Бетони та розчини. Покрівельні та гідроізоляційні матеріали, страница 2

Бетони поділяють по ряду ознак:

1.  по структурі – щільної структури, крупнопористі,  ячеїсті.

2.  середній щільності (об’ємній масі) – особливо  важкі (середня щільність більше 2500 кг/м3), важкі (від  2200 до 2500 кг/м3) полегшені (від 1800 до 2200 кг/м3) легкі  бетони(від 500 до 1800 кг/м3).

3.  по виду заповнювача – на щільних заповнювачах, пористих заповнювачах, та спеціальних заповнювачах  (які забезпечують жаростійкість і т. і).

4.  зерновому складу – крупнозернисті, дрібнозернисті.

5.  умовам твердіння – бетон природного твердіння, бетон якій піддали тепловологій обробці при атмосферному тиску, бетон який піддали автоклавній обробці при високому тиску.

Основні показники якості бетону:

1)  клас по міцності бетону В;

2)  марка по морозостійкості F;

3)  марка по водонепроникності W.

3.Будівельні розчини.

Будівельний розчин – суміш в'яжучого матеріалу, дрібного заповнювача та води.

Будівельний розчини поділяють на звичайні (важкі) які виготовляються на звичайних щільних заповнювачах, та легкі  - які виготовляються на легких заповнювачах.

В залежності від виду в'яжучого вони бувають: цементні, вапнякові, гіпсові, та змішані (цементно-вапнякові, вапняково-гіпсові і т.д).

По своєму призначенню розчини поділяють на кладочні – для кам’яних кладок та стін з крупних елементів, оздоблювальні та спеціальні.

Кладочні розчини рекомендовано виготовляти з використанням слідуючи в'яжучих матеріалів:

-  розчини М4 – на вапні.

-  розчини М10-25 – на місцевих в'яжучих (М10 на вапні) чи на портландцементах з введенням значної кількості вапна;

-  розчини М50 та вище – на портландцементах з обов'язковим введенням вапна чи добавок.

Штукатурні розчини рекомендовано виготовлять : для виступаючих деталей зовнішніх стін – на портландцементах, для гладких ділянок зовнішніх стін – на змішаних вапняково-цементних , для внутрішніх штукатурок по кам'яним та бетонним стінам – на вапні та місцевих в'яжучих, по дерев'яним та гіпсовим стінам – на вапняково-гіпсових чи гіпсових з наповнювачем.

4.Теплоізоляційні матеріали.

Вироби, що застосовують для захисту приміщень від негативних теплових і шумових зовнішніх впливів.

Теплоізоляційні матеріали класифікують по ознакам:

формі та зовнішньому вигляді, структурі, виду початкової сировини, щільності, теплопровідності, пожежонебезпечності.

По формі та зовнішньому вигляду матеріали поділяють на штучні вироби (плити, блоки, цегла …), рулонні та шнурові (мати, шнури, джгути), рихлі та сипучі (вата мінеральна, скляна..).

По структурі матеріали поділяють на волокнисті, комірчасті та зернисті.

По виду початкової сировини поділяють на органічні та неорганічні.

По теплопровідності матеріали поділяють на класи:

А – низької теплопровідності;

Б – середньої теплопровідності;

В – підвищеної теплопровідності.

Войлок будівельний використовується для ізоляції поверховості в приміщенні при температурі до +600С, поза приміщенням  до +2000С.

 Вата мінеральна – для ізоляції поверховості при температурі до +6000С.

Плити з пенопласту  - для теплоізоляції при температурі -1800С до +1300С.

5. Покрівельні та гідроізоляційні матеріали.

Покрівельні та гідроізоляційні матеріали при експлуатації підлягають зовнішнім та внутрішнім (з сторони будівлі) впливам: тиску води та ґрунту, впливу мікроорганізмів, розчинів кислот та лугів, дії теплоти і т.і. Інтенсивність цих впливів залежить від типу ізоляційних конструкцій, кліматичного району та умов експлуатації матеріалів. Останнє і визначає вибір найбільш ефективних покрівельних та гідроізоляційних матеріалів.

Також вибір матеріалів для улаштування покрівельних та гідроізоляційних покриттів залежить від умов експлуатації будівель та споруд та врахування вимог до матеріалів сучасного індустріального будівництва. 

По формі та зовнішньому вигляду покрівельні матеріали поділяють на рулонні, листові та плиткові.

За вихідною сировиною –на азбестоцементні, глиняні, цементно-пісчані та  на матеріали на основі органічних в'яжучих.

Рулонні матеріали

Основною сировиною для виробництва покрівельних та гідроізоляційних матеріалів – бітуми покрівельних та будівельних марок. Структура та властивості бітумно-мінеральних композицій залежить від хімічного складу та способу отримання бітумів, а також від форми та розміру частинок наповнювача. Введення наповнювача  підвищує тріщиностійкість   композиції, сприяє підвищенню довговічності матеріалів.