Обладнання для механічного розділення м'ясної сировини

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 3. Обладнання для механічного розділення м'ясної сировини – 4 год.

План

1. Обладнання для відстоювання і фільтрування.

2. Обладнання для розділення сировини і м'ясопродуктів під дією відцентрової сили.

3. Обладнання для віджиму і пресування.

1. Конспект лекції

1. Механічне розділення сировини і м'ясопродуктів використовують для їх очищення, виділення компонентів, різної фракції, обвалки, жиловки і сортування м'яса, віджиму шламу. Для відстоювання використовують відстійники для жиру ОЖ-0,16 і ОЖ-0,85.Устрій відстійників; вертикальний циліндр з конусним дном і рубашкою. Для зливання жиру використовують шарнірну трубку. Час відстоювання жиру 5-7годин. Робоча вмістимість відстійника складає 0,8-0,9 його геометричної ємності.

Жироловки призначені для виділення жиру із стічних і промислових вод. Включаються в систему трубопроводів. Мала жироловка виконана як презматичний резервуар з перегородками. Велика жироловка має три перегородки. Відстоювання проходить як і в малій жироловці.

Фільтри - компоненти середовища розділяють за допомогою пористої перегородки яка пропускає рідину і газ , але задержує звішені тверді частки. Рамний фільтр - прес використовують для очистки бульйонів желатину.

Стрічковий фільтр використовують при виробництві кісткової муки. Стрічковий вакуумний фільтр використовують для фільтрації преципітатної пульпи. Барабанний вакуумний фільтр складається із полого барабана який обертається на горизонтальній вісі. Погружається в корито куди подається пульпа. Фільтрація проходить на поверхні барабана погруженого в пульпу.

2. Для розділення під дією відцентрової сили використовують сепаратори, центрифуги відцентрові очищувачі і машини. Суміші рідин розділяють в сепараторах, рідкі та тверді фази -в центрифугах, відцентрових машинах і очищувачах.

Основна деталь сепараторів і центрифуг - барабан. Барабан сепаратора заповнений закритий тарілками. Центрифуга має відкритий барабан. В відцентрових машинах основна деталь -перфорований циліндричний ротор, в середині якого установлені ножі. Для очищення і зневоднення тваринних жирів використовують сепаратори РТ-ОМ-4,6М, ИСА-3, ФСЦП-1, ФОЦП-1,5, ФЦА.

Використовуються центрифуги непреривної дії із шнековою вигрузкою ОГШ-321К-5. Основні вузли: станина, ротор, шнек, привод. Відцентрові машини і очищувачі використовують для витопки жиру і очищення субпродуктів. Відцентрові машини АВЖ-130, АВЖ-245, АВЖ-400 призначені для подрібнення, фільтрації і переміщення жиромаси на висоту 3м.

Машина Г6-ФЦШ призначена для шпарки, очищення від волосу гов'яжих губ, ніг і путовогосостова, свинячих ніг, ушей, хвостів.

Машина Г6-ФЦС призначена для шпарки, очищення від слизистої оболонки рубців великої рогатої худоби, мийки сечугів, свинячих шлунків, язиків.

3. Для віджиму, обезжирювання, очищення кишок використовують віджимні вальці, шлямодробільні і шлямовочні машини, а також лінії. Ці машини в якості виконуючих органів мають гладенькі або рифлені вальці- обрезинені або металеві. Лінії - комплекс машин які послідовно виконують операції по обробці кишок.

В м'ясній промисловості способом пересування виділяють рідку фракцію при виробництві тваринного жиру, лікарських препаратів, в процесі обвалки, жиловки м'яса при виготовленні окороків, бекону, рулетів. Для віджиму жиру із м'ясної шквари використовують прес Е8-ФОБ, ФП-1Ш.

Для розділення сировини і м‘ясопродуктів (очистка, обезводнення тваринних жирів, розділення крові, желатинових і клейових бульйонів) під дією відцентрової сили використовують сепаратори, центрифуги, відцентрові очищувачі і відцентрові машини. Суміші рідин розділяють в сепараторах, рідкі і тверді фази в центрифугах, відцентрових машинах і очищувачах.

2. Рекомендована література.

1. Бередихин С.А. “Технологическое оборудование мясокомбинатов" М.2000 .

2. Иванов К.А. Механизация погрузочно - разгрузочных, транспорта й складских работ на

мясокомбинатах .- М. Пищевая промышленность,1980.

Похожие материалы

Информация о работе