Підсумковий тест з дисципліни "Метрологія, стандартизація і сертифікація" (з позначенням правильних відповідей). Варіант 1, страница 2

Чи підлягає розслідуванню нещасний випадок на виробництві який    трапився з особою, яка працює в організації по сумісництву? (ВІРНА)  Підлягає

Чім характеризується абсолютна вологість повітря? (ВІРНА)  Щільністю водяної пари в повітрі.

Що визначається індукційним анемометром? (ВІРНА)  Рухливість повітря.

Що не входить в прилад "стаціонарний психрометр Августа"? (ВІРНА)    Вентилятор.

Що означає поняття "метеорологічні умови" ?(ВІРНА)  Фізичний стан повітряного середовища

Як визначається концентрація газів? (ВІРНА)  Порівняння виличини зафарбування трубки індикаторногопорошка за вимірювальною шкалою.

Як впливає на терморегуляцію людини одночасне зниження температури і підвищення рухливості повітря? (ВІРНА)  Призводить до переохолодження.

Як впливає ступень важкості роботи на величину гранично  допустимої концентрації пилу  однонаправленої дії? (ВІРНА)  ГДК остається незмінною

Як сприймає організм людини частки пилу розміром від 0,1 до 1 мікрон? (ВІРНА)  Глибоко проникають в легені і виносяться при видиханні.

Яка організація розслідує нещасний випадок, якщо роботи велися під    керівництвом представника організації, яка направила робітника? (ВІРНА)  Підприємством, яке направило робітника

Яке оптимальне значення температури повітря в приміщенні   для легкої категорії робіт в холодний період року? (ВІРНА) 20 -23 град. С     

Яке призначення алонжа лабораторної установки для визначення  запилюваності? (ВІРНА)  Для утримання фільтру

Який з  перелічених інструктажів не передбачений  Типовим  положенням?  (ВІРНА)   Попереджувальний

Який з перелічених розділів не входить в состав дисципліни "Охорона  праці"? (ВІРНА)  Ядерна безпека  

Який інструктаж проводиться при зміні правил або інструкцій з охорони  праці?(ВІРНА)  Позаплановий

Який інструктаж проводять перед виконанням робіт по  ліквідації   наслідків пожеж або катастроф? (ВІРНА)  Цільовий 

Який інструктаж проводять при виконанні разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками із спеціальності? (ВІРНА)  Цільовий 

Який колір індикаторного порошку використовується при визначенні концентрації аміаку? (ВІРНА)  Оранжовий

Який метод вивчення травматизму визначає показник важкості частоти  травм, втрат робочого часу? (ВІРНА)  Статистичний.

Який метод вивчення травматизму покладений в основу  ретельного аналізу кожного нещасного випадку? (ВІРНА)  Монографічний

Який метод використовується для визначення загазованості? (ВІРНА)  Експрес-метод, заснований на реакціях, які миттєво відбуваються.

Який об'єм приміщення потрібен на 1 працюючого на робочому місці? (ВІРНА)   15 м3 

Який термін визначає параметр теплового стану повітряного середовища? (ВІРНА)  Температура

Яким документом оформляється кожний нещасний випадок, який трапився на виробництві? (ВІРНА)  Акт форми Н-1

Яким документом оформляється розслідування нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом? (ВІРНА)  Актом форми Н-1 

Яким з перелічених документів оформляється спеціальне розслідування? (ВІРНА)  Актом за формою Н-5 та актом  Н-1 на кожного  потерпілого. 

Яким приладом вимірюється атмосферний тиск?(ВІРНА)  Барометром

Яким чином визначається об'єм всмоктуваного повітря при роботі    з газоаналізатором УГ-2 ?(ВІРНА)  Вибором штоку.

Яким чином впливають на організм людини пари газів? (ВІРНА)  Проникають у кров через органи дихання.

Які випадки належать розслідуванню як виробничий травматизм?  (ВІРНА)  На шляху з роботи або на роботу, на транспорті підприємства

Які з перелічених видів пилу не  відносяться  до  пилу  органічного походження? (ВІРНА)  Мінеральний пил

Які з перелічених питань не входять до складу первинного інструктажу на робочому місці?  (ВІРНА)  Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства  

Які з перелічених питань не входять до складу первинного інструктажу на робочому місці?  (ВІРНА)  Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства  

Які з перелічених приладів не призначені для визначення   вологості повітря? (ВІРНА)  Барометр-анероїд

Які з перелічених пунктів не входять до складу функціональних    обов'язків комісії з розслідування нещасних  випадків  на виробництві?  (ВІРНА)  Покарання винуватих в нещасних випадках

Які з перелічених ситуацій, при яких відбувся нещасний випадок,  не відносяться до виробничого травматизму? (ВІРНА)  При використанні виробничого обладнання в особистих цілях

Які з перерахованих параметрів не враховуються при  визначенні об'єму  повітря?  (ВІРНА)  Всі перелічені параметри враховуються

Які з перерахованих параметрів не характеризують  мікроклімат?  (ВІРНА)   Запиленість                          

Які нещасні випадки на виробництві не належать до спеціального  розслідування?  (ВІРНА)  Нещасний випадок., який відбувся при здійснюванні злочинних дій

Якого походження можут бути частки пилу в виробничих приміщеннях? (ВІРНА)  Всі варіанти вірні.