Плани занять 29-36 з пляжного волейболу (Правила техніки безпеки під час вивчення елементів волейболу. Удосконалення техніки та тактики гри в нападі та захисті)

Страницы работы

Содержание работы

5.Пляжний волейбол

           Заняття 29

Правила техніки безпеки під час вивчення елементів волейболу. Основи техніки і тактики гри у волейбол. Правила змагань з волейболу. Удосконалення техніки верхньої передачі і подачі. Вплив спортивних ігор на розвиток фізичних якостей у студентів спеціальної медичної групи. Розвиток силових якостей.

1 . Передача м’яча зверху двома руками в четвірках  через сітку.

2 .Передача м’яча  в русі  через сітку зверху в четвірках та над собою: зі зміною висоти ( від1 до 3м), одною рукою, жонглювання (3 – 4раза),  кулаком, на місці і у стрибку, зі зміною відстані і висоти польоту.

3. Нижня пряма подача м’яча.

4. Рухливі ігри наближені до волейболу.

5. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

6. Вплив  силових вправ  на здоров’я студентів спеціальної медичної групи під час занять спортивними іграми. Основні засоби розвитку вибухової, максимальної сили, силова витривалість.

7. Дихальні статичні та динамічні вправи.

 8. Вправи на розслаблення, самомасаж.

                Заняття 30

Удосконалення техніки передачі двома руками  з низу, техніки подач. Вплив спортивних ігор на розвиток фізичних якостей у студентів спеціальної медичної групи. Розвиток стрибучості.

1. Спеціальні та підготовчі вправи для кистей, плечових, колінних і гомілкових суглобів.

2.Передача м’яча знизу двома руками в четвірках  через сітку.

3.Передача м’яча  через сітку в четвірках знизу над собою та  партнеру: знизу зі зміною висоти ( від 1 до 3 м), жонглювання( 3 – 4 рази).

4.Передача знизу  через сітку в четвірках над собою двома руками та партнеру одною рукою  зверху на місці і в стрибку, змінюючи відстань.

5.Передача м’яча через сітку в четвірках знизу двома руками над собою та партнеру кулакам на місці та в стрибку.

6.Нижня пряма подача  зі збільшенням висоти польоту м’яча.

7.Верхня пряма подача скорочена та силова.

8.Подача у стрибку зі збільшенням відстані.

9. Вплив вправ для розвитку  спритності на організм студента спеціальної медичної групи під час занять спортивними іграми.

10. Вправи на розслаблення, самомасаж.

              Заняття 31

Удосконалення техніки нижньої бокової подачі. Удосконалення техніки верхньої прямої подачі. Удосконалення техніки прийому м’яча. Розвиток  витривалості. Вплив спортивних ігор на розвиток фізичних якостей у студентів спеціальної медичної групи.

1.Спеціальні та підготовчі вправи для кистей, плечових, колінних і гомілкових суглобів.

2.Переміщення по майданчику вперед – назад, вліво – вправо.

3.Різноманітні стрибки поштовхом однієї та двох ніг.

4. Передача м’яча  в четвірках :перший гравець виконує передачу  знизу над собою -  імітація  блоку( або стрибок вгору, нахил вперед тощо),  другу  передачу – зверху двома руками  партнеру через сітку ( або однією рукою закритою кистю, кулаком) з місця.

5.Удар з власного пасу, відхід від сітки, знову удар.

6. Верхня пряма подача скорочена та силова.

7.Прийом м’яча після подачі.

8. Вплив вправ для розвитку витривалості на здоров’я студентів спеціальної медичної групи на заняттях зі спортивних ігор. Загальна і спеціальна витривалість – швидкісна, стрибкова, статична, динамічна та ін.

9.Дихальні статичні вправи.

10. Вправи на розслаблення, самомасаж.

           Заняття 32

Удосконалення техніки нападаючого удару, блокування. Удосконалення техніки подач. Розвиток  гнучкості Вплив спортивних ігор на розвиток фізичних якостей у студентів спеціальної медичної групи.

1.СПВВ (спеціальні та підготовчі вправи волейболіста) в русі, в колі на місці.

2. Передача м’яча  в четвірках :перший гравець виконує передачу  знизу над собою -  імітація  блоку( або стрибок вгору, нахил вперед тощо),  другу  передачу – зверху двома руками  партнеру через сітку ( або однією рукою закритою кистю, кулаком) з місця та в стрибку.

3 Прямий нападаючий удар з власного підкидання в четвірках через сітку в русі: з місця, з одного кроку, з трьох кроків, з поворотом тулуба ліворуч та праворуч, з поворотом кисті ліворуч та праворуч.

4.Двостороння навчальна гра 4 х 4.

5. Вплив вправ для розвитку гнучкості на здоров’я студента спеціальної медичної групи на заняттях зі спортивних ігор.  Дві основні форми прояву рухомості в суглобах. Рухомість при пасивних і активних рухах.

6. Вправи на розслаблення, самомасаж.

                 Заняття 33

Удосконалення техніки блокування, техніки нападаючого удару. Розвиток швидкості. Вплив спортивних ігор на розвиток фізичних якостей у студентів спеціальної медичної групи.

1. СПВВ (спеціальні та підготовчі вправи волейболіста) в русі, в колі на місці.

2.Переміщення вздовж сітки з елементами стрибків, імітацією блокування та нападаючого удару.

3. Передача м’яча  в четвірках :перший гравець виконує передачу  знизу над собою -  імітація  блоку( або стрибок вгору, нахил вперед тощо),  другу  передачу – зверху двома руками  партнеру через сітку ( або однією рукою закритою кистю, кулаком) з місця та в стрибку.

4. Нападаючий удар вивченими способами.

5.Блокування нападаючого удару.

6. Двостороння навчальна гра 4 х 4.

7.Подача вивченими способами через сітку.

8. Вплив вправ для розвитку швидкості на здоров’я студента спеціальної медичної групи на заняттях зі спортивних ігор. Здатність людини виявити рухові якості з мінімально затраченим часом.

9. Вправи на розслаблення, самомасаж.

                  Заняття 34

Удосконалення техніки та тактики гри. Удосконалення техніки блокування. Розвиток стрибучості.

1. СПВВ (спеціальні та підготовчі вправи волейболіста) в русі, в колі на місці.

2.Переміщення вздовж сітки з елементами стрибків, імітацією блокування та нападаючого удару.

3.Передача м’яча  в четвірках :перший гравець виконує передачу  знизу над собою -  імітація  блоку( або стрибок вгору, нахил вперед тощо),  другу  передачу – зверху двома руками  партнеру через сітку ( або однією рукою закритою кистю, кулаком) з місця та в стрибку.

4.Гра в парах в захисті.

5.Нападаючий удар вивченими способами.

6. Здача контрольних вправ ( біг “ялинкою”).

7. Двостороння навчальна гра 4 х 4.

8. Подача вивченими способами через сітку.

9. Дихальні статичні вправи.

10. Вправи на розслаблення, самомасаж.

      Заняття 35

Удосконалення техніки  гри в волейбол. Здача залікових і контрольних вправ. Перевірка щоденнику самоконтролю.

1.СПВВ (спеціальні та підготовчі вправи волейболіста) в русі, в колі на місці.

2.Передача м’яча  зверху та знизу двома руками в парах вивченими способами.

3.Гра в парах в захисті.

4.Здача залікових вправ (нападаючий удар з передачі партнера).

5. Двостороння гра 4 х 4.

6.Подача вивченими способами через сітку.

7. Вправи на розслаблення, самомасаж.

                 Заняття 36

Удосконалення техніки  та тактики гри в  нападі та захисті. Здача залікових і контрольних вправ.

1.СПВВ (спеціальні та підготовчі вправи волейболіста) в русі, в колі на місці.

2.Передача м’яча  зверху та знизу двома руками в парах вивченими способами.

3.Гра в парах в захисті.

4.Нападаючий удар з блокуванням.

5.Здача подач вивченими способами.

6.Двостороння гра 4 х 4.

7. Дихальні статичні та динамічні вправи.

8. Вправи на розслаблення, самомасаж.

Похожие материалы

Информация о работе