Підсумковий тест з дисципліни "Філософія" (з позначенням правильних відповідей), страница 5

Перевірена й досліджена гіпотеза стає: (ВІРНА)  науковою теорією

Перехід у діалектиці - тце: (ВІРНА)  результат порушення міри

Перша матерія (за Аристотелем) - це: (ВІРНА)  можливість буття;

Перша форма за Аристотелем - це:(ВІРНА)  Бог як принцип діяльності;

Першою мікрочастинкою, що її відкрили, була:   (ВІРНА)  електрон

Першу класифікацію наук у межах позитивізму висунув: (ВІРНА)  О. Конт

Питання про напрямок розвитку з'ясовує:  (ВІРНА)  закон заперечення заперечення

Під рухом матерії розуміється: (ВІРНА)  будь-яка зміна взагалі

Пізнавати - значить створювати все більш глибокі дефініції. Це принцип пізнання: (ВІРНА)  Гоббса

Пізнання - це споглядання ідей в душі. Вчення належить: (ВІРНА)  Платону.

Пізнання відбувається шляхом підведення одиничного під загальне. Про  це вчив: (ВІРНА)  Аристотель

Пізнання є з досвіду, з навчання та адекватне. Класифікація належить: (ВІРНА)  Спінози

Піфагор вчив, що: (ВІРНА)  Число є сутністю віх речей;

Піфагор вчив, що: (ВІРНА)  Число є сутністю віх речей;

Планетарну модель атома запропонував: (ВІРНА)  Резерфорд

Платон був учнем:(ВІРНА) Сократа;

Повітря у Анаксимена - це:(ВІРНА)  першопочаток буття;

Подразнення - це: (ВІРНА)  перша форма активності живої матерії

Позитивізм розвивав лінію: (ВІРНА)  емпіризму

Політична форма свідомості - це: (ВІРНА)  сукупність ідей, які виражають корінні інтереси класів, націй, держав

Поняття "абсолютна ідея" у філософію ввів: (ВІРНА)  Гегель

Поняття "надлюдина" у філософію ввів: (ВІРНА)  Ніцше

Праця - це діяльність: (ВІРНА)   розумова і фізична

Праця - це діяльність: (ВІРНА)  з використанням знарядь праці

Праця - це така діяльність людини, завдяки якій вона: (ВІРНА)  вірним є все перелічене

Праця - це таке активне ставлення до світу, яке притаманне: (ВІРНА)  тільки людині

Праця - це: (ВІРНА)  процес зміни існуючих форм буття

Праця - це: (ВІРНА)  специфічна форма людської діяльності

Праця починається: (ВІРНА)  виготовлення знарядь праці

Праця притаманна: (ВІРНА)  тільки людині

Праця, як одна з причин формування людської свідомості, починається з: (ВІРНА)  виготовлення знарядь праці

Представником другого етапу позитивізму був: (ВІРНА)  Е. Мах

Принцип верифікації як критерію істини був висунутий у: (ВІРНА)  "Віденському гуртку"

Принципово новою ідеєю, що її висунув у філософії Демокріт, була: (ВІРНА)  Про структурність матерії;

Природний стан людського буття є війною всіх проти всіх. так вважав: (ВІРНА)  Гоббс

Пріоритет при пізнанні належить вірі. Це позиція філософів: (ВІРНА)  раннього середньовіччя;

Про тотожність розуму природи та людини говорив: (ВІРНА)  Шеллінг

Про як природну істоту говорив: (ВІРНА)  Фейєрбах

Простір - це: (ВІРНА)  загальна форма співвідношення явищ

Професора Києво-Могилянської академії були: (ВІРНА)  Прокопович та Щербатський

Психея у Геракліта - це:(ВІРНА)  суб'єктивна форма існування логосу;

Раціоналізм Декарта базувався на твердженні, що: (ВІРНА)  Вихідними принципами мислення є "вроджені ідеї";

Реалізм - це вчення про те, що світ створено:  (ВІРНА)  за ідеальними взірцями;

Релігія є формою відсудження. Так вважав. (ВІРНА)  Фейєрбах

Релятивістська концепція простору і часу була розроблена: (ВІРНА)  Ейнштейном

Релятивістська концепція простору і часу стверджує, що: (ВІРНА)  прості, час, рух - величини не абсолютні

Робота - це: (ВІРНА)  будь-яка втрата сили

Розум - не тільки основа пізнання, але й творча сила. Це принципи: (ВІРНА)  німецької класичної філософії

Розум в німецькій філософії - це: (ВІРНА)  творча сила

Розум є творча сила розвитку. Так міркували: (ВІРНА)  Представники німецької філософії

Розум тільки дає ясність змістові, який є в людському серці. Так вважав: (ВІРНА)  Юркевич

Розуміння розвитку як процесу якісних змін вперше стало можливим в: (ВІРНА)  класичній німецький філософії

Рух - це: (ВІРНА)  спосіб існування об'єктивного світу

Рух думки від загального до одиничного - це: (ВІРНА)  дедукція