Створення HTML-сторінки, що включає заголовок і тіло. Зміна властивостей тегів. Створення таблиці

Страницы работы

Содержание работы

Завдання 1|задавання|

Створити HTML-сторінку|, що включає заголовок і тіло. Використовуючи тег <TITLE|>,  вказати в заголовку сторінки назву «Концептуальна інформатика». У тілі сторінки набрати текст (без урахування форматування і розділення|поділу| на абзаци).

Завдання 2|задавання|

Використовуючи теги, виконати форматування тексту

Завдання 3|задавання|

Змінити|зраджувати| властивості тегів: фон сторінки встановити (blue|) 00FF|(blue|) і колір|цвіт| тексту (властивість text|) (blue|) FF35|; для всіх тегів <H1|> встановити вирівнювання по правому краю сторінки і спливаючу підказку, що містить|утримує| скорочений зміст|вміст| тега (2-4 слова); для всіх тегів <HR|> встановити колір|цвіт| #FF0000| (red|) і ширину 6 пікселів;

Завдання4|задавання4|задавання|

Створити таблицю помістивши її в кінці|у кінці| сторінки

Завдання 5|задавання|

Використовуючи текстовий редактор, створити HTML| - сторінку «main_ki|.htm». Створити в нім три фрейми frmkitop|, frmkileft|, frmkibutton| і розмістить в них сторінки «ki_top|.htm», «ki_left|.htm» і «ki_button|.htm» відповідно до схеми додатку|застосування| 3. Встановити відстань між фреймами, рівним нулю|нуль-індикатору|.

Завдання6|задавання|

Вставити в сторінці «ki_button|.htm» закладки|закладення| перед заголовками, виділеними напівжирним шрифтом. Позначити закладки|закладення| Label1|, Label2,.и т.д.

Продублювати на початку сторінки «ki_button|.htm» текст виділених заголовків. Зробити з|із| них відповідні гіперпосилання на закладки|закладення| Label|. Встановити для гіперпосилань коментарі згідно|згідно з| додатку|застосуванню| 4.

Вставити гіперпосилання із сторінки «ki_left|.htm» на відповідні закладки|закладення| Label| на сторінці «ki_button|.htm».

Завдання 7|задавання|

Створити сторінку «ki_page1|.htm» і вставити в тіло сторінки малюнок з|із| файлу «ki_image|.jpg» із|із| зображенням малюнка формули.

Похожие материалы

Информация о работе