Особливості технології молочного жиру. Технологія кисловершкового масла способом збивання, страница 2

   Нерідко  роль емульгатора і стабілізатора виконують поверхнево-активні речовини (ПАР). По фізико-хімічному механізмі дії на поверхні розділу фаз і дисперсну систему в цілому академік П.А. Ребиндер підрозділяє ПАР на наступні групи: речовини, активні тільки на границі розділу фаз - повітря і відображаючи собою помірковано діючі змочувачі, використовуються як піноутворювачі, особливо для утворення малостійких пін (флотаці); речовини-диспергатори, активні на різних границях розділу фаз (тверде тіло - рідина, рідина-рідина),що в умовах сильного зниження поверхневого натягу на межфазної границі сприяють розвиткові нових поверхонь розділу фаз у процесах руйнування, диспергування й обробки твердих тіл і емульгування рідин; пластифікатори висококонцентрованих дисперсних систем різної природи - пін, емульсій, суспензій.

2. Технологічна  виробництва кисловершкового масла способом збивання        

Кисловершкове масло способом збивання виробляють з доброякісних пастеризованих вершків в масло виготовлювачах періодичної і безперервної дії.

Кисломолочний смак і приємний специфічний аромат цієї масла обумовлюються в результаті життєдіяльності молочнокислих бактерій, внесених із закваскою. Кислотність плазми кисло-вершкового масла 35-55Т

.Хімічний склад масла  повинний відповідати діючий ГОСТ на масло вершкове з коров'ячого молока.

Кисло-вершкова масло виробляється двох видів: несолоне і солоне

Характеристика сировини

Для вироблення кисло-вершкової масло застосовують:

- молоко коров'яче заготовлюване;

- вершки з коров'ячого молока;

- вершки, отримані при сепаруванні свіжої під сирної сироватки;

- бактеріальну закваску приготовлену на чистих культурах молочнокислих стрептококів;

- сіль поварену харчову;

- воду питну.

Сировина і матеріали, застосовувані для вироблення кисло-вершкового масла, повинні відповідати вимогам діючих стандартів і технічних умов.

Технологічний процес

Послідовність операцій технологічного процесу при виробництві кисло-вершкового масла способом періодичного і безперервного збивання.

Приймання і первинна обробка сировини

Вимоги до якості вершків і всі технологічні операції, зв'язані з їхнім прийманням, охолодженням, транспортуванням, виконують відповідно до інструкції.

Пастеризацію і дезодорацію вершків здійснюють у відповідності інструкції.

Фізичне дозрівання і сквашування вершків

Охолодження і подальша температурна підготовка вершків до моменту збивання повинні забезпечити достатній ступінь тужавіння гліцеридів молочного жиру й оптимальні умови протікання біологічного сквашування.

З обліком цього підготовку вершків поділяють на два періоди.

Спочатку встановлюють режими, що забезпечують інтенсивне протікання біологічних  процесів і нагромадження речовин, що обумовлюють утворення в маслі специфічного смаку і запаху.

З обліком цього вершки після пастеризації (дезодорації) швидко прохолоджують до 16-20С ,вносять у них розрахункова кількість бактеріальної закваски  і залишають на  4 – 6 год. при цій температурі  для розвитку мікробіологічних процесів. Протягом зазначеного часу вершки 3 – 4 рази перемішують по 3 – 5хв.

Для сквашування вершків  використовують бактеріальну закваску, приготовлену на чистих культурах молочнокислих стрептококів, у кількості 2 – 5% від обсягу вершків.

Готування бактеріальної закваски викладено в інструкції.

Температуру і тривалість сквашування вершків регулюють з урахуванням наростання кислотності плазми вершків .При заданій кислотності плазми кислотність вершків  установлюють з урахуванням їх жирності.

Контрольні питання

  1. Особливості технології молочного жиру

2.  Технологічна  виробництва кисловершкового масла способом збивання        

Рекомендована література:

  1. Технология молока и молочных продуктов / Г.В. Твердохлеб, 3.X. Диланян, Л.В. Чекулаева, Г.Г. Шилер. М.: Агропромиздат, 1991.— С. 438-452.
  2. Оноприйко А.В, Храмцов А.Г, Оноприйко В.А. Производство молочных продуктов. Практическое пособие. - М.: ИКЦ "Март", Ростов н/Д: издательский центр "Март", 2004.-384с.

3.  Шалыгина A.M., Калинина Л.В. Общая технология молока и молочных продуктов. - М.: Колос, 2004.-196 с.