Контроль фізичних властивостей та складу речовини, страница 2

У харчовій промисловості кінематична в'язкість виміряється також в умовних одиницях - градусах  Енглера,  які  уявляють  собою відношення часу витікання визначеного об’єму  аналізуємої  рідини до часу витікання того ж об’єму дистильованої води.   Для вимірювання в'язкість застосовують прилади - віскозиметри, які в залежності від принципу  дії  підрозділяються  на  капілярні, шарикові, ротаційні та вібраційні.   Принцип дії капілярних віскозиметрів оснований  на  залежності часу протікання відомої кількості рідини через вузькі трубки від її в'язкості. При цьому параметри потоку  рідини  /витрата, перепад тиску/ залежать від динамічної в'язкості :          

                            Пd4

           Q= (-----)DР ,

                 mL

де: Q - об’ємна витрата рідини, що витікає з трубки, м3/с;   

d - діаметр трубки, м;    m- динамічна в’язкість рідини, Па*с;   

L- довжина трубки, м;   

DР - різниця тисків між кінцями трубки, Па.   

При постійних значеннях величин Q, d, l формула набуває вигляду:                               М=КDР   Отже, вимірювання в’язкості зводиться до  вимірювання  різниці тисків між кінцями трубки.   На цьому  принципі  і  діє  автоматичний  віскозиметр. Діапазон вимірювань від 0,001 до 10 Па*с.Похибка+-2%.   Принцип дії шарикового віскозиметра  оснований  на  залежності швидкості падіння шарика в рідині від її в’язкості. При цьому  автоматично вимірюється час проходження падаючим  шариком  відстані між позначками на трубці. Діапазон вимірювання до 100 Па*с.   Принцип дії ротаційного віскозиметра оснований  на  визначенні протидіючого обертаючого моменту, що виникає при крутінні тіла  у в’язкій  рідині. В  ролі  тіл, що  обертається, використовують циліндри диски, шари і т.д.    Два паралельних диска  і  занурені в посудину з  аналізуємою рідиною .Два паралельних диска і занурені в посудину з  аналізуємою рідиною. Диск  приводиться в рівномірний рух  від  електродвигуна І.Завдяки в’язким властивостям аналізуємої рідини на диск  передається обертаючий момент, котрий урівноважується /а цим самим  й вимірюється/ з допомогою зв’язаної з відліковим пристроєм тарованої пружини 4 або будь-яким іншим способом.         РИС.6.2.Ротаційний віскозиметр.   Принцип дії вібраційних віскозиметрів  оснований  на  використанні ефекту виникаючого при взаємодії контролюємої рідини з  пружним тілом-вібратором, що коливається  в  рідині. В  автоматичних віскозиметрах,  як  правило,  вимірююються  параметри       затуханнявільних коливань або амплітуда вимушених коливань пластинки,  за-нуреної в контролюєму рідину. Діапазон вимірювання від  0,0001  до100 Па*с.Похибка +-2-5%.