Загальна характеристика технологічного обладнання підприємств м'ясної промисловості. Підйомно-транспортне обладнання

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 1. Загальна характеристика технологічного обладнання підприємств м'ясної промисловості. Підйомно - транспортне обладнання – 4 год.

План

1. Загальні відомості про технологічне обладнання.

2. Структура технологічного обладнання.

3. Підвісне транспортне обладнання.

4. Передвижний напільний транспорт.

5. Обладнання для напірного транспортування.

1. Конспект лекції

1. Виробниче обладнання, призначене для виконання технологічних операцій по переробці тваринної сировини в харчові, кормові, технічні продукти називається технологічним обладнанням.

Технологічне обладнання, у якому оброблюваний продукт не змінює своїх фізико-механічних і інших властивостей, а змінює тільки форму і розміри називається машиною. Конструктивна особливість машин – наявність виконавчих органів, що рухаються і механічно впливають на оброблюваний продукт.

Технологічне обладнання, у якому оброблюваний продукт змінює свої фізико-хімічні властивості або агрегатний стан називається апаратом.

2. Основні частини обладнання: станина (корпус, рама, ферма),привод, передаючі механізми, виконуючі органи.

Станина призначена для кріплення всіх частин устаткування, у тому числі транспортування і підйому.

Пристрій завантаження (вивантаження) здійснює періодичну або безперервну подачу продукту в устаткування, а так само може забезпечити його дозування по обсязі або масі в залежності від вимог технологічного процесу.

Пристрій захисту призначений для запобігання неправильного або несвоєчасного включення або відключення окремих частин устаткування і запобігання їх від руйнування при аварії.

Пристрій_захисту призначений для передачі руху через виконавчий механізм на виконавчі органи устаткування. Як привід застосовують гідравлічні, електричні і пневматичні механізми. Електричний привід набув найбільшого застосування. Його основна частина - електродвигун.

3. Підвісне транспортне обладнання призначене для транспортування продуктів переробки тварин в період технологічного процесу в середині одного цеху, передачі м’ясопродукції в другі цехи іі на склади. Ділиться на два типи: підвісний шлях і підвісні конвеєри. Основні конструкції елементів підвісних шляхів: каркас, підвіски, рельс, вантажонесучий орган, стрілки.

4. Передвижний напільний транспорт використовується на м'ясокомбінатах для перевезення різних продуктів в цехах підприємства і по території. Ділиться на стаціонарний і передвижний. До стаціонарного напільного транспорту відносять: ліфти, норії, конвеєри, підйомники, спуски. До передвижного належить транспорт: електровізки,  електрокари, електропогрузчики,  вагонетки, візки різної конструкції.

5. До обладнання напірного транспортування відносять: технологічні трубопроводи, арматури, насоси. Насоси ділять на два типи динамічні та об'ємні.

В цехах забою худоби і розділення туш продукти забою тварин транспортують гідротранспортом. Сипучі дрібно кускові продукти ( м‘ясокосна мука, суха кров, подрібнена кістка ) переміщають пневмотранспортом.

Основні частини конструкції пнемо- і гідро- транспортних ліній – передувочні ємності і трубопроводи. Пневматичні передувочні ємності призначені для введення продукту в трубопровід і забезпечення тиску повітря, необхідного для його переміщення. Найбільш надійними для передувки всіх продуктів є вертикальні передув очні ємності.

2. Рекомендована література

1. Бередихин С. А. Технологическое оборудование мясокомбинатов" М.2000 .

2. Иванов К. А. Механизация погрузочного - разгрузочных, транспортных складских работ на м’ясокомбінатах . -М. Пищевая промышленость,1980.

3. Пелеев А. И.Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности - М. :Пищевая промышленность, 1 97 1 .

Похожие материалы

Информация о работе