Підсумковий тест з дисципліни "Філософія" (з позначенням правильних відповідей)

Страницы работы

Содержание работы

"Tabula rasa" є елементом теорії пізнання: (ВІРНА)  Локка

"Абсолютна ідея" за Гегелем - це: (ВІРНА)  об'єктивний ідеальний початок всього подальшого розвитку

"Абсолютна ідея" у Гегеля - це: (ВІРНА)  об'єктивний розум, що розвивається за власними законами

"Антропологічний принцип" розробляв в німецькій філософії: (ВІРНА)  Фейєрбах

"Апріорна форма пізнання" - це: (ВІРНА)  форма пізнання, що дана до всякого досвіду

"Бог непотрібне зробив важким, а потрібне - легким". Думка належить: (ВІРНА)  Епікуру і Сковороді

"Бритва Окками" - це метод, що використовувався:  (ВІРНА)  номіналістами;

"Буття людини передує її сутності". Думка належить: (ВІРНА)  Ж. - П. Сартру

"В розумі є тільки те, що до того було у відчуттях". Це принцип: (ВІРНА)  емпіризму

"Вихідний момент пізнання - це відчуття". Ідея належить: (ВІРНА)  Бекону

"Вищий рівень пізнання є пізнання адекватне". Ця думка належить: (ВІРНА)  Спінозі

"Відчуження" Маркс розуміє як: (ВІРНА)  пригнічення людини результатами власної діяльності

"Відчуття є нашими первинними ідеями". Так вважав: (ВІРНА)  Локк

"Вірую, бо безглуздо". Слова належать:(ВІРНА)  Тертулліану;

"Вроджена ідея - це вихідний момент пізнання ". Ідея належить: (ВІРНА)  Декарту

"Вроджена ідея" пізнається: (ВІРНА)  інтелектуальною інтуїцією

"За істиною існують тільки атоми та порожнеча". Слова належать(ВІРНА)  Демокріту;

"Ідоли печери" - це: (ВІРНА)  невірне суб"єктивне сприйняття світу

"Ідоли ринку" - це: (ВІРНА)  некретичне сприйняття інформації

"Ідоли роду" - це: (ВІРНА)  помилки, притаманні людській свідомості взагалі

"Ідоли театру" - це: (ВІРНА)  віра в непорушність наукових авторитетів

"Інтелектуальна інтуіція" - це: (ВІРНА)  природній світ розуму

"Категоричний імператив" вчить жити за принципами:  (ВІРНА)  апріорних засад моралі

"Категоричний імператив" у філософії канта - це: (ВІРНА)  апріорна засада моралі

"Людина - міра всіх речей". Вислів належить:(ВІРНА)  Протагору;

"Мета виправдовує засоби". Вислів належить: (ВІРНА)  Макіавеллі

"Пізнай себе" - це принцип:(ВІРНА)  Сократа;

"Пізнай себе". Принцип належить: (ВІРНА)  Сократу і Сковороді

"Пізнання є описання явищ". Так вважав: (ВІРНА)  Конт

"Платон мені друг, але істина дорожче". Вислів належить: (ВІРНА)  Аристотелю;

"Порожнеча"- це: (ВІРНА)  вакуум;

"Поява держави є результат класових суперечностей". Так вважав: (ВІРНА)  Маркс

"Природа" у Шилінга - це: (ВІРНА)  матеріалізована творчість об'єктивного розуму

"Річ - це комплекс відчуттів". Вислів належить: (ВІРНА)  Берклі

"Річ у собі" - це: (ВІРНА)  об'єктивна реальність, що не дана у відчуттях

"Річ у собі" є непізнаваною, тому що вона: (ВІРНА)  існує поза діяльністю апріорних форм пізнання

"Річ у собі" за Кантом  - це: (ВІРНА)  об'єктивна реальність, що знаходится за межами наших відчуттів

"Споріднена праця" - це: (ВІРНА)  реалізація притаманною людині змісту

"Тварина - це жива машина". Так вважав: (ВІРНА)  Декарт

"У  відчуттях є тільки те, що є у нашому розумінні" - це принцип: (ВІРНА)  раціоналізму

"Філософи пояснювали світ,  а його потрібно змінити". Вислів належить: (ВІРНА)  Марксу

"Філософію життя" розробляв: (ВІРНА)  Ніцше

"Філософія - служниця церкви". Вислів належить:(ВІРНА)  Аквінському;

"Царство розуму" - це мета: (ВІРНА)  французьких просвітителів

"Я" у філософії Фіхте - це: (ВІРНА)  діяльність людського розуму, зкерована власними законами

"Явище" за Кантом - це: (ВІРНА)  результат синтезу апріорних форм та емпіричного матеріалу

Аби моє відношення до світу набуло характеристик людської свідомості, воно повинноопосередковуватись: (ВІРНА)  всім переліченим

Августин - це філософ: (ВІРНА)  середньовіччя;

Автаркія - це:(ВІРНА)  самодостатність;

Автором концепції абсолютного простору і часу був: (ВІРНА)  Ньютон

Агностицизм це: (ВІРНА)  заперечення  пізнаваності світу

Антропоцентризм - це (ВІРНА)  визнання за людиною центрального місця у Всесвіті

Антропоцентризм - це: (ВІРНА)  визнання людини основним принципом буття

Апейрон - це: (ВІРНА) архе у Анаксимандра;

Апорії Зенона було сформульовано    в школі: (ВІРНА)  елеатів;

Архе - це: (ВІРНА)  універсальний початок всього сущого;

Аскеза з кініками - це:(ВІРНА)  виховання духу і тіла;

Атараксія - це:(ВІРНА)  самовдосконаленість, що веде до спокою;

Атман -  це: (ВІРНА)  індивідуальні виявлення Брахману;

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Философия
Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
34 Kb
Скачали:
0