Характеристика способів та видів теплової обробки круп та бобових, страница 4

            Слід зазначити, що роль осаджувача катіонів в іонообмінних реакціях в клітинних стінках бобах виконує в основному фітинова кислота, тому тривалість варки різних сортів гороху і квасолі знаходиться в зворотній залежності від вмісту в них фітинової кислоти. Погіршення розварювання в  бобах в результаті їх зберігання пояснюється зменшенням вмісту в них фітинової кислоти, яка в процесі зберігання піддається ферментативному розщеплюванню під дією ферменту фітази. Замочування насіння гороху і квасолі в розчинах натрієвих солей (№НС03, Ка2с03, Ма3р04) протягом 2 год. знижує тривалість варки приблизно удвічі, і навпаки, в розчинах лимонної і молочної кислот тривалість варки бобах різко зростає.

ЗМІНА ЗМІСТУ РОЗЧИННИХ РЕЧОВИН

            При тепловій кулінарній обробці крупи, бобових і макаронних виробів відбувається накопичення в них розчинних речовин, причому в основному крохмалю. Клейстеризація крохмалю супроводжується розчиненням частини крохмальних полісахаридів, що приводить до значного збільшення змісту водорозчинних речовин в готових кулінарних виробах. Так, вміст розчинних речовин в кашах з вологістю 78 % може досягати 19,0...26,5 % при початковому вмісті в крупі 2,6...6,7 %. Більше всього водорозчинних речовин накопичується в рисовій крупі, менше - в гречаній. При охолодженні і зберіганні каші в стані, що остигнув, розчинність крохмальних полісахаридів знижується в результаті ретроградації амілози з одночасним погіршенням органолептичних властивостей готової продукції. Процес зменшення змісту водорозчинних речовин в готових кулінарних виробах при зберіганні, що супроводжується погіршенням органолептичних властивостей, називають черствінням. Найшвидше черствішає пшоняна каша, потім рисова, гречана, манна. Розсипчасті каші черствішають повільніше в'язких і рідких Розігрівання каш, що остигнули, до 95°С збільшує розчинність крохмальних полісахаридів і покращує органолептичні показники готових виробів. Так, в гречаній, пшоняній, рисовій кашах і відварній вермішелі, що зберігалися 24 год. при кімнатній температурі, після розігрівання до 95 оС. Кількість водорозчинних речовин склала відповідно 100; 87; 85,8 і 98,3 % їх вміст в свіжо приготованих виробах.

            Достатньо стабільним зміст водорозчинних речовин залишається в кашах у разі їх зберігання при 70...80°С. Ця температура рекомендується для зберігання других блюд і гарнірів в мармиті лінії роздачі. При тепловій обробці круп і бобах відбуваються руйнування вітамінів і зменшення їх вмісту в готовому блюді в порівнянні з початковим продуктом. Так, при вариві пшона руйнується 26 % вітаміну В2 гречаної крупи - 22,4, перловою - 18, манною - 8,8 %, рисовою - майже повністю.

Вміст  водорозчинних речовин в кашах і відварній локшині, зберігаючи при кімнатній температурі(% сухої речовини)

Виріб

Вологість виробу, %

Свіжоприготований виріб

Зберігаючий виріб, ч

2

4

24

Каша:

гречана

59

14,2

13,1

12,8

12,6

78

18,8

17,4

16,5

16,0

пшоняна

66

16,3

14,6

13,9

13,3

78

19,1

16,5

15,4

14,4

рисова

70

18,6

18,3

17,4

16,8

78

25,9

24,8

22,3

21,1

Локшина

відварна

66

22,0

21,2

20,3

18,7

            Значні втрати тіаміну при варінні рисової крупи пояснюються швидкою дією вологи на зерна крупи. У гречаній крупі за цей же період варива руйнується тільки 22,4 % тіаміну. Це можна пояснити анатомічною будовою ядриці, у якої вітаміни знаходяться в основному у зародку, розташованому в центральній частині зерна (у вигляді пласта).