САПР підприємств ресторанного господарства і харчової промисловості: Практично-лабораторне заняття № 6

Страницы работы

Содержание работы

Практично-лабораторне заняття 6 (40 год.)

Тема : САПР підприємств ресторанного господарства і харчової промисловості.

Мета: вивчити роботу прикладних програм САПР і створити компютерні моделі одиниць технологічного обладнання ПРГ і графічну комп’ютерну модель цеху, або іншого відділу підприємства. Студенти повинні набути достатніх знань та навичок для виконання розрахунково-графічної роботи.

Студентам необхідно знати:

-  сучасні інформаційні технології у системі управління закладів ресторанного господарства;

– основні поняття та визначення, що використовуються в організації автоматизованого робочого місця (АРМ) інженера-дослідника;

– склад і можливості автоматизованого робочого місця фахівця-технолога, ефективну побудову його технічного забезпечення та характеристику технологічних задач, що використовуються в сучасних управлінських програмних засобах;

– основні задачі та функцій технолога-науковця;

– основні принципи концепції інтегрованого пакету прикладних програм (ППП) Microsoft Office по обробці взаємопов’язаних об’єктів усіх додатків;

– можливості проблемно-орієнтованих програмних засобів (ПЗ), що використовуються для автоматизації робочого місця фахівця ЗРГ, спеціалізованих програмних засобів;

– можливості графічних засобів ПЗ АРМ дослідника;

– можливості текстового редактора Microsoft Word при оформленні наукових досліджень;

– ефективну реалізацію пошуку необхідної наукової та технологічної інформації засобами пошукових систем розподіленої мережі Internet;

– можливості презентаційної системи PowerPoint з представлення результатів наукових досліджень.

Студентам необхідно вміти:

– створювати засобів та ефективного пошуку необхідної інформації в розподіленій мережі Internet; та інформаційні системи для наукових досліджень з використанням CASE-засобів;

– організувати автоматизоване робоче місце фахівця-дослідника з вибором найбільш ефективних програмних та технічних засобів;

– вирішувати конкретні технологічні ситуаційні задачі;

– ефективно використовувати для обчислень у наукових дослідженнях та математичному моделюванні прикладного програмування у сучасних програмних засобах;

Розділи САПР, що необхідно повторити (або вивчити) студентам, для виконання РГР:

Основні класи графічної інформації наукових досліджень. Векторна та растрова графіка, їх переваги та недоліки. Використання у економічних і наукових дослідженнях.

Основні принципи роботи з векторною графікою. Професійні (Corel Draw) і прості (панелі інструментів «Малювання») редактори векторної графіки.

Основні принципи роботи з растровою графікою. Графічні програмні засоби та системи розпізнавання. Основні поняття растрової графіки.

Системи оптичного розпізнавання. Вбудоване у сканер програмне забезпечення. Система розпізнавання Fine Reader – основні структурні одиниці.

Розподілена система Інтернет, основні поняття та визначення. Виникнення Всесвітнього Павутиння (WWW – World Wide Web), його еволюція, сучасний стан. Технологія Клієнт – Сервер – основа Інтернет. Основні структурні одиниці WWW, язик організації гіпертекста (HTML).

Технічне забезпечення Інтернет. Сервіс-провайдер – постачальник послуг Інтернет. Модеми, інтегрована службова цифрова мережа, техніко-експлуатаційні характеристики. Основні фактори оцінки провайдера для наукових досліджень галузі.

Навігація та пошук необхідної інформації у Інтернет. Інструментальні засоби навігації, їх основні функції. Використання для досліджень основних броузерів – Internet Explorer, Netscape Navigator та Opera, основні поняття, відмінні особливості, переваги та недоліки. Основні принципи пошуку інформації, звуження області пошуку та пошук по категоріях. Результати пошуку, їх класифікація та збереження на ЖМД АРМ магістра. Пошукові системи, ліцензовані на Україні.

Мета та основні принципи інтегрованого ППП Microsoft Office. Інтеграція – основний принцип Microsoft Office, та його використання в автоматизованому робочому місці магістра. Основний засіб інтеграції – OfficeLinks та OfficeBinder. Багатозадачність для взаємопов’язаних додатків, поняття об’єкта та класів об’єктів, зв’язок та впровадження об’єктів. Єдиний користувальницький інтерфейс та його структурні одиниці. Принцип «plug and play» для навігації за діаграмою станів Microsoft Office, шаблони та довідкова система Microsoft Office для задач користувачів. Вимоги до концепції документів у Microsoft Office, загальних для усіх додатків Windows. Склад стандартної та професійної версії Microsoft Office, загальний апарат інструментів, сумісні функції, службові компоненти. Специфіка інтегрованого використання функціональних компонентів Microsoft Office.

Похожие материалы

Информация о работе