Експериментальне дослідження роботи гальванічних елементів (мідно-цинковий і концентраційний)

Страницы работы

Содержание работы

_3.1 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА: ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ

МЕТА РОБОТИ: Експериментально дослідити роботу гальванічних елементів.

ДОСЛІД 1  Мідно-цинковий гальванічний елемент

Виконання досліду

1.Одну склянку заповнити 1М розчином ZnSO4, а другу – 1М розчином CuSO4.

2.Сполучити склянки, як показано на рис. 4, за допомогою електролітного містка 3, що містить насичений розчин КСl у суміші із агар-агаром.

3.Занурити у розчин ZnSO4 цинкову пластинку, а у розчин CuSO4 – мідну; з’єднати обидві пластинки металевою дротиною з гальванометром 4.

4.Спостерігати відхилення стрілки, що вказує на виникнення електричного  струму внаслідок протікання електрохімічних процесів.

Рисунок 4 – Гальванічний елемент: 1 – склянки з розчинами  солей; 2 – підстава; 3 – еклектролітичний місток;                      4 – гальванометр.

Запис даних досліду

1.Вказати, який електрод є анодом, а який – катодом. Чому?

2.Написати рівняння електродних процесів і сумарне рівняння хімічної реакції, внаслідок якої виникає електричний струм.

3.Визначити напрямок переміщення електронів у зовнішньому ланцюгу і напрямок переміщення іонів у розчинах.

4.Розрахувати теоретичне значення ЕРС і порівняти його з експериментально одержаною величиною.

5.У виводах зазначити причини, що можуть зумовлювати різницю між розрахованим і одержаним значенням ЕРС.

ДОСЛІД 2  Концентраційний гальванічний елемент

Виконання досліду

1.Наповнити склянки 1 (рис.4) розчинами ZnSO4 різної концентрації:  першу склянку – 1М ZnSO4, а другу – 0,01М ZnSO4.

2.З’єднати склянки електролітичним містком 3.

3.Занурити у кожну склянку цинкові пластинки і сполучити їх дротом з гальванометром 4.Спостерігати відхилення стрілки.

Запис даних досліду

1.Написати схему концентраційного гальванічного елемента, відмітивши анод і катод, а також рівняння електродних процесів.

2.Обчислити електродні потенціали електродів і ЕРС. Порівняти ЕРС з практично одержаною величиною.

3.У висновках пояснити напрямок переміщення електронів в зовнішньому ланцюгу.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Отчеты по лабораторным работам
Размер файла:
40 Kb
Скачали:
0