Підсумковий тест з дисципліни "Метрологія, стандартизація і сертифікація" (з позначенням правильних відповідей). Варіант 1

Страницы работы

Содержание работы

Бел - одиниця вимірювання шуму та вібрації (ВІРНА)  Логарифмічна

В залежності від чого розрізняють класи шкідливостей речовин (вкажіть    невірний варіант відповіді) (ВІРНА)  Від середньої смертельної концентрації в повітрі.

В чому полягає суть вагового методу визначення концентрації пилу? (ВІРНА)  У визначенні  ваги пилу з певного об'єму повітря.

В яких випадках не проводять позаплановий інструктаж? (ВІРНА)  При ліквідації наслідків аварій стихійного лиха, катастроф 

В яких одиницях визначається інтенсивність звуку? (ВІРНА)  Вт/м2           

В яких одиницях вимірюється відносна вологість повітря? (ВІРНА)      %

В яких одиницях вимірюється загазованість? (ВІРНА)  мг/м3                   

В яких одиницях вимірюється зміст пилу? (ВІРНА)  мг\ м3          

В яких одиницях реєструються витрати повітря? (ВІРНА)   л/хвил

В якій кількості екземплярів складається акт про невиробничий   травматизм? (ВІРНА)    4 екземпляри

В якому із варіантів відповіді є визначення небезпечного виробничого    фактору? (ВІРНА)  Виробничий фактор, дія якого на працюючого приводить до захворювання або зниження працездатності

Визначте поняття загазованості. (ВІРНА)  Наявність шкідливих парів в повітрі.

Вкажіть склад комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві. (ВІРНА)  Керівник підрозділу, інженер з ОП, представник профспілкового комітету  

Вказати в якому із варіантів є опис аспіраційного психрометра  Асмана. (ВІРНА)  Два термометра і крильчастий вентилятор

Дія керівника після проведення розслідування виробничого травматизму. (ВІРНА)  Всі відповіді вірні 

Для визначення якого параметру призначається   кататермометр? (ВІРНА)  Рухливості повітря

Для чого призначений аспіратор лабораторної установки визначення  запилюваності? (ВІРНА)  Для визначення певного об'єму повітря.

Для чого призначені індикаторні порошки? (ВІРНА)  Для визначення концентрації досліджуванного газу.

До 3-го класу небезпеки (помірно небезпечні) відносяться шкідливі    речовини, якщо: (ВІРНА)   ГДК від 1  до 10  мг/м3 

До другого класу небезпеки (високо небезпечні) відносяться шкідливі   речовини, якщо: (ВІРНА)   ГДК від 0,1 до 1 мг/м3 

До робіт середньої важкості відносяться роботи з енерговитратами: (ВІРНА)  Від 150 до 250 ккал/год.

До якої групи причин виробничого травматизму відноситься недостатня механізація робіт? (ВІРНА)  Технічні                   

До якої групи причин виробничого травматизму відноситься порушення правил експлуатації обладнання? (ВІРНА)   Організаційні  

Економічний метод вивчення травматизму полягає: (ВІРНА)  В вивченні впливу на травматизм виділених грошових коштів на охорону праці. 

За який період часу повинно бути проведено спеціальне  розслідування? (ВІРНА)  Не більше 10-ти днів.

Коефіцієнт звукопоглинання (ВІРНА)  Здатність матеріалів поглинати звукову енергію

Коли проводиться первинний інструктаж? (ВІРНА)  До початку виробничої діяльності.

Коливання звуків з частотою вище 20000 Гц називаються: (ВІРНА)  Ультразвуки         

Коливання звуків з частотою до 16 Гц називаються: (ВІРНА)  Інфразвуки   

На кого покладена відповідальність за навчання з охорони  праці на    підприємстві? (ВІРНА)  На керівника підприємства

На який висоті від підлоги в виробничих приміщеннях проводиться відбір проб на аналіз загазованості? (ВІРНА)  1,5 м           

Назвіть матеріали з найменшим коефіцієнтом звукопоглинання.  (ВІРНА)  Бетон 

Назвіть одиницю виміру логарифмічного рівня віброприскорення. (ВІРНА)  Децибел (дб)

По способу передачі на людину вібрації підрозділяються: (ВІРНА)  Загальну і локальну

Показники сухого чи вологого термометру нижча при замірах вологості психрометром? (ВІРНА)  Вологого

При якому значенні зовнішньої температури повітря встановлюється    холодний період року? (ВІРНА)  Нижче 100 С

При якому значенні зовнішньої температури повітря встановлюється  холодний період року? (ВІРНА)  Нижче 10 град. С

Призначення фільтруючих порошків. (ВІРНА)  Затримують ті компоненти газової суміші, які не підлягають визначенню.

У продовж якого часу повинно бути здійснено розслідування обставин та причин нещасного випадку на виробництві? (ВІРНА)  Три доби

У яких випадках  не проводиться цільовий інструктаж? (ВІРНА)  При зміні технологічного процесу, обладнання, матеріалів 

Хто контролює своєчасність навчання з охорони праці? (ВІРНА)  Профспілкова організація 

Хто має право встановлювати важкість травм? (ВІРНА)  Лікувальний заклад 

Хто несе відповідальність за організацію правильного та своєчасного  розслідування нещасного випадку на виробництві (ВІРНА)  Керівник підприємства

Хто проводить розслідування нещасного випадку, який стався з студентом під час виробничої практики на підприємстві під керівництвом викладача?  (ВІРНА)  Навчальний заклад 

Частини яких розмірів найбільш небезпечні для організму людини? (ВІРНА)  1-5 мікрон 

Похожие материалы

Информация о работе