять з шарикових затворів і входять в товщину м'яса. Із отворів голок під тиском в м’язову тканину нагнітається розсіл. При попаданні якої-небудь голки на кістку вона зупиняється за рахунок пружин стискання. При цьому решта голок продовжують рух.

Після повного робочого ходу шприцювальної головки вона повертається у вихідне положення, а отвори в голках запираються шариками затвора. В цей момент конвеєр переміщується на один крок і цикл повторюється. Посолена сировина конвеєром подається до спуску з якого перевантажується у візки.В шприцювальній головці встановлено 39 голок, тиск розсолу в них 0,3…0,4 мПа. Продуктивність шприца до 2000 кг/год, потужність всіх електродвигунів 6,2 кВт; маса машини 1050 кг.

Промисловість випускає шприцювальні машини в яких встановлюється від 8 до 650голок. Ширина конвеєра змінюється від 250 до 650 мм, кількість ходів шприцювальної головки 20…80 за хвилину. Продуктивність шприців в залежності від кількості голок змінюється від 250 до 18000 кг/год.

Звіт про роботу

1. Опишіть будову, принцип роботи комплексу обладнання А1-ФЛБ. Накреслити загальний вид комплексу.

2. Описати будову , принцип роботи багатоголкового шприца Я2-ФШУ. Накреслити загальний вид багатоголкового шприца Я2-ФШУ

Питання для самоконтролю

1. Які способи посолу м'яса Вам відомі?

2. З якою метою проводять соління м’яса?

3. Які машини і агрегати використовують для соління ковбасного м'яса?  

4. Які пристрої використовують для витримки посоленого ковбасного м'яса?

5. Як шприцюють м'ясо при виробництві солонини? Що таке ручне шприцювання?

6. Як принципово влаштовані багато голкові шприци?

7. Назвіть найменше і найбільше число голок в шприцювальній головці.

8. Правила техніки безпеки при експлуатації обладнання для соління м'яса.

Література:

1. С. А. Бредихин «Технологическое оборудование мясокомбинатов» стр. 199..210.

2. В. И. Иванов «Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности» ч. ІІ стр. 248…258.

3. Отраслевой каталог «Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности» ч ІІІ стр 289…298.

Радчук Олег Володимирович

Кацов Віталій Миколайович

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Методичні вказівки

до виконання практичних занять

на тему:

«Вивчення обладнання для соління»

для студентів 4 курсу,

які навчаються за напрямом

6.051701 „Харчові технології та інженерія ”

денної  та заочної форми навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку                   2011 р.        Формат А5.                 Тираж       примірників

Гарнітура Times.           Умовних друкованих аркушів                  Замовлення №