Зразок виконання курсового проекту по дисципліні “Технологічне обладнання для м’ясної промисловості”, страница 5

При центрифугировании в тонкому шарі залежність між тиском, що допускається, і числом оборотів барабана центрифуги може бути виражена наступною формулою:

 про /хв,

де D – діаметр барабана, м;

р – тиск, що допускається, на продукт, кг/м2:

ρ – щільність продукту, кг/м3.

Швидкість осадження при центрифугировании знаходять по формулі:

м/сек

де d – діаметр часток, м;

ρ' – щільність часток, кг/м3;

ρ" – щільність середовища, кг/м3;

ν – лінійна швидкість барабана центрифуги, м/сек;

μ – в'язкість середовища, кг ∙ сек/м2;

r – радіус обертання, м.


Продуктивність центрифуги періодичної дії знаходять по формулі:

де α – коефіцієнт завантаження (заповнення) барабана центрифуги; звичайно приймають (α = 0,5 ÷ 0,7);

Н – висота барабана центрифуги, м;

D – діаметр барабана центрифуги, м;

t – тривалість циклу центрифугирования, хв.;

ρ – щільність продукту, кг/м3.

Необхідну потужність двигуна центрифуги визначають як суму потужностей, затрачуваних на пуск і обертання ненавантаженого барабана центрифуги, обертання продукту в барабані, тертя стінок барабана об повітря.

Доповнення 1

Рис. 1. Центрифуга ЦП-10:

1 – барабан; 2 – голівка барабана; 3 – вертикальний вал; 4 – шків; 5 – клиноременная передача; 6 – електродвигун; 7 – кожух; 8 – завантажувальний отвір; 9 – станина; 10 – амортизатори; 11 – підстава (плита).

Доповнення 2


Рис. 2. Центрифуга безперервної дії НОГШ-325:

1 – станина; 2 – конічний барабан; 3 – шнек; 4 – планетарний редуктор; 5 – права опора; 6 – ліва опора; 7 – нерухомий кожух; 8 – живильна труба; 9 – автоматичний захист; 10 – кожух-огородження;11 – шків клиноременной передачі.


Коментар для виконання курсового проектові по дисципліні

“Технологічне обладнання для м’ясної промисловості”

             Метою виконання курсового проектові є зміцнення теоретичних знань отриманих при вивченні дисципліни, вдосконалення навичок проектних розрахунків вивчених у загально-інженерних дисциплінах.

            При виконанні роботи студент винний виявити вміння і навички розрахунку машин і апаратів м'ясної промисловості, користуватися періодичною та довідковою літературою, мати чітке уявлення про технологічне обладнання.

            Студент винний графічно зобразити загальний вигляд машини та технологічну схему виробництва м'ясної продукції з використанням даної машини та розробити правила експлуатації.

            Студент має право самостійного вибору курсового проектові, виходячи з потреб підприємства де він проходивши або планує проходити практику.

            Зміст розрахунково-пояснювальної записки рукописного (обсягом 20-30 стор.) та 2 аркуші графічної частини форматові А1.

            Записка включає розділи: реферат, зміст, вступ, порівняльна характеристика аналогічного обладнання, опис фрагмента технологічної схеми, інженерні розрахунки, правила експлуатації, висновки та список використаної літератури.

            Пояснювальна записка являє собою єдине ціле, її розділи повинні бути логічно і послідовно пов'язані.

            Порядок виконання курсового проектові, оформлення розрахунково-пояснювальної записки, оформлення графічної частини, порядок захисту. Перелік тим курсової роботи викладено в методичних указівках навчально-методичного комплексові дисципліни.

            Зразок виконаної роботи відповідає усім вимогам методичних указівок до виконання курсового проектові, значною мірою полегшує виконання роботи і дає можливість студентам отримати найцінніші навички для майбутньої інженерної діяльності.