Вивчення теоретичного матеріалу по системі автоматичного контролю та регулювання "УСЕППА"

Страницы работы

Содержание работы

Тема 1. Вивчення теоретичного матеріалу по системі

автоматичного контролю та регулювання "УСЕППА".

1. Огляд теми. Пневматичні регулятори застосовуються при автоматизації процесів хімічної

технології в складі локальних систем або на нижніх рівнях ієрархії керування, тому що вони вибухо- і пожаронебезпечні, легко компонуються з пневматичними вимірювальними перетворювачами і виконавчими пристроями, мають високу надійність, прості в обслуговуванні і налагодженні. Однак звичайно їх застосовують, коли відстань від об'єкта доячи приміщення керування не перевищує 300 м; у противному випадку, внаслідок обмеженої швидкості поширення сигналу по пневмолініям, їхня швидкодія може виявитися недостатньою. Для своєї роботи вони вимагають сухого, очищеного від пилу й масла повітря, тиском Ро = 0,14 ± 0,014 Мпа.

           Пневматичні пристрої  збирають з елементів «Універсальної системи елементів промислової пневмоавтоматики»

(УСЭППА).

Система УСЕППА. Система реалізує елементний принцип і являє собою набір аналогових і дискретних елементів (дросель, ємність, тумблер, троьхмембранне реле й ін.), кожний з яких призначений для виконання найпростіших операцій над вхідними сигналами. Комбінуючи ці елементи, можна скласти різні пристрої. Елементи виконані з квадратних секцій, між якими розташовані гумовотканинні мембрани; у секціях маються порожнини, що утворять разом з мембранами пневматичні камери. Умовні позначки елементів у пневматичних схемах приведені в підручнику Лапшенкова Г. И. (стор. 103).

            Питання по темі.

  1. Який тиск використовується в системі “УСЕППА”?
  2. Які переваги та недоліки пневматичних систем?
  3. З яких основних елементів складається система?
  4. Що таке постійний та регульований дросель?
  5. Які логічні операції виконують модулі системи?
  6. Які вторинні прилади є у системі?
  7. Що таке система “Старт”?
  8. Які арифметичні операції виконує система “Старт”?
  9. По яким законам регулювання працюють регулятори системи?

2. Рекомендована література.

1.  Лапшенков Г. И., Полоцкий Л. М..  Автоматизация химических производств. М. ".Химия. І982. 296с.

2.  Автоматизация технологических процессов и производств пищевой промышленности.: Учебник /А. П. Ладанюк., Трегуб, В. Г. г Ельперин И. В. „ Цюцюра В. Д. -К.: Аграрное образование» 200.1.224с.

Похожие материалы

Информация о работе