Розв’язування задач на визначення осмотичного тиску, температур замерзання та кипіння розчинів. Ступінь дисоціації слабких електролітів

Страницы работы

Содержание работы

ЛПЗ _1.1  Розв’язування задач на визначення осмотичного тиску, температур замерзання та кипіння розчинів. Ступінь дисоціації слабких електролітів

Мета: навчити студентів розраховувати концентрації розчинів. визначати осмотичний тиск, та температури кипіння та замерзання розчинів.

1.  Типові завдання

Приклад 1. Скільки грамів хлориду натрію буде потрібно для приготування 1 л 10%-ного розчину, густина якого дорівнює 1,071(г/мл)? Як практично приготувати такий розчин?

Розв’язок

1.  Визначимо масу розчину хлориду натрію, знаючи об’єм Vдорівнює 1л, або 1000 мл, а густина ρ =1,071 г/мл:

, звідки 

2.  Обчислимо масу хлориду натрію в розчині, знаючи що масова частка солі ω становить 10%:

, звідки 

3. Для приготування 1 л 10% розчину хлориду натрію слід розчинити наважку кристалічного NaCl масою 107, 1 г невеликою кількістю дистильованої води в мірній колбі об’ємом 1 л. Після повного розчинення солі об’єм розчину доводять дистильованою водою до мітки на мірній колбі.

Відповідь: маса хлориду натрію 107,1 г.

2. Визначити температуру кипіння і замерзання 10%-ного водного розчину цукру C12H22О11. Кріоскопічна константа води дорівнює 1,86° С, а ебуліоскопічна 0,52° С.

                  Розв’язок

 

1. Нехай маса розчину 100 г, тоді в 100 г 10%-ного водного розчину міститься 10 г C12H22О11 і 90 г води (або 0,09 кг).

2. Користуючись ІІ законом Рауля визначимо зміну температури кипіння розчину:

.                       М (C12H22О11) = 342 г/моль

˚С.

3. Знаючи, що температура кипіння чистої води 100˚С, обчислимо температуру кипіння 10%-ного водного розчину цукру:

tкип = 100 + 0,17 = 100,17˚С

4. Користуючись ІІ законом Рауля визначимо зміну температури замерзання розчину:

М (C12H22О11) = 342 г/моль

˚С.

5.  Знаючи, що температура замерзання чистої води 0˚С, обчислимо температуру замерзання 10%-ного водного розчину цукру:

tзам = 0 - 0,6 = -0,6˚С

Відповідь: температура кипіння розчину 100,17˚С, температура замерзання розчину -0,6˚С.

3. Довідковий матеріал : таблиця розчинності

РОЗЧИННІСТЬ СОЛЕЙ І ОСНОВ У ВОДІ

 (Р — розчинна речовина, М- малорозчинна речовина, Н — практично нерозчинна речовина, риска означає, що речовина не існує або розкладається водою)

Аніони

Катіони

Li+

Na, K+

NH4+

Cu2+

Ag+

Mg2+

Ca2+

Sr2+

Ba2+

Zn2+

Hg2+

Al3+

Sn2+

Pb2+

Bi3+

Cr3+

Mn2+

Fe3+

Fe2+

СІ-

Р

Р

Р

Р

Н

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

М

Р

Р

Р

Р

Вг-

Р

Р

Р

Р

Н

Р

Р

Р

Р

Р

М

Р

Р

М

Р

Р

Р

Р

I-

Р

Р

Р

Н

Р

Р

Р

Р

Р

Н

Р

Р

Н

Р

Н

Р

NO3-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

СН3СОО-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

S2-

Р

Р

Р

Н

Н

Р

Р

Р

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

SO32-

Р

Р

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

SO42-

Р

Р

Р

Р

М

Р

М

Н

Н

Р

Р

Р

Н

Р

Р

Р

Р

CO32-

Р

Р

Р

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

SiO32-

Р

Р

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

СгО42-

Р

Р

Р

Н

Н

Р

М

М

Н

Н

Н

Н

Н

Р

Н

РО43-

Н

Р

Р

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

OH-

Р

Р

Р

Н

Н

М

М

Р

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

4. Запитання для самоперевірки.

1. При 25 С тиск насиченої пари води складає 3,166 кПа. Знайти тиск насиченої пари над 5% водим розчином карбаміда CO(NH2)2.

2. Розрахуйте температуру замерзання розчину , що містить в 250 г води 54г глюкози C6H12O6, якщо К води = 1,86.

3.Яким буде тиск пари розчину при 20 С , що містить 0,2 моль цукру і 450г води. Якщо тиск пари води = 17,5 мм.рт.ст.

4. Сформулюйте 1-й закон Рауля, запишіть математичний вираз цього закону.

5. Визначити осмотичний тиск 0,5 молярного розчину глюкози C6H12O6, при температурі 25 С.

6. При розчиненні 0,94 г фенолу в 50 г спирту температура кіпіння піднялась на 0,232 . Визначить молярну масу фенолу, якщо Е фенолу= 1,16

7. При 50 С тиск пари розчину , що містив в 200г розчину 23г речовини дорівнює 207,2 мм.рт.ст. Тиск чистого спирту 219,8 мм.рт.ст. Визначить молекулярну масу розчиненої речовини

8. Сформулюйте закон Вант-Гоффа про осмотичний тиск.

Похожие материалы

Информация о работе