Вивчення обладнання для соління: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 2

Соління шкір використовують з метою консервування. Розрізняють соління сухою повареною сіллю, сухими посолочними  сумішами або їх розчинами-тузлуками.

Сухим способом ( сухими солями ) і мокрим ( тузлуками ) солять шкіри ВРХ, свиней, коней,верблюдів, а шкіри ДРХ – тільки мокрим способом.

Для соління використовують спеціалізоване обладнання періодичної (гашпілі, підвісні барабани, чани) і безперервної (барабанні і шнекові апарати) дії. Соління шкір сухою сіллю здійснюється як ручним так і механічним способом, а соління в розчині – тільки механічним.

Розглянемо будову і принцип роботи барабанного апарата Я8-ФКМ (мал..19.1) для обробки свиних шкір сухим способом.

На рамі 1, зварної конструкції, встановлений з нержавіючої сталі. До його днищ болтами прикріплені цапфи 7, встановлені в підшипникові опори 8. Всередині барабана маються трапецеподібні лопаті 5. Для завантаження і розвантаження сировини на обічайці барабана передбачено люк, який закривається кришкою 17. Барабан обертається від електродвигуна 10 через клино-пасову передачу 12, циліндричний редуктор 11 і муфту 9.

При завантаженні барабан встановлюють люком вверх і фіксують стопором 14, який входить в отвір цапфи. При цьому блокується електричний ланцюг електродвигуна. Далі піднімають огорожу 16 і переміщують кришку люка. Після завантаження шкір і солільної суміші закривають люк, опускають огорожу і, вийнявши стопор, розблоковують електродвигун. Барабан приводиться в обертання з частотою 0,3 с-1 , і проводиться соління  на протязі 2…2,5 годин, після чого частково зміщується кришка люка і через перфорацію в ній зливається рідина, що утворилась. В барабан додатково додається солільна суміш і здійснюється досолювання.

В кінці процесу відкривають огорожу і люк , і при обертанні барабана шкіри випадають на піддон 6, звідки зовнішньою лопаттю 3 вивантажуються з агрегату. Якщо необхідно охолоджувати шкіри,на поверхню барабана по трубі 4 з форсунками подається вода.

Мал. 19.1 Барабанний апарат Я8-ФКМ для соління шкір свиней

1 – рама; 2 – барабан; 3 – зовнішня лопать; 4 – труба для подачі води; 5 – лопать внутрішня; 6 – піддон; 7 – цапфа; 8 – підшипникові опори; 9 – муфта; 10 – електродвигун; 11 – редуктор; 12 – клинопасова передача; 13 – огорожа приводу; 14 – стопор; 15 – шкаф управління ; 16 – огорожа рухома; 17 – кришка люка

Барабан має довжину 2 м, діаметр 1,27 і об’єм 2,5 м3 з коефіцієнтом завантаження 0,4. Одночасно в апарат завантажують до 200 шкір і 250 кг солільної суміші. Повний термін соління від 2,5 до 3 годин при коловій швидкості барабана 0,3 м/с. Потужність електродвигуна приводу 7,5кВт.

Розглянемо будову і принцип роботи апарата  конструкції ВНДІМПа (Мал.19.2) для обробки шкір мокрим способом.

Підвісний барабан конструкції ВНДІМПа має дерев’яну обічайку 11, виготовлену з соснових дощок і закріплених металевими хомутами 12. На обічайці  передбачений люк для завантаження шкір, який закривається кришкою 5. Днище барабана 16, також виготовлено з дощок, закріплено дерев’яними дисками 6 з цапфами 3, 7. Цапфи обертаються від електродвигуна 1 через циліндричний редуктор 14 і відкриту зубчату передачу, шестерня 15 якої змонтована на вихідному валу редуктора, а колесо 4 – на кільці 17 диска 6 барабана. Всередині барабана мають лопаті для інтенсифікації процесу тузлукування, а ззовні – лоток для полегшення розвантаження шкір. Через праву цапфу 7 по трубі 20 в барабан подається тузлук. Нерухома труба ущільнена втулкою набивкою 21. По трубі 22 тузлук відводиться із барабана на регенерацію. Вмістимість барабана 5 м3, одночасно завантажують до 1430 шкір, частота обертання барабана – 0,19 м/с, потужність електродвигуна приводу – 5,5 кВт.

Мал. 19.2 Підвісний барабан конструкції ВНДІМПа для тузлукування шкір

1 – електродвигун; 2,8 – підшипники; 3,7 – цапфи ліва і права; 4 – зубчате колесо; 5 – кришка; 6 – диск; 9,13 – стійки; 10 – лоток; 11 – обічайка барабана; 12 – хомут; 14 – циліндричний редуктор; 15 – шестерня; 16 – днище; 17 – кільце; 18 – фланець; 19 – втулка; 20 – труба для підвода тузлуки; 21 – сальникова набивка; 22 – труба для відводу тузлуки.

Звіт про роботу

1. Описати призначення, будову та принцип роботи солільного барабана Я8-ФКМ та підвісного барабана конструкції ВНДІМПа.

2. Користуючись загальним видом, Мал. 19.1, Мал. 19.2 – скласти кінематичну схему машин.

Питання для самоконтролю

1. Для чого призначений і з яких елементів складається апарат Я8-ФКМ?

2. Які способи посолу шкір Ви знаєте?

3. Який вид посолу використовують у прохідних шнекових апаратах?

4. Які апарати використовують для посолу шкір сухим способом?

5. Що таке критична швидкість обертання барабана?